skip to Main Content
Menu

Mgr. Tomáš Krůček

Školitel: RNDr. Radmila Čapková Frydrychová, Ph.D.

Téma dizertační práce: Fyziologické a genetické dopady oxidačního stresu u hmyzu

Back To Top