skip to Main Content

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– evoluční ekologie, životní strategie, globální komparativní přístup
– klimatická změna, vliv tlaku člověka a adaptace organismů
– populační dynamika, demografie, latitudinální gradienty
– predace, interakce predátor-kořist, parazité, migrace, ekologie chování, hnízdní společenstva
– role pohlaví, párovací strategie a rodičovské investice, maskovanost a zbarvení peří
– výzkum Ptačích Oblastí, ochranářské aplikace, bahňáci, ptáci, obratlovci, vážky, motýli

Kontakt:

e-mail: kubelkav@gmail.com
tel.: +420 387 776 303
místnost: BZ 02013

CV

Vzdělání:

– 2014 – 2018: Ph.D. Katedra Ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova and Milner Centre for Evolution, University of Bath, United Kingdom;
thesis: Significance of predation for breeding ecology and conservation in shorebirds (https://elvonalshorebirds.com/group/core-team/vojtech-kubelka/)

– 2012 – 2014: MSc. Katedra Ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; thesis: Přežívání kuřat čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v zemědělské krajině

– 2009 – 2012: BSc. Katedra Ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; thesis: Čejka choholatá (Vanellus vanellus) – modelový druh pro výzkum prekociálních problémů bahňáků (Charadrii)

Zaměstnání:

– od r. 2021: Výzkumný pracovník a vedoucí týmu, Katedra Zoologie a Centrum Polární Ekologie. Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita, České Budějovice
– 2019–2021: Honorary Research Fellow, Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield, United Kingdom
– 2019–2021: Výzkumný pracovník, Oddělení Biodiverzity, Ústav Výzkumu Globální Změny, Akademie věd České republiky
– 2019:Visiting Research Fellow, Milner Centre for Evolution, University of Bath, United Kingdom
– od r. 2018: Scientific Coordinator of ÉLVONAL Shorebird Science (https://elvonalshorebirds.com/), international project based at Debrecen University, Hungary

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2019: Visiting Research Fellowship, University of Bath, United Kingdom
– od r. 2018: University of Debrecen, Hungary Scientific Coordinator in Sex role evolution: testing the impacts of ecology, demography and genes ÉLVONAL Shorebird Science (https://elvonalshorebirds.com/), Fieldwork in: South Africa, Spain, Belarus, Finland, Australia, New Zealand, UAE, CZ
– 2018: Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic, member of the team: Sources of variation in reproduction success of subtropics birds, UAE
– od r. 2018: Organizer of Eurasian Woodcock voice and breeding monitoring project Citizen science project (http://svob.czweb.org/dokumenty/sluka.pdf)
od r. 2016: Restoration and creation of islands for breeding shorebirds (40,000 EUR project) project instigator and coordinator, MAPE Mydlovary, South Bohemia, Czech Republic
– 2016–2017: Expeditions to monitor birds for Second European Breeding Atlas (Belarus – member, Georgia – leader, Russia – leader, Greece – leader)
– 2015–2018: Česká Společnost ornitologická, Výzkumný grant, CZ Hlavní řešitel projektu Mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
– 2015–2016: University of Bath, United Kingdom, Charles University in Prague and Erasmus + Nest predation patterns among shorebird, practical placement, University of Bath, UK
– od r. 2012: Co-organizer of Northern Lapwing Mapping project in the Czech Republic Citizen science project (https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/ptaci-zemedelske-krajiny/cejka/), More than 300 participants, 450 selected fields for agri-environmental protection scheme
– 2010: Russian Bird Conservation Union and Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, Spoon-billed Sandpiper Survey Expedition, Chukotka, Russia
– 2010: The Royal Society for the Protection of Birds, United Kingdom, Leader of Slender-billed Curlew Expedition, Egypt
– od r. 2010: Direct nest protection of shorebirds nest and propagation of agri-environmental scheme for Northern Lapwing among farmers, Czech Republic

Granty a ocenění:

– 2019–2021: University of Sheffield, United Kingdom (via Ministry of Education, Youth and Sports of Czech Republic and Czech Academy of Sciences) Principal Investigator of Impacts of climate change, human pressure and life histories on avian populations
– 2019: Bolzanova cena za výjimečnou dizertační práci, Univerzita Karlova
– 2019: Cena Vojtěcha Jarošíka za výjimečnou publikaci v ekologii, Univerzita Karlova, ČSPE
– 2019: Mimořádná cena rektora za vědecké výsledky, Univerzita Karlova
– 2018: Cena děkana za nejlepší dizertační práci, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
– 2017: Neuron, foundation for the support of science, winner of the competition, Czech Republic Leader of Imperial Snipe Expedition, Peru
– 2017: Nejlepší poster, konference “Zoologické Dny 2017”, Brno
– 2017: Third best presentation, Czech Society for Ecology conference, Prague, Czech Republic
– 2016: Second best presentation, Ethological Conference ČSEtS, Nitra, Slovakia
– 2016: Charles University in Prague, Charles University Grant Agency (GAUK) Czech Republic: Principal Investigator of Patterns of nest predation in shorebirds in space and time
– 2013–2015: Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic: Inter-species relationships and predation risk in bird communities of grasslands and wetlands, member of the team, Baikal Lake and Chukotka, Russia
– 2013: Second best poster, IWSG conference, Wilhelmshaven, Germany
– 2013: Nejlepší poster, Konference Kostelecké inspirování, Kostelec nad Černými lesy
– 2010–2013: Prospěchové stipendium, Univerzita Karlova
– 2008: Cena Učené Společnosti České republiky za soubor prací z ornitologie
– 2008: The Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic: Monitoring of birds in agricultural landscape, Czech Republic
– 2008–2018: Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic, member of the team: Risks of breeding costs in Northern Lapwing in the agricultural landscape and possibilities of their mitigation, Czech Republic

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Evolutionary Ecology of Birds (KZO/036)
– Polar Ecology (KBE/263, KBE/265)

Školitelství

Běžící doktorské práce:
Andreas Rimoldi: Plumage coloration patterns in shorebirds: sex roles, camouflage and research interest (zadáno 2021)
Guillaume Dillenseger: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds (zadáno 2021)

Publikační činnost

Odborné články:

2022

Kubelka V., Sandercock B., Székely T. & Freckleton R. P. (2022). Animal migration to northern latitudes: environmental changes and increasing threats. Trends in Ecology & Evolution 37: 30–41. Cover page. (100+ media contributions, 36+ countries, 200,000,000+ approached people)

Šálek M., Sládeček M., Kubelka V., Mlíkovský J., Storch, D. & Šmilauer P. (2022). Beyond habitat: effects of conspecific and heterospecific aggregation on the spatial structure of a wetland nesting bird community. Journal of Avian Biology e02928 doi: 10.1111/jav.02928

2021

Elhassan E., Sládeček M., Badaam S., Brynychová K., Chajma P. Firlová V., Janatová V., Kubelka V., Pešková L., Vozabulová E., Almuhery A. & Šálek M. (2021). An artificial lakes system intended for human recreation supports a vital breeding population of Red-wattled Lapwing in the Arabian desert. Avian Conservation and Ecology 16(2):20, doi: 10.5751/ACE-01978-160220.

Kubelka V., Havlíček J. & Vlček J. (eds.) (2021). Interesting and rare ornithological records in South Bohemia VIII. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 61: 46–68. (in Czech with English abstract)

Koleček J., Reif J., Šálek M., Hanzelka J., Sottas C. & Kubelka V. (2021). Global population trends in shorebirds: migratory behaviour makes species at risk. The Science of Nature 108: 9(1–8).

2020

Kubelka V. (2020). Review of inter and intraspecific predation by shorebirds. Ornis Fennica 97:177–185.

Halimubieke N., Kupán K., Valdebenito J. O., Kubelka V., Carmona-Isunza M. C., Burgas Riera D. Catlin D.,  St. Clair J. J. H., Cohen J., Figuerola J., Yasué M., Johnson M., Mencarelli M., Cruz-López M., Stantial M., Weston M. A., Lloyd P., Que P., Porro T. M., Bansa U., McDonald G. C. Liu, Y., Kosztolányi A. & Székely T. (2020). Successful breeding predict divorce in plovers. Scientific Reports, 10: 15576 (1–13).

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds.) (2020). Interesting and rare ornithological records in South Bohemia VII. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 60: 71–98. (in Czech with English abstract)

Engel N. C., Végvári Z., Rice R., Kubelka V. & Székely T. (2020). Incubating parents serve as visual cues to predators in Kentish plover (Charadrius alexandrinus). PLOS ONE 15(7): e0236489.

2019

Kubelka V., Sládeček M., Zámečník V., Vozabulová E. & Šálek M. (2019). Seasonality predicts egg size better than nesting habitat in a precocial shorebird. Ardea 107: 239–250.

Kubelka V., Mlíkovský J., Zavadilová V., Frencl M., Ivanov A., Litvinov K. & Šálek M. (2019). Pilot study on nest predation in shorebirds breeding at Caspian steppe lakes. Wader Study 126: 142–150.

Kubelka V., Šálek M., Tomkovich P., Végvári Z., Freckleton R. & Székely T. (2019) Response to Comment on “Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds”. Science 364: 1042 (10.1126/science.aaw9893).

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds.) (2019). Interesting and rare ornithological records in South Bohemia VI. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 59: 93–114. (in Czech with English abstract)

Kubelka V., Sládeček M. & Šálek M. (2019). Great variability in nest lining size: support for thermoregulation but not for anti‑predatory adaptation hypothesis. Journal of Ornithology 160: 993–1002.

2018

Kubelka V., Šálek M., Tomkovich P., Végvári Z., Freckleton R. & Székely T. (2018). Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds. Science 362: 680–683. Cover page. (min 83 media coverage contributions in 14 countries; more than 10,000,000 approached people)

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds.) (2018). Interesting and rare ornithological records in South Bohemia V. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 58: 95–130. (in Czech with English abstract)

Zámečník V., Kubelka V. & Šálek M. (2018). Visible marking of wader nests to avoid damage by farmers does not increase nest predation. Bird Conservation International 28: 293–301.

Kubelka V., Zámečník V., Slabeyová K., Škorpíková V. & Šálek M. (2018). Threats and protection of meadow breeding shorebirds in the Czech Republic and Slovakia. Wader Study 125: 164–174.

2017

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš J. (eds.) (2017). Interesting and rare ornithological records in South Bohemia IV. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 57: 99–125. (in Czech with English abstract)

Kubelka V. (2017). Application of the MacKinnon lists technique under conditions of the Central Europe Sylvia 53: 4–20. (in Czech with extensive English summary)

2016

Kubelka V. (ed.) (2016). Interesting and rare ornithological records in South Bohemia III. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 56: 105–118. (in Czech with English abstract)

2015

Kubelka V., Vondrka A. & Reif J. (2015). Birds in photovoltaic power stations: pilot results from South Bohemia. Sluka 11: 5–19. (in Czech with extensive English summary)

Kubelka V. (ed.) (2015). Interesting and rare ornithological records in South Bohemia II. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 55: 75–91. (in Czech with English abstract)

2014

Kubelka V., Sládeček M. & Šálek M. (2014). Inter-specific nest scrape reuse in waders: Little Ringed Plovers taking over the nest scrapes of Northern Lapwings. Bird Study 61: 282–286.

Kubelka V. (ed.) (2015). Interesting and rare ornithological records in South Bohemia in 2013–2014. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 55: 75–91. (in Czech with English abstract)

Sládeček M., Kubelka V., J. Mlíkovský & Šálek M. (2014). Coping with nest predation risk in a species-rich bird community inhabiting a Siberian wetland. Folia Zoologica 63: 256–268.

2013

Kubelka V. & Šálek M. (2013). Effect of extreme weather conditions on the course of breeding of the Northern Lapwing (Vanellus vanellus) in 2013. Sylvia 49: 145–156. (in Czech with extensive English summary)

2012

Kubelka V., Zámečník V. & Šálek M. (2012). Survey of breeding Northern Lapwings (Vanellus vanellus) in the Czech Republic in 2008: results and effectiveness of volunteer work. Sylvia 48: 1–23. (in Czech with extensive English summary)

Gillins S., Avontins A., Crowe O., Dalakchieva S., Devos K., Elts J., Green M., Gunnarsson T. G., Kleefstra R., Kubelka V., Lehtiniemi T., Meissner W., Pakstyle E., Rasmussen L., Szimuli G. & Wahl J. (2012). Results of a coordinated count of Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria in Europe during October 2008. Wader Study Group Bulletin 119: 125–128.

Kubelka V. & Pykal J. (2012). Breeding of rare waders in České Budějovice area (South Bohemia, Czech Republic) during first decade of 21st century with the significant year 2007. Compilation of South Bohemian Muzeum, Natural sciences 52 (suppl. Birds in cultural landscape II): 7–21. (in Czech with English abstract)

Kubelka V. (2012). Notes about occurrence of rare water bird species in the Vrbenské rybníky nature reserve in the period 2002–2012. Compilation of South Bohemian Muzeum 52 (suppl. Birds in cultural landscape II): 106–117. (in Czech with English abstract)

Kubelka V. (2012). Wintering of waterbirds in České Budějovice during 20 years (1993–2012). Compilation of South Bohemian Muzeum 52 (suppl. Birds in cultural landscape II): 118–149. (in Czech with English abstract)

2007

Kubelka V. & Doležal R. (2007). Ring-necked Duck (Aythya collaris) – a new species for the Czech Republic. Sylvia 43: 186–189. (in Czech with English abstract)

Dále v letech 2007–2022:

Autor 51 příspěvků do časopisu Vanellus – časopisu Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR
Spoluautor 2 Finálních zpráv v rámci ornitologických projektů České Společnosti Ornitologické
Autor populárních ornitologických článků v periodikách „Ptačí svět“, “Vesmír”, “Kroužkovatel”, “Spolkové Zprávy ČSO“ a české webové stránky

Kapitoly v monografiích:

2015

Tropek R., Rauch, O., Kovář P., Řehounek J., Kubelka V., Lepšová A., Řehounková K., Volf O. & Zavadil V. (2015). Odkaliště a složiště jemných substrátů. In: Řehounek J., Řehounková K., Tropek R. & Prach K. (eds) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice.

Kubelka V. (2015). book chapters: Northern Lapwing, Common Sandpiper, Eurasian Woodcock, Jack Snipe, Whimbrel, Eurasian Golden Plover, Grey Plover, Ringed Plover, Great Snipe, Bar-tailed Godwit, Red Knot, Sanderling, Ruddy Turnstone, Eurasian Oystercatcher, Marsh Sandpiper, Stone Curlew, Kentish Plover, Eurasian Dotterel, Sociable Lapwing, Pectoral Sandpiper, Terek Sandpiper and Red Phalarope. In: Kloubec B., Hora J. & Šťastný K. (eds) Birds of South Bohemia (the book in Czech) Jihočeský kraj, Česke Budějovice.

Konference:

První autor 25 přednášek (včetně tří zvaných a jedné zvané plenární přednášky) a 4 posterů na 22 mezinárodních konferencích ve 12 zemích v letech 2011–2022, dále první autor 7 zvaných seminářů (University of Bath, University of Debrecen, University of South Bohemia, Charles University in Prague), první autor 24 příspěvků (19× prezentace a 5× poster) na 21 českých ornitologických, zoologických a ekologických konferencí během 2006–2019. Dále početné spoluautorské příspěvky na mezinárodních a českých konferencí.

Členství v organizacích:

– od roku 2020: Wader Quest, Charity supporting shorebird conservation, Inter. (lifetime membership)
– od roku 2013: European Ornithologists᾽ Union (EOU); International
– od roku 2013: British Ornithologists᾽ Union (BOU), International
– od roku 2013: Česká společnost pro Ekologii (ČSPE), Česká republika
– od roku 2011: Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního Muzea, Česká republika
– od roku 2009: Society for Conservation Biology (SCB), International
– od roku 2009: International Wader Study Group, International (lifetime membership)
– od roku 2004: Česká Společnost Ornitologická (ČSO), Česká republika

Odkazy:

Google Scholar
ResearchGate

Back To Top