skip to Main Content
Menu

Mgr. Martin Libra

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Téma disertační práce: Community structure of caterpillar parasitoids from tropical rain forest

Výzkumné zaměření: Hrcek lab

Back To Top