skip to Main Content

MSc. Yu-Hsien Lin

Školitel: prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc.

Téma dizertační práce: Effects of Adenosine Signaling on Insect Physiology

Back To Top