skip to Main Content

MSc. Matěj Lövy, Ph.D.

Research focus:

– behavioral ecology and evolutionary biology of fossorial mammals
– feeding ecology of birds

Contact:

e-mail: mates.lovy@gmail.com
tel.: +420 38 903 2257

 

 

 

CV

Education:

– 2007 – 2011: doktorské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, Doktorská práce: Ecology and activity of mesic Afrotropic mole-rats, školitel: Doc. Radim Šumbera PhD
– 2004 – 2007: magisterské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, Diplomová práce: Potravní ekologie kalouse ušatého Asio otus v městském prostředí, školitel: Mgr. Jan Riegert PhD
– 2001 – 2004: bakalářské studium Biologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, Bakalářská práce: Potrava kalouse ušatého Asio otus v městském prostředí, školitel: Mgr. Jan Riegert PhD

Professional appointments:

– od r. 2015: Postdoktorský výzkumný pracovník, Institut Evoluce, Haifská univerzita, Izrael
– od r. 2011: Postdoktorský výzkumný pracovník, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Internships and field experience:

– 2015 – 2016: Postdoktorální stáž na Univerzitě v Haifě, Izrael (Speciace u slepců Spalax galili)
– 2013: Terénní výzkum, Etiopie (Ekologie a aktivita hlodouna Tachyoryctes macrocephalus, fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců) (2 měsíce)
– 2012: Terénní výzkum, Izrael (Ekologie a aktivita slepce Spalax galili) (3 měsíce)
– 2010: Terénní výzkum, Makedonie (ektoparaziti hlodavců) (1 měsíc)
– 2009: Terénní výzkum, Zambie (Ekologie a aktivita rypoše obřího Fukomys mechowii, fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců) (3-měsíce); Studijní stáž PPP DAAD v Německu, University of Duisburg-Essen (1 měsíc)
– 2008: Terénní výzkum, Malawi (Ekologie a aktivita rypoše stříbřitého, ekologie rypoše Whyteova Fukomys whytei, fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců) (6 měsíců); Studijní stáž PPP DAAD v Německu, University of Duisburg-Essen (1 měsíc)

Fellowships and awards:

– 2014: GAČR (Czech Science Foundation) The subterranean blind mole rat: a new mammalian model on the sympatric speciation battlefield
– 2008: GAJU (Grant Agency of University of South Bohemia) Activity of giant mole-rat (Fukomys mechowii) under natural conditions

Teaching

PřF JU:
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO/157, cvičící)
– Ekologie savců (KZO/366, přednášející)
– Praktikum z mammalogie (KZO/381, cvičící)

Supervising

Bachelor’s theses:
Schwarzová, P. (2019). Ekologická speciace slepce galilejského na pozadí ekologické speciace ostatních živočišných druhů

Publications

Research papers:

2016

Šklíba J, Lövy M, Burda H, Šumbera R. 2016. Variability of space-use patterns in a free living eusocial rodent, Ansell’s mole-rat indicates age-based rather than caste polyethism. Scientific Reports, in press.

Šklíba J, Vlasatá T, Lövy M, Hrouzková E, Meheretu Y, Sillero-Zubiri C, Šumbera R. 2016. The ecological role of the giant root-rat (Tachyoryctes macrocephalus) in the Afroalpine ekosystém. Integrative Zoology, in press, DOI: 10.1111/1749-4877.12241.

Li K, Wang L, Knisbacher BA, Xue Q, Levanon EY, Wang H, Frenkel-Morgenstern M, Tagore S, Fang X, Bazak L, Buchumenski I, Zhao Y, Lövy M, Li X, Han L, Frenkel Z, Beiles A, Cao YB, Wang ZL, Nevo E. 2016. Transcriptome, genetic editing, and microRNA divergence substantiate sympatric speciation of blind mole rat, Spalax. PNAS 113(27):7584–7589.

Li K, Wang H, Cai Z, Wang L, Xu Q, Lövy M, Wang Z, Nevo E. 2016. Sympatric speciation of spiny mice, Acomys, unfolded transcriptomically at Evolution Canyon, Israel. PNAS 113(29):8254–8259.

Šklíba J, Lövy M, Koeppen SCW, Pleštilová L, Vitámvás M, Nevo E, Šumbera R. 2016. Activity of free-living subterranean blind mole rats Spalax galili (Rodentia: Spalacidae) in an area of supposed sympatric speciation. Biological Journal of the Linnean Society, 2016, 118, 280–291.

2015

Lövy M, Šklíba J, Hrouzková E, Dvořáková V, Nevo E, Šumbera R. 2015. Habitat and Burrow system characteristics of the blind mole rat Spalax galili in an area of supposed sympatric speciation. PLoS ONE 10(7): e0133157. doi:10.1371/journal.pone.0133157.

2014

Šklíba J, Lövy M, Hrouzková E, Kott O, Okrouhlík J, Šumbera R. 2014. Social and environmental influences on daily activity pattern in free-living subterranean rodents: the case of a eusocial bathyergid. Journal of Biological Rhythms 29(3):203-214.

2013

Lövy M, Riegert J. 2013. Home range and land use in urban Long-eared Owls. Condor 115(3):551-557.
Hadid Y, Tzur S, Pavlíček T, Šumbera R, Šklíba J, Lövy M, Fragman-Sapir O, Beiles A, Arieli R, Raz S, Nevo E. 2013. Possible incipient sympatric ecological speciation in blind mole rats (Spalax). PNAS 110(7):2587-2592.

Lövy M, Šklíba J, Šumbera R. 2013. Spatial and Temporal Activity Patterns of the Free-Living Giant Mole-Rat (Fukomys mechowii), the Largest Social Bathyergid. PLos ONE 8(1): e55357. doi:10.1371/journal.pone.0055357.

2012

Lövy M, Šklíba J, Šumbera R, Burda H. 2012. Ecological characteristics in habitats of two African mole-rat species with different social systems in an area of sympatry: implications for the evolution of mole-rat sociality. Journal of Zoology 286(2): 145-153.

Šklíba J, Mazoch V, Patzenhauerová H, Hrouzková E, Lövy M, Kott O, Šumbera R. 2012. A maze-lover’s dream: Burrow architecture, natural history and habitat characteristics of Ansell’s mole-rat (Fukomys anselli). Mammalian Biology 77(6):420-427.

Šálek M, Lövy M. 2012. Spatial ecology and habitat selection of Little Owl Athene noctua during the breeding season in Central European farmland. Bird Conservation International 22(3):328-338.

Šumbera R, Mazoch V, Patzenhauerová H, Lövy M, Šklíba J, Bryja J, Burda H. 2012. Burrow architecture, family composition and habitat characteristics of the largest social African mole-rat: the giant mole-rat constructs really giant burrow systems. Acta Theriologica 57(2): 121-130.

2011

Zelová J, Šumbera R, Okrouhlík J, Šklíba J, Lövy M, Burda H. 2011. A seasonal difference of daily energy expenditure in a free-living subterranean rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus; Bathyergidae). Comparative Biochemistry and Physiology – Part A: Molecular & Integrative Physiology 158(1): 17-21.

2009

Riegert J, Lövy M, Fainová D. 2009. Diet composition of Common Kestrels Falco tinnunculus and Long-eared Owls Asio otus coexisting in an urban environment. Ornis Fennica 86: 123-130.

Links:

Institute of Evolution, University of Haifa, Israel
ResearchGate

Back To Top