skip to Main Content

MSc. Matěj Lövy, Ph.D.

Research focus:

– Diversity and evolution of subterranean rodents
– Evolutionary ecology of mammals
– Behavioral ecology of mammals and birds
– Activity of small mammals and birds

Contact:

e-mail: mates.lovy@gmail.com
tel.: +420389022257
místnost: B 257

 

CV

Education:

– 2011: PhD. v oboru Zoologie, Přírodovědecká fakulta JU
Disertační práce: Ekologie a aktivita rypošů z mezických tropických oblastí afriky
– 2007: Mgr. v oboru Zoologie (JU)
diplomová práce: Potravní ekologie kalouse ušatého Asio otus v městském prostředí.
– 2004: Bc. v oboru Biologie (JU)

Professional appointments:

– od r. 2015: Postdoktorský výzkumný pracovník, Institut Evoluce, Haifská univerzita, Izrael
– od r. 2011: Postdoktorský výzkumný pracovník, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích
– 2008 – 2011: Asistent, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích

Internships and field experience:

– 2023 terénní výzkum zaměřený na biologii slepců v Izraeli
– 2022 terénní výzkum zaměřený na ekologii (i) rypošů v Zambii a (ii) slepců v Izraeli
– 2021 terénní výzkum zaměřený na ekologie rypošů v Jihoafrické republice
– 2019 terénní výzkum zaměřený na ekofyziologie hlodavců z Etiopské vysočiny
– 2018 terénní výzkum zaměřený na ekologie rypošů v Jihoafrické republice
– 2015 – 2016: Institut evoluční biologie, Univerzita v Haifě, Izrael (laboratoř prof. Eviatara Neva): dvouletý postdoktorský pobyt zaměřený na speciaci slepců rodu Nannospalax
– 2013: Terénní výzkum, Etiopie (Ekologie a aktivita hlodouna Tachyoryctes macrocephalus, fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců) (2 měsíce)
– 2012: Terénní výzkum, Izrael (Ekologie a aktivita slepce Spalax galili) (3 měsíce)
– 2010: Terénní výzkum, Makedonie (ektoparaziti hlodavců) (1 měsíc)
– 2009: Terénní výzkum, Zambie (Ekologie a aktivita rypoše obřího Fukomys mechowii, fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců) (3-měsíce); Studijní stáž PPP DAAD v Německu, University of Duisburg-Essen (1 měsíc)
– 2008: Terénní výzkum, Malawi (Ekologie a aktivita rypoše stříbřitého, ekologie rypoše Whyteova (Fukomys whytei), fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců) (6 měsíců); Studijní stáž PPP DAAD v Německu, University of Duisburg-Essen (1 měsíc)

Fellowships and awards:

– 2022 GA ČR: Život v různých typech půd: adaptace slepců Spalax galili a jejich důsledky pro ekologickou speciaci (hlavní řešitel)
– 2020 GA ČR: Fylogeneze, adaptace a evoluce sociality afrických rypošů, modelové skupiny v evolučním a biomedicínském výzkumu (člen týmu)
– 2020 GA ČR: Drobní savci východoafrických hor: evoluční diverzifikace a endemismus v jednom z nejvýznamnějších světových ohnisek biodiverzity (člen týmu)
– 2018 GA ČR: Evoluce na strmých výškových gradientech: hodnocení role genetických a ekologických faktorů v procesu speciace (člen týmu)
– 2017 GA ČR: Problémy a řešení termoregulace u podzemních savců (člen týmu)
– 2014 GA ČR: Slepec: nový savčí model na poli sympatrické speciační bitvy (hlavní řešitel)
– 2008 GAJU (Grantová agentura JU): Aktivita rypoše obřího Fukomys mechowii v přírodních podmínkách

Teaching

PřF JU:
– Ekologie savců (KZO/S33, garant předmětu od roku 2022)
– Mammalogie (KZO/S22, 2 přednášky)
– Cvičení z mammalogie (KZO/378, 1 přednáška)
– Metody výzkumu chování (KZO/275, 1 přednáška)
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO/157, 1 přednáška)

Supervising

Bachelor’s theses in prep.:
Valerie Musilová: Morfologie lebky u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)
Monika Třeštíková: Porovnání projevů chování u dvou populací slepce galilejského (školitel specialista)

Master’s theses in prep.:
Bc. Maja Rendulić: Laterality in the Upper Galilee Mountains blind mole rat Nannospalax galili (ČZU Praha, školitel specialista)
Bsc. Msc. Prapti Gohil: Foraging ecology of the subterranean blind mole rat Spalax Galili

Doctoral theses in prep.:
Mgr. František Vejmělka): Non-volant mammal diversity along tropical atitudinal gradients of Papua New Guinea

Bachelor’s theses:
Schwarzová, P. (2019: Ekologická speciace slepce galilejského na pozadí ekologické speciace ostatních živočišných druhů.

Publications

Research papers:

2023

Šumbera, R., Lövy, M., Nevo, E., & Jan, O. (2023). Thermal biology in the Upper Galili Mountain blind mole rat (Nannospalax galili) and an overview of spalacine energetics. Journal of Thermal Biology, 103618.

Lövy, M., Boratyński, Z., Okrouhlík, J., Svačinová, L., Meheretu, Y., & Šumbera, R. (2023). Alternative highland adaptations: organ masses and fur insulation in Afroalpine rodents. Journal of Zoology 319(2): 119-130.

2022

Kraus, A., Lövy, M., Mikula, O., Okrouhlík, J., Bennett, N.C., Herrel, A., Šumbera, R. (2022). Bite force in the strictly subterranean rodent family of African mole‐rats (Bathyergidae): the role of digging mode, social organisation, and ecology. Functional Ecology.

2021

Jiao, H., Wang, Q., Wang, B.J., Li, K., Lövy, M., Nevo E…Zhao, H. (2021). Local Adaptation of Bitter Taste and Ecological Speciation in a Wild Mammal. Molecular biology and evolution 38(10): 4562-4572.

Okrouhlík, J., Šumbera, R., Gardner, B., Schoemann, K., Lövy, M., Bennett, N.C. (2021). Are southern African solitary mole-rats homeothermic or heterothermic under natural field conditions? Journal of Thermal Biology 95: 102810.

Vejmělka, F., Okrouhlík, J., Lövy, M., Šaffa, G., Nevo, E., Bennett, N.C., Šumbera, R. (2021). Heat dissipation in subterranean rodents: the role of body region and social organisation. Scientific reports 11(1): 1-17.

2020

Li, K., Zhang, S., Song, X., Weyrich, A., Wang, Y., Liu, X., Wan, N., Liu, J., Lövy, M., Cui, H., Frenkel, V. (2020). Genome evolution of blind subterranean mole rats: Adaptive peripatric versus sympatric speciation. PNAS 117(51): 32499-508.

Šumbera, R., Lövy, M., Marino, J., Šimek, M., Šklíba, J. (2020). Gas composition and its daily changes within burrows and nests of an Afroalpine fossorial rodent, the giant root-rat Tachyoryctes macrocephalus. Zoology 142: 125819.

Lövy, M., Lavrenchenko, L.A., Kostin, D.S., Martynov, A.A., Šumbera, R., Bryja, J., Okrouhlík, J. (2020). The effect of elevation on haematocrit in Ethiopian rodents. Journal of Vertebrate Biology 69(2): 1-11.

Šklíba, J., Vlasatá, T., Lövy, M., Hrouzková, E., Meheretu, Y., Sillero‐Zubiri, C., Šumbera, R. (2020). The giant that makes do with little: small and easy‐to‐leave home ranges found in the giant root‐rat. Journal of Zoology 310(1): 64-70.

Lövy, M., Šumbera, R., Heth, G., Nevo, E. (2020). Presumed ecological speciation in blind mole rats: does soil type influence mate preferences? Ethology Ecology & Evolution 32(1): 46-59.

2017

Lövy, M., Šklíba, J., Šumbera, R., Nevo, E. (2017) Soil preference in blind mole rats in an area of supposed sympatric speciation: Do they choose the fertile or the familiar? Journal of Zoology 303(4): 291-300.

Šklíba, J., Vlasata, T., Lövy, M., Hrouzkova, E., Meheretu, Y., Sillero‐Zubiri, C., Šumbera, R. (2017). Ecological role of the giant root‐rat (Tachyoryctes macrocephalus) in the Afroalpine ecosystem. Integrative Zoology 12(4): 333-44.

Vlasatá, T., Šklíba, J., Lövy, M., Meheretu, Y., Sillero‐Zubiri, C., Šumbera, R. (2017). Daily activity patterns in the giant root rat (Tachyoryctes macrocephalus), a fossorial rodent from the Afro‐alpine zone of the Bale Mountains, Ethiopia. Journal of Zoology 302(3):157-63.

2016

Šklíba, J., Lövy, M., Burda, H., Šumbera, R. (2016). Variability of space-use patterns in a free living eusocial rodent, Ansell’s mole-rat indicates age-based rather than caste polyethism. Scientific Reports, in press.

Šklíba, J., Vlasatá, T., Lövy, M., Hrouzková, E., Meheretu, Y., Sillero-Zubiri, C., Šumbera, R. (2016). The ecological role of the giant root-rat (Tachyoryctes macrocephalus) in the Afroalpine ekosystém. Integrative Zoology, in press, DOI: 10.1111/1749-4877.12241.

Li, K., Wang, L., Knisbacher, B.A., Xue, Q., Levanon, E.Y., Wang, H., Frenkel-Morgenstern, M., Tagore, S., Fang, X., Bazak, L., Buchumenski, I., Zhao, Y., Lövy, M., Li, X., Han, L., Frenkel, Z., Beiles, A., Cao, Y.B., Wang, Z.L., Nevo, E. (2016). Transcriptome, genetic editing, and microRNA divergence substantiate sympatric speciation of blind mole rat, Spalax. PNAS 113(27):7584–7589.

Li, K., Wang, H., Cai, Z., Wang, L., Xu, Q., Lövy, M., Wang, Z., Nevo, E. (2016). Sympatric speciation of spiny mice, Acomys, unfolded transcriptomically at Evolution Canyon, Israel. PNAS 113(29): 8254–8259.

Šklíba, J., Lövy, M., Koeppen, S.C.W., Pleštilová, L., Vitámvás, M., Nevo, E., Šumbera, R. (2016). Activity of free-living subterranean blind mole rats Spalax galili (Rodentia: Spalacidae) in an area of supposed sympatric speciation. Biological Journal of the Linnean Society 118: 280–291.

2015

Lövy, M., Šklíba, J., Hrouzková, E., Dvořáková, V., Nevo, E., Šumbera, R. (2015). Habitat and Burrow system characteristics of the blind mole rat Spalax galili in an area of supposed sympatric speciation. PLoS ONE 10(7): e0133157. doi:10.1371/journal.pone.0133157.

2014

Šklíba, J., Lövy, M., Hrouzková, E., Kott, O., Okrouhlík, J., Šumbera, R. (2014). Social and environmental influences on daily activity pattern in free-living subterranean rodents: the case of a eusocial bathyergid. Journal of Biological Rhythms 29(3):203-214.

2013

Lövy, M., Riegert, J. (2013). Home range and land use in urban Long-eared Owls. Condor 115(3):551-557.

Hadid, Y., Tzur, S., Pavlíček, T., Šumbera, R., Šklíba, J., Lövy, M., Fragman-Sapir, O., Beiles, A., Arieli, R., Raz, S., Nevo, E. (2013). Possible incipient sympatric ecological speciation in blind mole rats (Spalax). PNAS 110(7):2587-2592.

Lövy, M., Šklíba, J., Šumbera, R. (2013). Spatial and Temporal Activity Patterns of the Free-Living Giant Mole-Rat (Fukomys mechowii), the Largest Social Bathyergid. PLOS ONE 8(1): e55357. doi:10.1371/journal.pone.0055357.

2012

Lövy, M., Šklíba, J., Šumbera, R., Burda, H. (2012). Ecological characteristics in habitats of two African mole-rat species with different social systems in an area of sympatry: implications for the evolution of mole-rat sociality. Journal of Zoology 286(2): 145-153.

Šklíba, J., Mazoch, V., Patzenhauerová, H., Hrouzková, E., Lövy, M., Kott, O., Šumbera, R. (2012). A maze-lover’s dream: Burrow architecture, natural history and habitat characteristics of Ansell’s mole-rat (Fukomys anselli). Mammalian Biology 77(6):420-427.

Šálek, M., Lövy, M. (2012). Spatial ecology and habitat selection of Little Owl Athene noctua during the breeding season in Central European farmland. Bird Conservation International 22(3):328-338.

Šumbera R, Mazoch V, Patzenhauerová H, Lövy M, Šklíba J, Bryja J, Burda H. (2012). Burrow architecture, family composition and habitat characteristics of the largest social African mole-rat: the giant mole-rat constructs really giant burrow systems. Acta Theriologica 57(2): 121-130.

2011

Zelová, J., Šumbera, R., Okrouhlík, J., Šklíba, J., Lövy, M., Burda, H. (2011). A seasonal difference of daily energy expenditure in a free-living subterranean rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus; Bathyergidae). Comparative Biochemistry and Physiology – Part A: Molecular & Integrative Physiology 158(1): 17-21.

2009

Riegert J, Lövy M, Fainová D. (2009). Diet composition of Common Kestrels Falco tinnunculus and Long-eared Owls Asio otus coexisting in an urban environment. Ornis Fennica 86: 123-130.

Links:

Institute of Evolution, University of Haifa, Israel
ResearchGate

Back To Top