skip to Main Content

Mgr. Václav Luka

Školitel: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Téma dizertační práce: Prostorová aktivita a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

Back To Top