skip to Main Content

MSc. Václav Luka

Supervisor: MSc. Jan Riegert, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Prostorová aktivita a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

Back To Top