skip to Main Content

MSc. Vincent Maicher

Školitel: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Téma dizertační práce: Changes in biodiversity of moth along an altitudinal gradient of Mt. Cameroon

Výzkumné zaměření: Hmyzí společenstva

e-mail: vincent.maicher@hotmail.fr

Back To Top