Menu

Mgr. Jana Marešová

Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.

Téma dizertační práce: Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu