skip to Main Content

Mgr. Michaela Másílková

Výzkumné zaměření:

– Primatologie
– Komparativní psychologie
– Osobnost u zvířat

Kontakt:

e-mail: michaela.masilkova@gmail.com
tel.: +420 387 772 254
místnost: B 254

 

CV

Vzdělání:

– od r. 2013: doktorské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta JU. Dizertační práce: Methods of assessment and cross-species comparison of personality in primates. Školitelka: Mgr. Martina Konečná, PhD.
– 2010 – 2013: navazující magisterské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta JU
– 2007 – 2010: bakalářské studium, Biologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta JU

Zaměstnání:

– od r. 2018: Odborný asistent, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2016 říjen – listopad: Department of Cognitive Biology, Faculty of Life Sciences, University
of Vienna, Rakousko – podpořeno programem AKTION
– 2016 srpen – září: Zoologischer Garten Magdeburg, Německo
– 2015 srpen – září: Department of Cognitive Biology, Faculty of Life Sciences, University
of Vienna, Rakousko
– 2015 květen – červen: Department of Psychology, School of Philosophy, Psychology, and Language Sciences, University of Edinburgh, Velká Británie

Granty a ocenění:

– 2016: AKTION Česká republika – Rakousko, financováno Spolkovým Ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství BMWFW. Projekt: Social environment as an important factor in marmoset personality assessment
– 2015: Etologická konference ČSEtS – cena odborné poroty za nejlepší studentskou přednášku

Školitelství

Obhájené bakalářské práce:
Maršíková, I. (2019).  Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých
Pejchová, T. (2018). Zhodnocení vlivu socioekologických rozdílů na osobnostní rysy u drápkatých opic (konzultant)

Obhájené magisterské práce:
Hurtová, D. (2018). Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého (konzultant)

Publikační činnost

Odborné články:

2018

Masilkova, M., Weiss, A., Konečná, M., 2018. How long does it take? Reliable personality assessment based on common behaviour in cotton-top tamarins (Saguinus oedipus). Behavioural Processes 157, 59-67.

Konference:

– 2018: 5th European Student Conference on Behaviour and Cognition, Vídeň, Rakousko
– 2018: 9th European Conference of Behavioural Biology, Liverpool, Velká Británie
– 2017: Primate Society of Great Britain, 50th Anniversary Meeting, Londýn, Velká Británie
– 2016: 1st International Xenarthra Conference and Workshop, Londýn, Velká Británie
– 2016: 8th European Conference of Behavioural Biology, Vídeň, Rakousko
– 2016: 3rd European Student Conference on Behaviour and Cognition, St. Andrews, Velká Británie
– 2015: 42. konference ČSEtS, České Budějovice, Česká republika
– 2014: 7th European Conference on Behavioural Biology, Praha, Česká republika

Členství v organizacích:

– od r. 2016: Česká a Slovenská Etologická Společnost
– od r. 2017: Primate Society of Great Britain, International Primatological Society, Association for the Study of Animal Behaviour

Back To Top