Menu

Mgr. Michaela Másílková

Školitel: Mgr. Martina Konečná, Ph.D.

Téma dizertační práce: Osobnost u primátů: Metodika hodnocení, mezidruhová porovnání a souvislost s charakteristikami jedince