skip to Main Content

MSc. Klára Mičulková

Supervisor: prof. RNDr. Magdaléna Hodková, CSc.

Doctoral thesis topic: Hormonální řízení stárnutí hmyzu

Back To Top