skip to Main Content

MSc. Jimmy Moses

Školitel: RNDr. Petr Klimeš, Ph.D.

Téma dizertační práce: The ecology of ants along altitudinal rainforest gradients in the tropics

Výzkumné zaměření: Ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Back To Top