skip to Main Content

Mgr. Anna Mrázová

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Téma disertační práce: Interakce mezi rostlinami, býložravým hmyzem a predátory: jejich mechanizmy a ekologická důležitost

Back To Top