skip to Main Content

Mgr. David Nácar

Školitel: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Téma dizertační práce: Způsob učení a úspěšnost řešení kognitivních úloh

Back To Top