skip to Main Content

doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Research focus:

– biology of ladybugs (Coleoptera: Coccinellidae)
– ecophysiology of insect (cold tolerace, fotoperiodism)
– invasion ecology

Contact:

e-mail: nedved@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 253
room: B 253

 

CV

Born: 1965

Education:

– 2000: doc., Biologická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.
– 1990 – 1995: CSc., Aspirantura, Entomologický ústav ČSAV, České Budějovice, obor entomologie, dizertační práce: Chladová odolnost slunéček (Coleoptera: Coccinellidae), školitel Ivo Hodek.
– 1984 – 1989: RNDr., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha; obor systematická biologie, specializace entomologie; diplomová práce: Vybrané ekologické charakteristiky slunéček (Coleoptera: Coccinellidae), školitel Karel Hůrka a Ivo Hodek. Absolvoval s vyznamenáním.

Professional appointments:

– od r. 1994: Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
– od r. 1992: Biologická, pak Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích

Internships and field experience:

– 2010: Smithsonian Tropical Research Institute, Panama, 1 měsíc
– 1995: Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands, 3 měsíce
– 1991 – 1992: Smithsonian Tropical Research Institute, Panama, 3 měsíce

Fellowships and awards:

Principal investigator:
– 2016: GA JU Faktory ovlivňující diverzitu hmyzu napříč biomy
– 2008 – 2012: QH-82047 (NAZV, Ministerstvo zemědělství): Invazní slunéčko Harmonia axyridis – přínos pro biologickou ochranu rostlin nebo ohrožení biodiverzity?
– 1996: IAC6007601 (GA AV): Odolnost afidofágních slunéček (Coleoptera: Coccinellidae) proti nepříznivým podmínkám prostředí během dormance
– FRVŠ 0361 (2000); FRVS 1273 (2002); FRVŠ 1252 (2002); FRVŠ 1852 (2003); FRVŠ 1076 (2004)

Co-investigator:
– 2014 – 2016: 14-33733S (GA ČR) Spodní výšková hranice vysokohorského hmyzu: Ekofysiologie horských motýlů napříč vývojovým cyklem
– 1998 – 2002: ME 169 (): Mechanismy přechodu fotoperiodické informace z receptoru do endokrinních žláz při řízení diapauzy, chladové aklimace a rytmu
– 1997 – 1999: GA206/97/0619 (GA ČR): Neuroendokrinní regulace sezónních adaptací modelových druhů hmyzu
– 1993 – 1995: GA206/93/1103 (GA ČR): Vztah mezi mrazuvzdorností a odolností proti vysychání adaptacemi spojenými s dormancí hmyzu
– 1991 – 1993: IA60714 (GA AV): Mechanismy chladové odolnosti hmyzu ve vztahu k diapauze

Akademic functions:

– od r. 2004: předseda oborové rady doktorského studia Entomologie PřF JU
– 2000 – 2010: vedoucí katedry zoologie BF a pak PřF JU
– 2000 – 2003: proděkan BF JU pro rozvoj

Teachings

PřF JU:
– Aplikovaná ekologie hmyzu (KZO/399)
– Biology of Animals (KZO/768)
– Chov bezobratlých (KZO/153)
– Cvičení ze zoologie bezobratlých (KZO/151)
– Entomologické praktikum (KZO/390)
– Preparační techniky (KZO/393)
– Seminář magisterských oborů-zoologie (KZO/187)
– Speciální zoologie bezobratlých (KZO/154)
– Srovnávací fyziologie živočichů (KZO/406)
– Terénní praxe IV – zoologická část (FBI/194)
– Zoologie bezobratlých (KZO/155)

Teaching abroad (Erasmus programme):
– 2002 – 2015: Universität Essen, později Universität Duisburg-Essen, 1-2x ročně Praktikum z morfologie bezobratlých, případně Praktikum z Entomologie, anglicky
– 2009: University of Azores, Ponta Delgada, Portugalsko; Ekofyziologie živočichů, anglicky
– 2006: Thrace University, Orestiada, Řecko: Aplikovaná entomologie, anglicky
– 2004: Université Rennes I., Francie: Ekofyziologie živočichů, anglicky

Supervising

Master’s theses in prep.:
Arnošt Kudrna: Phylogeny of genus Caledonica (Coleoptera: Cicindelinae)

Doctoral theses in prep.:
Muhammad Aslam: Aposematism and toxicity of Coccinellidae (zadáno 2016)
Martina Karásková: Ekologie a etologie sasankových krevet (zadáno 2011)

Bachelor’s theses:
Sekerka, L. (2017) Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
Mašín, V. (2012). Faktory ovlivňující líhnivost vajíček slunéček
Macík, J. (2008). Morfometrika mořských plžů Hexaplex trunculus
Rozsypalová, A. (2006). Polymorfizmus zbarvení kukel slunéček
Sekerka, L. (2006). Review of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Czech Republic
Součková, K. (2005). Chladová odolnost hmyzu – vliv velikosti těla
Čiháková, V. (2003) Termální melanizmus u slunéčka dvoutečného (Adalia bipunctata)
Spitzer, L. (2002). Složení společenstev hmyzu v agrocenózách klasických a transgenních odrůd
Vambera, J. (2002). Odolnost pěti druhů stínek (Isopoda) vůči suchu
Nováková, J. (1994). Vliv teploty a fotoperiody na hmotnost a délku vývoje Pyrrhocoris apterus L.

Master’s theses:
Macík, J. (2011). Příbuznost populací mořského plže Hexaplex trunculus: molekulární analýza
Balzarová (Karásková), M. (2011). Etologie sasankové krevety Ancylomenes longicarpus v Rudém moři
Rozsypalová, A. (2009). Chemická obrana slunéček proti mravencům
Sekerka, L. (2009). Cassidinae of Panama (Coleoptera: Chrysomelidae)
Součková, K. (2007). Cold tolerance of terestrial Isopods
Spitzer, L. (2006). Společenstvo epigeického hmyzu porostu kukuřice
Vambera, J. (2002). Chladové poškození hmyzu a jeho reparace
Hanč, Z. (1998). Přežívání hmyzu v nízkých teplotách, nemrazová mortalita a vliv přerušování expozic v nízkých teplotách teplotami vyššími
Nováková, J. (1997). Vývoj lumka Venturia canescens v zavíječích Ephestia kuehniella a Plodia interpunctella

Doctoral theses:
Sekerka, L. (2017). Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
Spitzer, L. (2013). Střevlíci (Coleoptera: Carabidae) jako bioindikátor přirozených a antropogenních stanovišť
Awad, M. (2013). Reproduction of ladybird beetles

Publications

Articles:

2017

Haelewaters D., Zhao S., Clusella-Trullas S., Cottrell T.E., De Kese A., Fiedler L., Herz A., Hesketh H., Hui C., Kleespies R.G., Losey J.E., Minaar I.A., Murray K.M., Nedvěd O., Pfliegler W.P., Raak-van den Berg C.L., Riddick E.W., Shapiro-Ilan D.I., Smyth R.R., Steenberg T., van Wielink P.S., Viglášová S., Zhao Z., Ceryngier P., Roy H.E., 2017: Parasites of Harmonia axyridis: current research and perspectives. BioControl, 62: 355–371. DOI: 10.1007/s10526-016-9766-8

Viglášová S., Nedvěd O., Zach P., Kulfan J., Parák M., Honěk A., Martinková Z., Roy H.E., 2017: Species Assemblages of ladybirds including the Harlequin ladybird Harmonia axyridis: a comparison at large spatial scale in urban habitats. BioControl 62: 409–421. DOI: 10.1007/s10526-017-9793-0

Biranvand A., Tomaszewska W., Nedvěd O., Zare Khormizi M., Nicolas V., Canepari C., Shakarami J., Fekrat L., Fürsch H., 2017: Review of the tribe Hyperaspidini Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) from Iran. Zootaxa 4236 (2): 311–326. dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4236.2.6

Awad M., Piálek L., Krejčí A., Laugier G., Nedvěd O., 2017: Paternity following multiple mating in Harmonia axyridis. BioControl 62 (3): 297–307. DOI: 10.1007/s10526-017-9806-z

Abdolahi R., Nedvěd O., Nozari J., 2017: 45 new records of lady beetles (Col.: Coccinellidae) out of 28 species from 10 provinces of Iran. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. DOI: 10.1556/038.52.2017.016

Escalona H.E., Zwick A., Li H.-S., Li J., Wang X., Pang H., Hartley D., Jermiin L.S., Nedvěd O., Misof B., Niehuis O., Ślipiński A., Tomaszewska W., 2017: Molecular phylogeny reveals food plasticity in the evolution of true ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellini). BMC Evolutionary Biology 17: 151; DOI 10.1186/s12862-017-1002-3

Abdolahi R., Nedvěd O., Nozari J., 2017: A key to genera of Iranian lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) and species of subfamilies chilocorinae, coccinellinae, epilachinae and microweiseinae. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. DOI: 10.1556/038.52.2017.019

Biranvand A., Nedvěd O., Shakarami J., Fekrat L., Hamidi E., Volf M., Hanley G.A., 2017: The Ladybeetle Community (Coleoptera: Coccinellidae) of North East of Iran. Baltic Journal of Coleopterology 17 (1): 49-67.

Vrba P., Nedvěd O., Zahradníčková H., Konvička M., 2017: Temporal plasticity in cold hardiness and cryoprotectant contents in northern versus temperate Colias butterflies (Lepidoptera: Pieridae). Cryo-Letters 38 (4): 330-338.

Ceryngier P., Nedvěd O., Grez A.A., Riddick E.W., Roy H.E., San Martin G., Steenberg T., Veselý P., Zaviezo T., Zúñiga-Reinoso Á., Haelewaters D., 2017: Predators and parasitoids of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, in its native range and invaded areas. Biological Invasions. DOI 10.1007/s10530-017-1608-9

Vrba P., Nedvěd O., Zahradníčková H., Konvička M., 2017: More complex than expected: Cold hardiness and cryoprotectant content in overwintering larvae of five Erebia butterflies. European Journal of Entomology 114: 470–480. doi: 10.14411/eje.2017.060

2016

Veselý P., Ernestová B., Nedvěd O., Fuchs R., 2016: Do predator energy demands or previous exposure influence protection by aposematic coloration of prey? Current Zoology DOI: 10.1093/cz/zow057

Biranvand A., Nedvěd O., Tomaszewska W., Canepari C., Shakarami J., Fekrat L., Khormizi M.Z., 2016: An annotated checklist of Microweiseinae and Sticholotidini of Iran (Coleoptera, Coccinellidae). ZooKeys 10.3897/zookeys.587.8056

Roy H.E., 55 authors, 2016: The harlequin ladybird, Harmonia axyridis: global perspectives on invasion history and ecology. Biological Invasions 18 (4): 997-1044. DOI 10.1007/s10530-016-1077-6

Nedvěd O., Háva J., 2016: New record of the invasive lady beetle Harmonia axyridis in Afrotropical Region: Tanzania, Zanzibar. African Entomology 24 (1): 247–249. DOI: http://dx.doi.org/10.4001/003.024.0247

2015

Awad M., Kalushkov P., Karabüyük F., Nedvěd O., 2015: Non-random mating activity of colour morphs of ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 11–17.

Awad M., Laugier G., Loiseau A., Nedvěd O., 2015: Unbalanced polyandry in wild-caught ladybirds Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Applied Entomology and Zoology 50 (4): 427–434. DOI 10.1007/s13355-015-0348-5

2014

Ebrahimi S., Modarres-Awal1 M., Karimi1 J., Fekrat L., Nedvěd O., 2014 (1393): Two new records of ladybirds (Col.: Coccinellidae) for the Iranian beetle fauna. Journal of Entomological society of Iran, 34: 11–12.

Lombaert E, Guillemaud T, Lundgren J, Koch R, Facon B, Grez A, Loomans A, Malausa T, Nedved O, Rhule E, 2014: Complementarity of statistical treatments to reconstruct worldwide routes of invasion: the case of the Asian ladybird Harmonia axyridis. MOLECULAR ECOLOGY 23: 5979-5997. DOI: 10.1111/mec.12989

Nedvěd O., Chehlarov E., Kalushkov P., 2014: Life history of an invasive bug Oxycarenus lavaterae (Heteroptera: Oxycarenidae) in Bulgaria. Acta Zool. Bulg. 66: 203–208.

Vrba P, Dolek M, Nedvěd O, Zahradníčková H, Konvicka M, Cerrato C, 2014: Overwintering of the boreal butterfly Colias palaeno in central Europe. Cryo-Letters 35 (3), 247–254.

Panigaj L., Zach P., Honěk A., Nedvěd O., Kulfan J., Martinková Z., Selyemová D., Viglášová S., Roy H.E. 2014: The invasion history, distribution and colour pattern forms of the harlequin ladybird beetle Harmonia axyridis (Pall.) (Coleoptera, Coccinellidae) in Slovakia, Central Europe. ZooKeys 412: 89–102, doi: 10.3897/zookeys.412.6587

Průchová A., Nedvěd O., Veselý P., Fuchs R., 2014: Visual warning signals of the ladybird Harmonia axyridis (Pallas 1773): the avian predators’ point of view. Entomologia Experimentalis et Applicata. DOI:10.1111/eea.12176.

Vrba P, Nedvěd O, Konvicka M, 2014: Contrasting supercooling ability in lowland and mountain European Colias butterflies. J. Entomol. Sci. 49 (1): 63–69.

2013

Kalushkov P., Chehlarov E., Nedvěd O., 2013: Preference and suitability of graminous plants for phytophagous ladybird Cynegetis impunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Zool. Bulg. 65 (4): 561–564.

Šenkeříková P., Nedvěd O., 2013: Preference among three aphid species by predatory ladybird beetle Harmonia axyridis in laboratory. IOBC-WPRS Bulletin 94: 123–130.

Nedvědová T., Awad M., Ungerová D., Nedvěd O., 2013: Characteristics of ladybird Harmonia axyridis during autumn migration. IOBC-WPRS Bulletin 94: 117–122.

Nedvěd O., Pekár S., Bezděčka P., Dolanský J., Havlová V., Hula V., Líznarová E., Řezáč M., Schmitt M., Sentenská L., 2013: Ecology of Arachnida alien to and spreading in Europe. IOBC-WPRS Bulletin 94: 67–70.

Knapp M., Nedvěd O., 2013: Gender and Timing during Ontogeny Matter: Effects of a Temporary High Temperature on Survival, Body Size and Colouration in Harmonia axyridis. PLoS ONE 8(9): e74984. doi:10.1371/journal.pone.0074984

Rajpurohit S, Nedvěd O, 2013: Clinal variation in fitness related traits in tropical drosophilids of the Indian subcontinent. Journal of Thermal Biology 38: 345–354.

Nedvěd O, Fois X, Ungerová D, Kalushkov P, 2013: Alien vs. Predator – the native lacewing Chrysoperla carnea is the superior intraguild predator in trials against the invasive ladybird Harmonia axyridis. Bulletin of Insectology 66 (1): 73–78.

Awad M., Kalushkov P., Nedvědová T., Nedvěd O., 2013: Fecundity and fertility of ladybird beetle Harmonia axyridis after a prolonged cold storage. BioControl 58: 657–666. DOI 10.1007/s10526-013-9512-4

Rajpurohit S, Nedvěd O, Gibbs AG, 2013: Meta-analysis of geographical clines in desiccation tolerance of Indian drosophilids. Comparative Biochemistry and Physiology A 164: 391-398. doi: 10.1016/j.cbpa.2012.11.013

Extended abstracts:

Helen E. Roy, Tim Adriaens, Nick J. B. Isaac, Marc Kenis, Thierry Onkelinx, Gilles San Martin, Peter M. J. Brown, Louis Hautier, Remy Poland, David B. Roy, Richard Comont, René Eschen, Robert Frost, Renate Zindel, Johan Van Vlaenderen, Oldřich Nedvěd, Hans Peter Ravn, Jean-Claude Grégoire, Jean-Christophe de Biseau & Dirk Maes, 2013: Harmonia axyridis implicated in native European ladybird declines. IOBC-WPRS Bulletin 94: 23–25.

Awad M., Kalushkov P., Nedvědová T., Nedvěd O., 2013: Sperm survival in fertilized females of Harmonia axyridis during overwintering. IOBC-WPRS Bulletin 94: 101–103.

Awad M., Nedvěd O., 2013: Sperm competition following multiple mating in Harmonia axyridis. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 94: 91–93.

Kalushkov P., Šenkeříková P., Nedvěd O., 2013: Effect of air humidity on development of Harmonia axyridis. IOBC-WPRS Bulletin 94: 107–109.

Nedvěd O., Fois X., Ungerová D., 2013: Family effect in body mass and developmental time of Harmonia axyridis. IOBC-WPRS Bulletin 94: 97–99.

2012

Nedvěd O, Kalushkov P, 2012: Effect of air humidity on sex ratio and development of ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Psyche 2012: article ID 173482, 5 pages, doi:10.1155/2012/173482.

Vrba P, Konvička M, Nedvěd O, 2012: Reverse altitudinal cline in cold hardiness among Erebia butterflies. Cryo-Letters 33 (4): 251–258.

Roy HE, Adriaens T, Isaac N, Kenis M, Onkelinx T, San Martin G, Brown PMJ, Hautier L, Poland R, Roy DB, Comont R, Eschen R, Frost R, Zindel R, Van Vlaenderen J, Nedvěd O, Ravn HP, Grégoire JC, de Biseau J-C, Maes D, 2012: Invasive alien predator causes rapid declines of native European ladybirds. Diversity and Distributions 18 (7): 717–725. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2012.00883.x

Starší odborné články viz ResearchGateENTÚ BC AV ČR, v.v.i. a BC AV ČR, v.v.i.

Popular science articles:

Příspěvky v časopisech Vesmír a Živa

2014

Nedvěd O., 2014. Slunéčko východní ve víně. Rostlinolékař 2014 (06): 32–33.

Nedvěd O., Veselý P., 2014. Odstrašující vzory – fungování výstražného zbarvení slunéček proti ptačím predátorům. Živa 62: číslo 5: 234-236.

2013

Šenkeřiková P., Nedvěd O., 2013. Asijské slunéčko Harmonia axyridis. Rostlinolékař 1: 19-21

Monographs:

2015

Nedvěd O., 2015: Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy. Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe. Academia, Praha. 304+LXXIX pp. http://www.academia.cz/brouci-celedi-sluneckoviti.html

2014

Nedvěd O., 2014: Slunéčko východní (Harmonia axyridis) – pomocník v biologické ochraně nebo ohrožení biodiverzity? Jihočeská univerzita, České Budějovice, 65 pp. http://zoo.prf.jcu.cz/index.php/stahovani/category/5-miscellaneous.html?download=150%253Ainvazni-sluneko-vychodni-harmonia-axyridis

Chapters in monographs:

2012

Nedvěd O., Honěk A., 2012: Life History and Development. In: Hodek I, van Emden H, Honěk A: Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles (Coccinellidae). Wiley-Blackwell, pp. 54–109. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405184221.html

Nedvěd O., Kovář I., 2012: Phylogeny and classification. In: Hodek I, van Emden H, Honěk A: Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles (Coccinellidae). Wiley-Blackwell, pp. 1–12. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405184221.html

Nedvěd O., Kovář I., 2012: List of genera in tribes and subfamilies. In: Hodek I, van Emden H, Honěk A: Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles (Coccinellidae). Wiley-Blackwell, pp. 526–531. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405184221.html

Conferences:

Conference organization:
– 2009: SIEEC21, (co-organizer)
– 2008: Zoologické dny
– 2007: Etologická konference
– 2004: Ecology of Aphidophaga 9 (co-organizer)
– 2003: TEMP2003: International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness
– 1998: VIth European Congress of Entomology
– 1995: 2nd European Workshop on Invertebrate Ecophysiology, (co-organizer)

International conferences:
– 2016: International Congress of Entomology, Orlando, USA
– 2016: Aphidohaga 13, Freising, Něměcko
– 2015: IOBC meeting Exotic biological control agents, Bornholm, Dánsko
– 2013: Aphidophaga 12, Bělehrad, Srbsko
– 2013: ISEPEP, London, Kanada
– 2012: International Congress of Entomology, Daegu, Korea
– 2011: IOBC/WPRS Harmonia Meeting, Hluboká nad Vltavou, ČR
– 2011 ICEPEP, Rennes, Francie
– 2010: Aphidophaga 11: Perugia, Itálie
– 2010: European Congress of Entomology, Budapest, Maďarsko
– 2009: IOBC/WPRS Harmonia Meeting, Engelberg, Švýcarsko
– 2009: SIEEC21, České Budějovice, ČR
– 2008: ICE 2008, Durban, Jižní Afrika
– 2007: Ecology of Aphidophaga 10, Athens, Řecko
– 2005: ICIPE, Roskilde, Dánsko
– 2004: Ecology of Aphidophaga 9, České Budějovice, ČR
– 2003: Ecological Impact of Genetically Modified Organisms, Praha, ČR
– 2003: TEMP 2003: International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness, České Budějovice, ČR
– 2002: Genetics, Evolution, and Biological Control, Montpellier, Francie
– 2002: Ecology of Aphidophaga 8, Ponta Delgada, Portugalsko
– 2002: 2nd Japanese-Czech Seminar on Insect Ecophysiology, České Budějovice, ČR
– 2001: 4th European Workshop of Invertebrate Ecophysiology, St. Peterburg, Rusko
– 2000: Temp2000: A symposium on insect and plant cold hardiness, Victoria, Kanada
– 1998: 3rd European Workshop of Invertebrate Ecophysiology, Birmingham, Velká Británie
– 1998: VIth European Congress of Entomology, České Budějovice, ČR
– 1996: Ecology of Aphidophaga 6, Gembloux, Belgie
– 1996: Dissemination Biodiversity Information, Amsterdam, Nizozemí
– 1995: 2nd European Workshop on Invertebrate Ecophysiology, České Budějovice, ČR
– 1995: EuroLOOP Worshop II, Amsterdam, Nizozemí
– 1993: Ecology of Aphidophaga 5, La Col sur Loup, Francie
– 1992: 1st European Workshop on Invertebrate Ecophysiology, Paimpont, Francie
– 1988: SIEEC, Kiev, Sovětský svaz

Conferences in the Czech Republic and Slovakia:
– 2016: Zoologické dny, České Budějovice
– 2015: ČS etologická konference, České Budějovice
– 2015: Zoologické dny, Brno
– 2013: Zoologické dny, Brno
– 2012: 39. ČS etologická konference, Nové Město na Moravě
– 2011: 39. ČS etologická konference, Kostelec nad Černými lesy
– 2010: Zoologické dny, Praha
– 2008: Zoologické dny, České Budějovice
– 2008: ČS etologická konference, České Budějovice
– 2007: Zoologické dny, Brno
– 2007: ČS etologická konference, Nitra

Membership in organizations:

Česká společnost pro ekologii
Česká a slovenská etologická společnost (do r. 2014)
Česká společnost entomologická
International Organisation for Biological Control (do r. 2014)
Japanese Society for Applied Zoology and Entomology
The Coleopterists Society

References:

ResearchGate
ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.
BC AV ČR, v.v.i.
Oldřich Nedvěd – Popularizátor vědy

Back To Top