skip to Main Content

MSc. Monika Nováková

Supervisor: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Orientace a navigace u norníka rudého založená na magnetorecepci

Back To Top