skip to Main Content

Mgr. Nela Nováková

Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Téma disertační práce: Síla fylogenetického signálu pro behaviorální charakteristiky některých skupin obratlovců

Back To Top