skip to Main Content

MSc. Nela Nováková

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Síla fylogenetického signálu pro behaviorální charakteristiky některých skupin obratlovců

Back To Top