Menu

Mgr. Isabela Okřinová

Školitel: RNDr. Věra Pavelková, Ph.D.

Téma dizertační práce: Evoluce sociálního chování šelem