skip to Main Content

Mgr. Isabela Okřinová

Školitel: RNDr. Věra Pavelková, Ph.D.

Téma dizertační práce: Evoluce sociálního chování šelem

Back To Top