skip to Main Content

MSc. Jan Okrouhlík, Ph.D.

Research focus:

– ecophysiology of fossorial mammals
– ecophysiology of insect

Contact:

e-mail: okrouhl@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 232
room: B 251

 

 

CV

Education:

– 2014: PhD. v oboru Fyziologie a vývojová biologie na PřF JU v Českých Budějovicích
– 2005: Mgr. v oboru Experimentální biologie na BF JU v Českých Budějovicích
– 2002: Bc. v oboru Biologie na BF JU v Českých Budějovicích

Professional appointments:

– od r. 2005: Vědecký pracovník na PřF JU v Českých Budějovicích
– 2011-2014: Vědecký pracovník EntÚ AV ČR
– 2005: Laborant ÚSBE AV ČR

Internships:

– 2017-2018: University of Pretoria, Jihoafrická republika

Fellowships and awards:

– 2007-2013: Projekt M00206 Disperze, Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika (EntÚ AV ČR)

Teaching

PřF JU:
– Fyziologie živočichů a člověka (KFZ 230, cvičící)
– Srovnávací fyziologie obratlovců (KFZ 783, přednášející)

Supervising

Bachelor’s theses:
Homolová, L. (2009). Vplyv etiocholanolónu na spotrebu kyslíku ľudských leukocytov
Bartošová, E. (2008). Vliv 7-oxo-dehydroepiandrosteronu na produkci cytokinů izolovanými lidskými leukocyty

Publications

Research papers:

2017

Štefková, K., Okrouhlík, J., & Doležal, P. (2017). Development and survival of the spruce bark beetle, Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) at low temperatures in the laboratory and the field. EJE, 114(1), 1–6. https://doi.org/10.14411/eje.2017.001

2016

Doležal, P., Okrouhlík, J., & Davídková, M. (2016). Fine fluorescent powder marking study of dispersal in the spruce bark beetle, Ips typographus (Coleoptera: Scolytidae). EJE, 113(1), 1–8. https://doi.org/10.14411/eje.2016.001

Montano, V., Bertheau, C., Dolezal, P., Krumboeck, S., Okrouhlik, J., Stauffer, C., & Moodley, Y. (2016). How differential management strategies affect Ips typographus L. dispersal. Forest Ecology and Management, 360, 195–204. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.10.037

2015

Bajgar, A., Kucerova, K., Jonatova, L., Tomcala, A., Schneedorferova, I., Okrouhlik, J., & Dolezal, T. (2015). Extracellular Adenosine Mediates a Systemic Metabolic Switch during Immune Response. Plos Biology, 13(4), e1002135. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002135

Klimes, P., & Okrouhlik, J. (2015). Invasive ant Tapinoma melanocephalum (Hymenoptera: Formicidae): A rare guest or increasingly common indoor pest in Europe? European Journal of Entomology, 112(4), 705–712.

Okrouhlík, J., Burda, H., Kunc, P., Knížková, I., & Šumbera, R. (2015). Surprisingly low risk of overheating during digging in two subterranean rodents. Physiology & Behavior, 138, 236–241. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.10.029

Okrouhlik, J., & Foltan, P. (2015). Evaluation of the diet of a carabid predator using fluorescent marking of prey. European Journal of Entomology, 112(3), 477–485.

2014

Šklíba, J., Lövy, M., Hrouzková, E., Kott, O., Okrouhlík, J., & Šumbera, R. (2014). Social and Environmental Influences on Daily Activity Pattern in Free-Living Subterranean Rodents The Case of a Eusocial Bathyergid. Journal of Biological Rhythms, 29(3), 203–214. https://doi.org/10.1177/0748730414526358

Zahradníčková, H., Tomčala, A., Berková, P., Schneedorferová, I., Okrouhlík, J., Šimek, P., & Hodková, M. (2014). Cost effective, robust, and reliable coupled separation techniques for the identification and quantification of phospholipids in complex biological matrices: Application to insects. Journal of Separation Science, 37(15), 2062–2068. https://doi.org/10.1002/jssc.201400113

2012

Zemanová, M., Šumbera, R., & Okrouhlík, J. (2012). Poikilothermic traits in Mashona mole-rat (Fukomys darlingi). Reality or myth? Journal of Thermal Biology, 37(7), 485–489. https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2012.04.001

2011

Zelová, J., Šumbera, R., Okrouhlík, J., Šklíba, J., Lövy, M., & Burda, H. (2011). A seasonal difference of daily energy expenditure in a free-living subterranean rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus; Bathyergidae). Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 158(1), 17–21. https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2010.07.026

2010

Zelová, J., Šumbera, R., Okrouhlík, J., & Burda, H. (2010). Cost of digging is determined by intrinsic factors rather than by substrate quality in two subterranean rodent species. Physiology & Behavior, 99(1), 54–58. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2009.10.007

2007

Janský, L., Vybíral, S., Trubačová, M., & Okrouhlík, J. (2007). Modulation of adrenergic receptors and adrenergic functions in cold adapted humans. European Journal of Applied Physiology, 104(2), 131–135. https://doi.org/10.1007/s00421-007-0627-0

Popular science articles:

2008
Okrouhlík, J. (2008). Kůže hraje důležitou roli v čití kyslíku, Vesmír 87, 848.

2005
Blažka, P., & Okrouhlík, J. (2005). Život bez kyslíku, Vesmír 84, 604.

Conferences:

Okrouhlík J., Rýpalová K., Schöttner K., Šumbera R. 2016: Řídí se vnitřní hodiny rypošů okolní teplotou? Krátká přednáška. Zoologické dny 2016 České Budějovice.
– Wiedenová P., Šumbera R., Okrouhlík J. 2016: Huddling and socio-physiological effect in a social African mole-rat, the Mashona mole-rat (Fukomys darlingi). Krátká přednáška. 15th Rodens et Spatium, July 25–29, 2016, Olomouc, Czech Republic.
– Wiedenová P., Šumbera R., Okrouhlík J. 2015. Sociofyziologický efekt a sociální termoregulace rypoše darlingova (F. darlingii). Krátká přednáška. Zoologické dny 2015 Brno.
– Doležal P., Miklas B., Bartošová E., Davídková M., Okrouhlík, J. 2014. To know a bark beetle: ecophysiological implications for mathematical modeling of bark beetle population dynamics. Poster. XXIV IUFRO World Congress 2014 – Salt Lake City, UT, United States, 5-11 October 2014. Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research”.
– Štefková K. Doležal P. Okrouhlík J. 2014. Digestion in the spruce bark beetle (Ips typographus L.): cellulases present! Poster. XXIV IUFRO World Congress 2014 – Salt Lake City, UT, United States, 5-11 October 2014. Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research”.
– Doležal P., Okrouhlík J., Miklas B., Moravcová M., Davídková M. (2013) Kam kůrovci nelétají aneb disperzní schopnosti lýkožrouta smrkového (Ips typographus (L.)) v masivu Oblíku (NP Šumava). Přednáška. Škodliví činitelé v lesích Česka 2012/2013, Průhonice, 11. 4. 2013
– Doležal P., Okrouhlík J., Miklas B., Moravcová M., Davídková M. (2012), Dispersion of spruce bark beetle. Poster. Joint IUFRO 7.03.10 – “Methodology of forest insect and disease survey” and IUFRO WP 7.03.06 – “Integrated management of forest defoliating insects” Working Party Meeting Palanga, Lithuania, 10–14 September 2012
Okrouhlík J., Foltan P. 2011: A new method for marking prey by fluorescent dyes and its use in evaluation of predation by gut content analysis. Krátká přednáška. Second Entomophagous Insect Conference, 20-23 June 2011, Antibes, France.
– Blažka P., Okrouhlík J., Edrová L., Kratochvilová H. 2006 Anoxie některých nižších obratlovců (přehled a několik novinek). Krátká přednáška. 82. Fyziologické dny, Praha, 7. – 9. února 2006,
Okrouhlík J. 2006, Optická myš jako senzor malých pohybů pro fyziologická praktika. Krátká přednáška. 82. Fyziologické dny, Praha, 7. – 9. února 2006.
Okrouhlík J., Blažka P. 2005 Anaerobic metabolism of fish. Mitochondrial elongation of fatty acids. Krátká přednáška. 4. Biologické dni, Nitra, 8.-9. 9. 2005.

Back To Top