Menu

Mgr. Ludmila Pernerová

Školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Téma dizertační práce: Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči