skip to Main Content

Mgr. Ludmila Pernerová

Školitel: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Téma dizertační práce: Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči

Back To Top