skip to Main Content

MSc. Ludmila Pernerová

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči

Back To Top