skip to Main Content

Mgr. Michal Plátek

Školitel: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Téma disertační práce: Habitatové preference, stanovištní dynamika a managment hmyzu vázaného na staré stromy

Back To Top