skip to Main Content

MSc. Michal Plátek

Supervisor: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Habitatové preference, stanovištní dynamika a managment hmyzu vázaného na staré stromy

Back To Top