skip to Main Content

MSc. Conor Mark Redmond

Školitel: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Téma disertační práce: Ekologie potravních sítí mezi rostlinami a herbivorním hmyzem v tropických lesích Nové Guineje

Back To Top