skip to Main Content

doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– diverzita a evoluce neotropických ryb
– biologie sladkovodních ryb
– fylogenetika a historická biogeografie
– zoologie obratlovců
– evoluce obratlovců

Kontakt:

e-mail: oldrich.rican@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 238
místnost: B 255

 

Odkazy:

Pracovní skupina Diverzita a evoluce Neotropických ryb

Research Gate

Google Scholar

 

Výzkumné a profesionální zaměření: Evoluce (rybí) biodiverzity v Neotropech a tropech obecně, fylogeneze a historická biogeografie, historická ekologie a evoluce life history traits, biologie sladkovodních ryb, ekologie tropických lesů a řek, mořská biologie, geodiverzita-biodiverzita, fylogeneze-ontogeneze, zoologie obratlovců, paleontologie obratlovců, transformace a adaptace v průběhu evoluce obratlovců, biologie vymřelých obratlovců.

Profesionální trénink: Analýza morfologických znaků, popisy nových druhů a rodů, laboratorní morfologické a vývjově biologické metody, akvaristika, laboratorní metody molekulární biologie (sekvenování), fylogenetická analýza morfologických a molekulárních dat, metody historické biogeografie a ekologie, molekulární hodiny, logistika terénní práce, bushcraft, široké spektrum rybářských technik, potápění (CMAS P*, PADI P**), nádechové potápění, kanoistika a kayaking na divoké vodě. Jazyky: Čeština, Angličtina, Němčina, Španělština,  (Portugalština, Ruština).

Terénní expedice (uvedeny jen Neotropy): Několik let kumulativní práce v terénu v Jižní a Střední Americe za posledních 21 let během 28 expedic (2002-2022) ve 13 Neotropických zemích: 6x Brazil, 5x Argentina, 4x Venezuela, 6x Ecuador, 4x Mexico, 4x Peru, 2x Colombia, 2x Paraguay, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Panama.

Profesionální impakt: Objasnění systematiky 50 rodů a 209 druhů (Eschmeyer’s Catalog of Fishes, 2022). Objevitel a autor popisu 11 nových rodů a 20 nových druhů (2003-2022), 1 nový druh dedikován. Objevitel několika adaptivních radiací Neotropických cichlid. Nejplodnější Český systematický ichtyolog. Celosvětově nejplodnější systematik Neotropických cichlid své generace.

 

Současná pozice

2017 – dosud Docent

Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Previous positions and fellowships

2006-2017      Odborný asistent

Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

2008-2010      Postdoc

Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

2005-2009      Výzkumný asistent

Laboratoř genetiky ryb, Ústav Živočišné Fyziologie a Genetiky Akademie věd České republiky

2003, 2005      Visiting researcher

Museo National de Ciencias Naturales (MNCN), Madrid, Spain. 2x SYNTHESYS fellowships from Museo National de Ciencias Naturales.

2002-2004       Visiting researcher and PhD student

Swedish Museum of Natural History / Stockholm University, Sweden. Doctoral scholarship from Stockholm University and 2x SYNTHESYS fellowships from Swedish Museum of Natural History.

2001-2002      Asistent

Laboratoř molekulární systematiky, Biologické centrum Akademie věd České republiky

Vzdělání

2005                Ph.D., Zoologie (thesis: Phylogenetic revision of the Neotropical cichlid fish tribe Heroini).

Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích & Laboratoř genetiky ryb, Ústav Živočišné Fyziologie a Genetiky Akademie věd České republiky

2002                Magistr, Zoologie

Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

1999                Bakalář, Biologie

Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

 

Další vzdělání

  • PhD student, Stockholm University and Swedish Museum of Natural History
  • Advanced course in Phylogenetic Systematics and Historical Biogeography, 24.2. – 7.3., University of Copenhagen, Denmark.

 

Granty

2019-2021     GAČR, Genomika replikované diverzifikace cichlid v říčních systémech: Vliv hybridizace na adaptivní radiaci u neotropického rodu Crenicichla (člen týmu)

2016                Research grant, German Cichlid Society (DCG), Investigations of the cichlid fauna of western Amazonia.

2014-2017       GAČR, Comparative phylogeography of southeastern South America based on freshwater fishes (člen týmu).

2014-2016       GAČR, Parallel evolution in Crenicichla (Cichlidae): Sympatric speciation and repeated analogous diversification in complex riverine landscapes (člen týmu)

2009-2012       MSMT and EU funded project CZ.1.07/2.2.00/15.0364, coordinator for Zoology/ later principal coordinator, Molecularization of biological fields at the Faculty of Science, University of South Bohemia.

2008-2010       Research grant, Czech Science Foundation, GAČR 206/08/P003, Phylogeny and biogeography of cichlid fishes in Mesoamerica.

2007                Research grant, German Cichlid Society (DCG), Investigations of the cichlid fauna of southern tropical South America.

2005-2011      MSMT of the Czech Republic Grant MSM6007665801.

2005                Student grant, Grant Agency of the University of South Bohemia (GAJU)

2004                Research grant, Helge Axon´s Johnsons Stiftelse (Sweden), Phylogeny and evolution of Middle American cichlids.

2002-2004      Research stipend from Stockholm University (Sweden)

2002                Student grant, Grant Agency of the University of South Bohemia (GAJU)

2001                Student grant, Grant Agency of FS USB (SGA)

2000                Student grant, Grant Agency of FS USB (SGA)

 

Výuka

2005- dosud    Garant/přednášející/cvičící, Systematická ichtyologie KZO / 158, PřF JU.

2005- dosud    Garant/přednášející/cvičící, Ichtyologie KZO / 379, PřF JU.

2010-2014      Garant/přednášející/cvičící, Molekulární metody v Zoologii KZO / 149, PřF JU.

2011- dosud    přednášející, Zoogeografie obratlovců KZO / 369, PřF JU.

2011- dosud    Garant/přednášející, Biogeografie KZO / 145, PřF JU.

2014- dosud    Garant/přednášející, Systematická ichtyologie, PřF UP.

2016- dosud    Garant/přednášející, Fylogenetika KZO / 595, PřF JU.

2016- dosud   Garant/přednášející, Advances in phylogenetic research in zoology KZO / 064, FS USB

2023-              Garant/přednášející/cvičící, Akvaristika KZO / 110, PřF JU.

2023-              Garant/přednášející, Biologie druhohor KZO / 111, PřF JU.

2023-              Garant/přednášející, Biologie Neotropů KZO / 112, PřF JU.

2023-              Garant/přednášející, Biologie třetihor KZO / 113, PřF JU.

2023-            Garant/přednášející, Diverzita a evoluce fosilních obratlovců KZO / 114, PřF JU.

 

Školitelství

Advisor of 5 Bc., 2 Msc, 1 PhD. students (defended theses), PřF JU.

Co-advisor of 1 Bc. student (defended thesis), PřF JU.

Co-advisor of 1 PhD student (defended thesis), PřF UK.

 

Seznam obhájených bakalářských, magisterských, diplomových a disertačních prací:

Pangrácová, Anežka. 2022. Bakalářská práce. Morfometrická determinace a diferenciace cichlid rodu Bujurquina. PřF JU.

Frnková, Vanda. 2019. Bakalářská práce. Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And. PřF JU.

Ježek, Jan. 2019. Bakalářská práce. Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neetroplus, Panamius). PřF JU.

Pecková, Nikola. 2018. Bakalářská práce. Biogeografická a ekologická evoluce jihoamerických cichlid Krobia, Aequidens a Cichlasoma: taxon cyklus v Amazonii? PřF JU.

Piálek, Lubomír. 2013. Disertační práce. Species diversity and speciation mechanisms in Crenicichla. PřF JU.

Doubnerová, Klára. Magisterská práce. 2011. Historická biogeografie ryb čeledi Cichlidae v zoogeografické provincii Usumacinta (Mexiko, Guatemala, Belize). PřF JU.

Musilová, Zuzana. Disertační práce. 2011. Phylogeny and biogeography of Neotropical and African riverine cichlids: multilocus phylogenetic methods in the evolutionary studies. Školitel práce Jindřich Novák (školitel specialista: Oldřich Říčan). PřF UK.

Piálek, Lubomír. 2009. Magisterská práce. Diverzita a biogeografie rodů Australoheros, Gymnogeophagus a Crenicichla (Perciformes: Cichlidae) v provincii Misiones, Argentina. PřF JU.

Piálek, Lubomír. 2007. Bakalářská práce. Rešerše ke studiu biogeografie cichlid Guyanské vysočiny. Biologická fakulta JU.

Muška, Milan. 2003. Bakalářská práce. Fylogenetické interpretace ontogeneze zbarvení neotropických cichlid tribu Heroini. Školitel práce Jindřich Novák (školitel specialista: Oldřich Říčan). Biologická fakulta JU.

 

Oponent (od 2006): 6 Bc., 17 Mgr., 2 PhD theses, PřF JU

 

Mezinárodní konference (výběr)

2015                Cichlid Science Meeting (Graz, Austria)

New Crenichla species flock from the Iguazu River

Parallel speciation in Crenicichla   

2011                XIX Encontro Brasileiro de Ictologia (Manaus, Brazil), Diversity and biogeography of the cichlid faunas of the southern Brazilian shield, with focus on Argentinean Misiones.

2008                VI Conference of the German Society of Ichthyology (Munich, Germany), Historical biogeography of cichlid fishes in Middle America.

2004                XI European Congress of Ichthyology (Tallin, Estonia), Revision of the ´Cichlasoma´ facetum group (Perciformes: Cichlidae) with description of a new genus and seven new species.

2002                XXI Annual Meeting of the Willi-Hennig-Society (Espoo, Finland), Morphological and molecular supertrees for metazoan phyla: Conflict and accord in diverse comparative datasets. Published as Zrzavý J, Říčan O (2003) Cladistics 19: 162-163.

2001                X European Congress of Ichthyology (Prague, Czech Rep.), Phylogeny of the Middle American cichlid fishes.

 

Zvané zahraniční přednášky (výběr)

2014                Universidad Nacional de San Marcos & Museo de Historia Natural (UNMSM, Lima, Peru), Diverzity of speciation mechanisms in Neotropical cichlids.

2014                Pontifica Universidad Javeriana (PUJ, Bogota, Colombia), Diverzity of speciation mechanisms in Neotropical cichlids.

2011                Universidade Federal do Amazonas (UFAM, Manaus AM Brazil), Historical biogeography: life and earth evolve together.

2011                Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA, Manaus AM Brazil), Historical biogeography: life and earth evolve together.

2005                Museo Nacional de Sciencias Naturales (Madrid, Spain), Phylogeny and systematics of Mesoamerican cichlids

2003                2nd Cichlid meeting (Helsinki, Finland), Coloration ontogeny in Neotropical cichlids.

 

peer review A scientific service

Journal peer review (výběr)

Molecular Phylogenetics and Evolution, BMC Evolutionary Biology, Systematic Biology, Journal of Morphology, International Journal of Evolutionary Biology, Biological Journal of Linnean Society, Evolutionary Ecology, Animal Biodiversity and Conservation, Journal of Applied Ichthyology, Zootaxa, Folia Zoologica, Spixiana, Vertebrate Zoology, Bulletin of Fish Biology, Zoologica Scripta, Freshwater Biology, Journal of Heredity, Revista de Biología Tropical, Genetica, Science.

 

Posuzování návrhů vědeckých projektů

GAUK

GAJU, člen oborové rady (přírodovědné obory 2016-)

 

Senátor (2012-2014), PřF JU

 

Mezinárodní spolupráce (posledních 5 let, výběr)

Profs. Jorge Casciotta and Adriana Almirón, Universidad Nacional de La Plata y Museo (UNLP), Argentina; Systematics and evolution of freshwater fishes in Argentina and southern tropical South America.

Prof. Hernan Ortega research group, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Museo de Historia Natural, Peru; Cichlid evolution in the western (Peruvian and Bolivian) Amazon.

Prof. Javier A. Maldonado Ocampo research group, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia; Cichlid evolution in the western Amazon-Orinoco.

Profs. Tomas Hrbek and Izeni Farias research group, Universidade Federal do Amazonas (UFAM, Manaus AM Brazil); Cichlid evolution in the Brazilian Amazon.

Dr. Cecilia Elizabeth Rodriguez Harro, Universidad Estatal Amazónica, Puyo, Pastaza, Ecuador; Cichlid evolution in the western (Ecuadorian) Amazon.

Dr. Héctor Omar Mejía Guerrero research group, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Col. Casco de Santo Tomás, Ciudad de México; Diversity and evolution of the northern Middle American cichlid fishes with emphasis on the genus Herichthys.

Dr. Laith Jawad, Fish biodiversity consultancy of New Zealand; Analyses of heroine cichlid morphology.

PhD student Edward Burress (Prof. Jonathan Armbruster lab), Auburn University, USA;  Crenicichla species flocks, speciation and morphological evolution in cichlids.

Willem Heijns, Netherlands; Mapping of heroine cichlid distribution ranges.

Juan M. Artigas Azas, Mexico; Guru of Mexican fishes – joint research of cichlids of Mexico and Middle America; Cooperation on the largest cichlid database (www.cichlidae.com).

 

Seznam publikací

Reviews / monographs:

Casciotta J, Almirón A, Ciotek L, Giorgis P, Říčan O, Piálek L, Dragová K, Crocil Y, Montes M, Iwaszkiw J, Puentes A. (2016) Visibilizando lo invisible: Un relevamiento de la diversidad de peces del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina / Visualizing the invisible: A survey of the fish diversity of Iguazú National Park, Misiones, Argentina. Historia Natural (Tercera Serie) 6 (2), 5-77

Říčan O, Piálek L, Dragová K, Novák J (2016) Diversity and evolution of the Middle American cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae) with revised classification. Vertebrate Zoology 66: 1-102.

Říčan O, Kullander SO. (2008) The Australoheros (Teleostei: Cichlidae) species of the Uruguay and Paraná River drainages. Zootaxa 1724: 1-51.

Říčan O, Musilová Z, Muška M, Novák J (2005) Development of coloration patterns in Neotropical cichlids (Perciformes: Cichlidae: Cichlasomatinae). Folia Zoologica: Monograph 1: 1-46.

 

Standardní vědecké peer-review články:

Říčan O, Říčanová Š, Rodriguez Haro LR, Rodriguez Haro CE (2022) Unrecognized species diversity and endemism in the cichlid genus Bujurquina (Teleostei: Cichlidae) together with a molecular phylogeny document large-scale transformation of the western Amazonian river network and reveal complex paleogeography of the Ecuadorian Amazon. Hydrobiologia, https://doi.org/10.1007/s10750-022-05019-z

Burress ED, Piálek L, Casciotta J, Almirón A, Říčan O (2022) Rapid Parallel Morphological and Mechanical Diversification of South American Pike Cichlids (Crenicichla). Systematic Biology, syac018, https://doi.org/10.1093/sysbio/syac018.

Říčan O, Říčanová Š, Almirón A, Casciotta J, Piálek L (2021) Parallel evolution of a new sympatric species pair of Crenicichla (Teleostei: Cichlidae) from Misiones, Argentina with a review of biogeography and mitonuclear discordance in the C. mandelburgeri species complex. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 59 (8), 2134-2149.

Říčan O​, Dragová K, Almirón A, Casciotta J, Gottwald J, Piálek L (2021) MtDNA species-level phylogeny and delimitation support significantly underestimated diversity and endemism in the largest Neotropical cichlid genus (Cichlidae: Crenicichla). PeerJ 9, e12283.

Pérez-Miranda F, Mejia O, López B, Říčan O (2020) Molecular clocks, biogeography and species diversity in Herichthys with evaluation of the role of Punta del Morro as a vicariant brake along the Mexican Transition Zone in the context of local and global time frame of cichlid diversification. PeerJ 8, e8818.

Pérez-Miranda F, Mejía O, González‐Díaz AA, Martínez-Méndez N, Soto-Galera E, Zúñiga G, Říčan O (2020) The role of head shape and trophic variation in the diversification of the genus Herichthys in sympatry and allopatry. Journal of Fish Biology 96 (6), 1370-1378.

Pérez-Miranda F, Mejía O, Zúñiga G, Soto-Galera E, Říčan O (2019) Feeding ecomorphologies in the fish genus Herichthys (Perciformes: Cichlidae) based on stomach content and lower pharyngeal jaw shape. Revista de Biología Tropical 67 (3), 643-653.

Alonso F, Terán GE, Aguilera G, Říčan O, Casciotta J, Serra WS, Almirón A, Benítez MF, García I, Mirande JM (2019) Description of a new species of the Neotropical cichlid genus Gymnogeophagus Miranda Ribeiro, 1918 (Teleostei: Cichliformes) from the Middle Paraná basin, Misiones, Argentina. PloS one 14 (2), e0210166.

Krásová J, Mikula O, Mazoch V, Bryja J, Říčan O, Šumbera R (2019) Evolution of the Grey-bellied pygmy mouse group: Highly structured molecular diversity with predictable geographic ranges but morphological crypsis. Molecular phylogenetics and evolution 130, 143-155.

Piálek L, Casciotta J, Almirón A, Říčan O (2019) A new pelagic predatory pike cichlid (Teleostei: Cichlidae: Crenicichla) from the C. mandelburgeri species complex with parallel and reticulate evolution. Hydrobiologia 832, 377–395.

Piálek L, Burress E, Dragová K, Almirón A, Casciotta J, Říčan O (2019) Phylogenomics of pike cichlids (Cichlidae: Crenicichla) of the C. mandelburgeri species complex: rapid ecological speciation in the Iguazú River and high endemism in the Middle Paraná basin. Hydrobiologia 832, 355–375.

Říčan O, Říčanová Š, Dragová K, Piálek L, Almirón A, Casciotta J (2019) Species diversity in Gymnogeophagus (Teleostei: Cichlidae) and comparative biogeography of cichlids in the Middle Paraná basin, an emerging hotspot of fish endemism. Hydrobiologia 832, 331–354.

Drag L, Hauck D, Říčan O, Schmitt T, Shovkoon DF, Godunko RJ, Curletti G, Cizek L (2018) Phylogeography of the endangered saproxylic beetle Rosalia longicorn, Rosalia alpina (Coleoptera, Cerambycidae), corresponds with its main host, the European beech (Fagus sylvatica, Fagaceae). Journal of Biogeography 45 (12), 2631-2644.

Pérez-Miranda F, Mejía O, Soto-Galera E, Espinosa-Pérez H, Piálek L, Říčan O (2018) Phylogeny and species diversity of the genus Herichthys (Teleostei: Cichlidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 56 (2), 223–247.

Burress ED, Piálek L, Casciotta JR, Almirón A, Tan M, Armbruster JW, Říčan O (2018) Island-and lake-like parallel adaptive radiations replicated in rivers. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285 (1870), 20171762.

Casciotta J, Almirón A, Piálek L, Říčan O (2017) Gymnogeophagus taroba (Teleostei: Cichlidae), a new species from the río Iguazú basin, Misiones, Argentina. Historia Natural (Tercera Serie) 7 (2), 5-22

Říčan O (2017) Sympatry and syntopy of cichlids (Teleostei: Cichlidae) in the Selva Central, upper Ucayali river basin, Peru. Checklist 13 (3), 2146.

Musilová Z, Říčan O, Š Říčanová, P Janšta, O Gahura, J Novák (2015) Phylogeny and historical biogeography of trans-Andean cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae). Vertebrate Zoology 65: 333-350.

Piálek L, Dragová K, Casciotta J, Almirón A, Říčan O (2015) Description of two new species of Crenicichla (Teleostei: Cichlidae) from the lower Iguazú River with a taxonomic reappraisal of C. iguassuensis, C. tesay and C. yaha. Historia Natural 5: 5-27.

Almirón A, Casciotta J, Piálek L, Doubnerová K, Říčan O (2015) Oligosarcus amome (Ostariophysi: Characidae), a new species from the río Uruguay basin, Misiones, Argentina. Zootaxa 3915: 581-590.

Říčanová S, Koshev Y, Říčan O, Ćosic N, Ćirovic D, Sedláček F, Bryja J. (2013) Multilocus phylogeography of the European ground squirrel: Cryptic interglacial refugia of continental climate in Europe. Molecular Ecology 22: 4256-4269.

Casciotta J, Almirón A., Aichino D, Gómez S, Piálek L, Říčan O. (2013) Crenicichla taikyra (Teleostei: Cichlidae), a new species of pike cichlid from the middle río Paraná, Argentina. Zootaxa 3721: 379–386.

Říčan O, Piálek L, Zardoya R, Doadrio I, Zrzavý J. (2013) Biogeography of the Mesoamerican Cichlidae (Teleostei: Heroini): colonization through the GAARlandia land bridge and early diversification. Journal of Biogeography 40: 579–593.

Piálek L, Říčan O, Casciotta J., Almirón A., Zrzavý J. (2012) Multilocus phylogeny of Crenicichla (Teleostei: Cichlidae), with biogeography of the C. lacustris group: Species flocks as a model for sympatric speciation in rivers. Molecular Phylogenetics and Evolution 62: 46–61.

Casciotta J, Almirón A., Piálek L, Říčan O. (2012) Cyanocharax obi, a new species (Characiformes: Characidae) and the first record of the genus from tributaries of the río Paraná basin, Argentina. Zootaxa 3391: 39–51.

Říčan O, Piálek L, Almirón A., Casciotta J. (2011) Two new species of Australoheros (Teleostei: Cichlidae), with notes on diversity of the genus and biogeography of the Río de la Plata basin. Zootaxa 2982: 1–26.

Casciotta J, Almirón A., Piálek L, Říčan O. (2010) Crenicichla ypo (Teleostei: Cichlidae), a new species from the middle Parana basin in Misiones, Argentina. Neotropical Ichthyology 8: 643-648.

Piálek L, Říčan O, Casciotta J, Almirón A. (2010) Crenicichla hu, a new species of cichlid fish (Teleostei: Cichlidae) from the Paraná drainage in Misiones, Argentina. Zootaxa 2537: 33-46.

Musilová Z, Říčan O, Novák J. (2009) Phylogeny of the Neotropical cichlid fish tribe Cichlasomatini (Teleostei: Cichlidae) based on morphological and molecular data, with the description of a new genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 47: 234-247.

Říčan O, Zardoya R, Doadrio I. (2008) Phylogenetic relationships of Middle American cichlids (Cichlidae, Heroini) based on combined evidence from nuclear genes, mtDNA, and morphology. Molecular Phylogenetics and Evolution 49: 941-957.

Musilová Z, Říčan O, Janko K, Novák J. (2008) Molecular phylogeny and biogeography of the Neotropical cichlid fish tribe Cichlasomatini (Teleostei: Cichlidae: Cichlasomatinae). Molecular Phylogenetics and Evolution 46: 659-672.

Higham T E, Hulsey CD, Říčan O, Carroll AM (2007) Feeding with speed: prey capture evolution in cichlids. Journal of Evolutionary Biology 20: 70-78.

Concheiro Peréz GA*, Říčan O*, Ortí G, Bermingham E, Doadrio I, Zardoya R (2007) Phylogeny and biogeography of 91 species of heroine cichlids (Teleostei: Cichlidae) based on sequences of the cytochrome b gene. Molecular Phylogenetics and Evolution 43: 91-110.

Říčan O, Kullander SO (2006) Character- and Tree-based delimitation of species in the ´Cichlasoma´ facetum group (Teleostei, Cichlidae) with the description of a new genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 44: 136-152.

Říčan O,  Kullander SO (2003) ‘Cichlasoma’ scitulum: A New Species of Cichlid Fish from the Río de La Plata Region in Argentina, Brazil, and Uruguay. Copeia 2003: 794-802.

 

Biogeographic and taxonomic notes:

Říčan O, Morgenstern R (2018) Hybrids, not a new rheophilic morph of Vieja hartwegi. DOI: 10.13140/RG.2.2.14727.09123

Říčan O, Říčanová Š (2017) Live coloration, habitat, biogeography and phylogenetic position of Australoheros guarani Říčan & Kullander, 2008 (Teleostei: Cichlidae). Ichthyological Contributions of PecesCriollos 57, 1-6.

Říčan O, Piálek L, Říčanová Š, Dragová K, Almirón A, Casciotta J (2017) First record of Gymnogeophagus constellatus Malabarba, Malabarba & Reis, 2015 (Teleostei: Cichliformes) from Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 56, 1-3.

Casciotta J, Almirón A, Říčanová Š, Dragová K, Piálek L, Alonso F, Říčan O (2017) First record of Gymnogeophagus lipokarenos Malabarba, Malabarba & Reis, 2015 (Teleostei: Cichliformes) from Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 54, 1-5.

Říčan O, Almirón A, Casciotta J (2017) Rediscovery of Crenicichla yaha (Teleostei: Cichlidae). Ichthyological Contributions of PecesCriollos 50, 1-8.

Casciotta J, Almirón A, Říčanová Š, Dragová K, Piálek L, Říčan O (2016) First record of Astyanax xiru Lucena, Castro & Bertaco, 2013 (Characiformes: Characidae) from the río Uruguay basin of Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 42: 1-4.

Almirón A, Casciotta J, Říčanová Š, Dragová K, Piálek L, Říčan O (2016) First record of Diapoma pyrrhopteryx Menezes & Weitzman, 2011 (Characiformes: Characidae) from freshwaters of Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 40: 1-3.

Casciotta J, Almirón A, Doubnerová K, Piálek L, Říčan O (2015) First records of Characidium heirmostigmata and C. serrano (Characiformes: Crenuchidae) from freshwaters of Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 34: 1-3.

Almirón A, Casciotta J, Azpelicueta MM, Aichino D, Piálek L, Doubnerová K, Říčan, O. (2014) First record of the genus Tatia (Siluriformes: Auchenipteridae) in freshwaters of Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 27: 1-5.

Almirón A, Casciotta J, Piálek L, Diaz FR, Říčan O (2014) First record of Rineloricaria reisi, R. stellata and R. zaina (Siluriformes: Loricariidae) from the Río Uruguay basin in Argentina. Check List 10: 1528-1530.

Almirón A, Casciotta J, Bruno MC, Piálek L, Doubnerová K, Říčan, O. (2013) First record and supplementary description of Leporinus amae Godoy, 1980 (Characiformes: Anostomidae) from freshwaters in Argentina. Check List 9: 820–822.

Almirón A, Casciotta J, Piálek L, Říčan, O. (2009) First record of Pimelodus britskii Garavello & Shibatta, 2007 (Siluriformes: Pimelodidae) in freshwaters of Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 12: 1-2.

Novák J, Hanel L, Říčan O (2005) Formosania: a replacement name for Crossostoma Sauvage, 1878 (Teleostei), a junior homonym of Crossostoma Morris and Lycett, 1851 (Gastropoda). Cybium 30: 92.

 

Další:

Romulus Abila, Peter Akoll, Craig Albertson, Diogo Antunes, Taylor Banda, Roger Bills, Alex Bulirani, August Chocha Manda, Andrew S. Cohen, Filipa Cunha-Saraiva, Sofie Derycke, Ian Donohue, Mingliu Du, Akaibe Migumiru Dudu, Bernd Egger, Karoline Fritzsche, Joachim G. Frommen, Hugo F. Gante, Martin J. Genner, Andreas Härer, Hiroki Hata, Kenneth Irvine, Pascal Isumbisho Mwapu, Luc Janssens de Bisthoven, Arne Jungwirth, Prince Kaleme, Cyprien Katongo, Loic Kéver, Stephan Koblmüller, Ad Konings, Anton Lamboj, Franziska Lemmel-Schaedelin, Gonzalo Machado Schiaffino, Koen Martens, Pascal Masilya Mulungula, Axel Meyer, Heather Louise More, Zuzana Musilova, Fidel Muterezi Bukinga, Donatien R. Muzumani, Gaspard Ntakimazi, William Okello, Harris Phiri, Lobomir Pialek, Pierre Denis Plisnier, Joost A.M. Raeymaekers, Jelena Rajkov, Oldřich Říčan, Reade Roberts, Walter Salzburger, Isa Schoen, Kristina M. Sefc, Pooja Singh, Paul Skelton, Kevin Schneider, Jos Snoeks, Christian Sturmbauer, Hannes Svardal, Ola Svensson, Julian Torres Dowdall, George F. Turner, Alexandra Tyers, Jacco C. van Rijssel, Maarten van Steenberge, Maarten Vanhove, Erik Verheyen, Alexandra T. Weber, Olaf Weyl, Angelika Ziegelbecker, Holger Zimmermann. (2016) Oil extraction imperils Africa’s Great Lakes. Science Vol. 354, Issue 6312, pp. 561-562. DOI: 10.1126/science.aal1722

 

Popularizace:

Říčan O (2014) Zur Artenvielfalt der Cichliden in der argentinischen Provinz Misiones. Deutsche Cichliden Gessselschaft-Informationen 45 (9): 182-192 (Cichlid diversity in the Argentinean province of Misiones; Review paper for aquarists)

Říčan O (2006) Cyprinodon diabolis, obratlovec s nejmenším známým areálem výskytu. Akva tera fórum 2006 (10): 44-51 (The search for and exploration of cyprinodontid diversity in the deserts of California and Nevada around Death Valley).

Říčan O (2006) Za rybami do venezuely (5): Nahohřbetí a sumci v llanos. Akva tera fórum 2006 (8): 16-20.

Říčan O (2005) Za rybami do Venezuely (4): Los Llanos. Akva tera fórum 2005 (12): 46-49.

Říčan O (2005) Za rybami do Venezuely (3): Ryby Guyanské vysočiny. Akva tera fórum 2005 (10): 42-45.

Říčan O (2005) Za rybami do Venezuely (2): Podhůří Guyanské vysočiny. Akva tera fórum 2005 (9): 20-23.

Říčan O (2005) Za rybami do Venezuely (1). Akva tera fórum 2005 (7): 6-11 (A five part series introducing my travels and research on freshwater fishes of Venezuela aimed for the aquarists).

Říčan O (2004) Hledá se Joturo. Akvárium Terárium 46 (8): 4-15 (The search for and capture of the two Cuban cichlids and exploration of their connection to the cichlids of Middle America and their colonization of Middle America).

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (15). Akvárium Terárium 46 (8): 52-54.

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (14): Importy kančíků počtvrté. Akvárium Terárium 46 (8): 20-23.

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (13): Importy kančíků potřetí. Akvárium Terárium 46 (7): 28-30.

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (12): Importy kančíků podruhé. Akvárium Terárium 46 (6): 20-23.

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (11): Nové importy. Akvárium Terárium 46 (5): 24-27.

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (10): Křížení kančíků. Akvárium Terárium 46 (4): 15-17.

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (9): Péče o potomstvo. Akvárium Terárium 46 (3): 20-23.

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (8): Potravni specializace kančíků a jejich příbuzných. Akvárium Terárium 46 (2): 24-25.

Říčan O, Novák J (2003) Kančíci (7). Akvárium Terárium 46 (1): 48-50.

Říčan O, Novák J (2002) Kančíci (6). Akvárium Terárium 45 (12): 18-20.

Říčan O, Novák J (2002) Kančíci (5). Akvárium Terárium 45 (11): 26-27.

Říčan O, Novák J (2002) Kančíci (4). Akvárium Terárium 45 (10): 26-31.

Říčan O, Novák J (2002) Kančíci (3). Akvárium Terárium 45 (9): 22-25.

Říčan O, Novák J (2002) Kančíci (2). Akvárium Terárium 45 (8): 18-21.

Říčan O, Novák J (2002) Kančíci. Akvárium Terárium 45 (7): 12-15 (A fifteen part series featuring my undergraduate research on the Middle American cichlids aimed for the aquarists).

 

Recenze knih:

Říčan O (2012) Historical Biogeography of Neotropical Freshwater Fishes. Systematic Biology 61 (3): 543-545.

Říčan O (1998) The origin and evolution of birds. Vesmír 77: 576.

Back To Top