skip to Main Content

RNDr. Štěpánka Říčanová, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– fylogeografie a ochranářská genetika euroasijských syslů (Spermophilus)
– ekofyziologie a populační biologie živočichů
– srovnávací fylogeografie cichlid a teter

Kontakt:

e-mail: stepankaricanova@seznam.cz
tel.: +420 387 772 256
místnost: B 256

 

CV

Narozena: 1980 v Rakovníku, rozená Hulová

Vzdělání:

– leden 2012: Ph.D. – “ Fylogeografie a ochranářská genetika sysla obecného”,
školitel doc. František Sedláček, CSc., školitel specialista doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
– 2005: Mgr. – Přírodovědecká fakulta v Českých Budějovicích
– 1994 – 1998 – gymnázium Z. Wintra, Rakovník

Zaměstnání:

– 1/7/2004-30/9/2005: CHKO Křivoklátsko
– 1/6/2006-31/12/2009: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov
– 1/1/2008-31/12/2010: Přírodovědecká fakulta v Českých Budějovicích (grant GA AV KJB601410816)
– 1/1/2011-31/12/2011: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
– 1/1/2014: Katedra fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta v Českých Budějovicích
– od 1/8/2016: Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta v Českých Budějovicích

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2010: Panama, Costa Rica, Nicaragua (7 týdnů)
– 2009: Kolumbie, Ekvádor (11 týdnů)
– 2009: Phylogeographical Analysis – Workshop and PhD/Master course, Prague, Department of Botany
– 2007: Bolívie, Brazílie, Argentina (11 týdnů)
– 2007: „A short course for a safe transition from the population genetics into the population genomics era“, Rønbjerg, Dánsko
– 2006: 7 týdnů v laboratoři v Centre de Biologie et de Gestion des Populations (CBGP), Montferrier sur Lez, Montpellier (Francie) u Dr. J. F. Cosson, project European Science Foundation- ConGen (no. 1141)

Granty a ocenění:

Hlavní řešitel:
– 20014 – 2016 (2017): 14-26060P GA ČR “Comparative phylogegraphy of southeastern South America based on freshwater fishes” (2014-2016), rok přerušeno z důvodu mateřské dovolené
– 2008 – 2010: KJB601410816 GA AV “Population genetic structure in two European endemics, the European ground squirrel and the garden dormouse: a comparison of fragmented versus continuous populations”
– 2008: 36/2007/P-PřF GA JU „Population genetic structure of the European ground squirrel in Bulgaria, Serbia and Greece“
– 2007: 53/2006/P-BF GA JU „ Microsatellite and MHC variability in European ground squirrel in Central Europe“
– 2006: ESF- CONGEN no. 1141 „MHC variability in European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Central Europe“

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Fyziologie živočichů a člověka (KFZ/230, cvičící)

Školitelství

Běžící doktorské práce:
Markéta Jariabková: Ochranářská genetika a biologie rozmnožování sysla obecného (konzultantka)

Obhájené magisterské práce:
Hánová A. (2015). Historie a šíření populací sysla obecného (Spemophilus citellus). (Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, konzultantka)

Publikační činnost

Odborné články:

2016

Almirón A., Casciotta J., Říčanová Š., Dragová K., Piálek L., Říčan O. (2016). First record of Diapoma pyrrhopteryx Menezes & Weitzman, 2011 (Characiformes: Characidae) from freshwaters of Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 40, 1–3.

Casciotta J., Almirón A., Říčanová Š., Dragová K., Piálek L., Říčan O. (2016). First record of Astyanax xiru Lucena, Castro & Bertaco, 2013 (Characiformes: Characidae) from the río Uruguay basin of Argentina. Ichthyological Contributions of PecesCriollos 42, 1–4.

2015

Musilová Z., Říčan O., Říčanová Š., Janšta P., Gahura O., Novák J. (2015). Phylogeny and historical biogeography of trans-Andean cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae). Vertebrate Zoology, 65 (3), 333-350.

2013

Říčanová Š., Koshev Y., Říčan O., Ćosić N., Ćirović D., Sedláček F., Bryja J. (2013). Multilocus phylogeography of the European ground squirrel: Cryptic interglacial refugia of continental climate in Europe. Molecular Ecology, 22 (16), 4256-4269. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12382/abstract

Ćosić N., Říčanová Š., Bryja J., Penezić A., Ćirović D. (2013). Do rivers and human-induced habitat fragmentation affect genetic diversity and population structure of the European ground squirrel at the edge of its Pannonian range? Conservation Genetics, 14, 345-354. link.springer.com/article/10.1007/s10592-013-0466-y

Schoebel C.N., Brodbeck S., Buehler D., Cornejo C., Gajurel J., Hartikainen H., Keller D., Leys M., Říčanová Š., Segelbacher G., Werth S., Csencsics D. (2013). Lessons learned from microsatellite development for nonmodel organisms using 454 pyrosequencing. Journal of Evolutionary Biology, 26 (3): 600-611. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12077/abstract

2012

Matějů J., Říčanová Š., Poláková S., Ambros M., Kala B., Matějů K., Kratochvíl L. (2012). Method of releasing and number of animals are determinants for the success of European ground squirrel (Spermophilus citellus) reintroductions. European Journal of Wildlife Research, 58 (2), 473-482. link.springer.com/article/10.1007%2Fs10344-011-0597-8

2011

Říčanová Š., Bryja J., Cosson J.., Gedeon C., Choleva L., Ambros M., Sedláček F. (2011). Depleted genetic variation of the European ground squirrel in Central Europe in both microsatellites and the major histocompatibility complex gene: implication for conservation. Conservation Genetics, 12: 1115-1129. link.springer.com/article/10.1007/s10592-011-0213-1

2010

Matějů J., Hulová Š., Nová P., Cepáková E., Marhoul P., Uhlíková J. (2010). Action Plan for the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in the Czech Republic. Charles University in Prague, Faculty of Science (in Czech and in English).

2009

Lučan RK, Andreas M, Benda P, Bartonička T, Březinová T, Hoffmanová A, Hulová Š, Hulva P, Neckářová J, Reiter A, Svačina T, Šálek M, Horáček I (2009). Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology. Acta Chiropterologica, 11(1), 61–69.

2008

Hulová Š., Sedláček F. (2008) Population genetic structure of the European ground squirrel in the Czech Republic. Conservation Genetics, 9, 615-625. link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-007-9378-z

Matějů, J., Nová, P., Uhlíková, J., Hulová, Š., Cepáková, E. (2008) Distribution of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in the Czech Republic in 2002-2008. Lynx, 39 (2), 277-294.

2002

Cepáková E, Hulová Š (2002) Current distribution of European souslik (Spermophilus citellus) in the Czech Republic. Lynx, 33, 89-103.

 

Konference:

Říčanová Š, Říčan O., Koshev Y, Piálek L., Titov S., Brandler O., Matrosova V., Simonov E., Ermakov O. (2016): Species diversity of Eurasian ground squirrels and a hybrid zone between Spermophilus suslicus and Spermophilus citellus – preliminary results. 20 p. 6th EGS meeting Belgrade, Serbia.

Gündüz I, Tez C, Demirtas S, Jaarola M, Říčanová Š, Bryja J (2010): Microsatellite analysis of Turkish ground squirrels. III. European Ground Squirrel Meeting, 27th September-1st October 2010, Ordu University, Turkey.

Matějů J, Říčanová Š, Ambros M, Kala B, Hapl E (2010): Reintroduction of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Central Europe. III. European Ground Squirrel Meeting, 27th September-1st October 2010, Ordu University, Turkey.

Hulová Š., Bryja J., Ďureje L., Galan M., Cosson J.F., Gedeon Cs., Sedláček F. (2008) Microsatellite and MHC genetic diversity in the European ground squirrel in Central Europe- consequences for conservation strategies. Zoologické dny, 14.-15. února 2008, České Budějovice, p. 72. Sborník konference (přednáška)

Hulová Š., Bryja J., Ďureje L., Galan M., Cosson J-F., Gedeon Cs., Sedláček F.: Effect of habitat fragmentation on neutral and adaptive population genetic structure in the European ground squirrel in Central Europe. 2nd European Ground Squirrel Meeting, Sv. Ján Pod Skalou, Česká republika, 1.-5.10. 2008, p. 24. Sborník konference (přednáška)

Hulová Š., Koshev Y., Ćosic N., Ćirovic D., Sedláček F., Bryja J.: Range wide phylogeography of the European ground squirrel based on nuclear and mtDNA markers. 2nd European Ground Squirrel Meeting, Sv. Ján Pod Skalou, Česká republika, 1.-5.10.2008, p. 25. Sborník konference (přednáška)

 

Odkazy:

ResearchGate

Back To Top