skip to Main Content

RNDr. Pavel Linhart, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– behaviorální ekologie
– hlasová komunikace živočichů
– akustický monitoring

Kontakt:

e-mail: linhap00@prf.jcu.cz
tel.: +420 775 394 684
místnost: B 264

 

CV

Vzdělání:

– 2018: Vitae Polonez Training Programme; 60 hours of training on Personal Effectiveness, Working with Others, Management, Communication, and Intellectual Property
– 2014: PhD, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita

Zaměstnání:

– od r. 2020: Výzkumný pracovník, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
– 2019 – 2020: Výzkumný pracovník (0,5 a 0,3 úvazku), Department of Behavioural Ecology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
– 2017 – 2018: Výzkumný pracovník, postdok, Polonez Fellow (Marie Sklodowska-Curie Actions COFUND), Postdoc, Department of Behavioural Ecology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
– 2011– 2016: Výzkumný pracovník, Oddělení Etologie, Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i,, Praha Uhříněves

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2023 Maďarsko, terénní výzkum
– 2022 Leiden University, NL, Full-stack bioacoustics: field kit to AI to action (workshop)
– 2022 Maďarsko, Holandsko, terénní výzkum
– 2018 Jihoafrická republika, terénní výzkum
– 2018 University of California Los Angeles, Blumstein Lab, Prof. Daniel T. Blumstein
– 2017 University of California Los Angeles, Blumstein Lab, Prof. Daniel T. Blumstein
– 2012 Sussex University, UK, Mammal Vocal Communication and Cognition group, Prof. David Reby
– 2010 Leiden University, Netherlands, Institute of Biology, Dr. Hans Slabbekoorn
– 2009 Leiden University, Netherlands, Institute of Biology, Dr. Hans Slabbekoorn
– 2008 Madagaskar, expedice „Sounds of Madagascar“

Granty a ocenění:

– 2023 – 2027: Spoluřešitel, Bioacoustic AI for wildlife protection (BioacAI), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Doctoral Networks, Grant ID: 101116715, https://bioacousticai.eu/
– 2021 – 2023: Hlavní řešitel, Je vnitropohlavní výběr hybatelem evoluce signálů individuální identity živočichů?, GAČR, 21-04023K
– 2017 – 2018: Hlavní řešitel, Evolution of identity signaling in vocalizations, Polonez / Marie Sklodowska-Curie Fellowship, National Science Centre Poland and European Union’s
– Horizon 2020, UMO-2015/19/P/NZ8/02507

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Metody výzkumu chování (KZO/275)
– Úvod do bioakustiky (KZO/144)
– Seminář bioakustiky (KZO/162)
– Týden se současnou biologií
– Studenti žákům

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Eliška Radová: Odhad přežívání sýčka obecného na základě hlasové identifikace jedinců (zadáno 2023)

Běžící magisterské práce:
Zoe Lalonde: Is it possible to estimate vocal individuality in owl species reliably based on Xeno-Canto recordings? (zadáno 2022)

Běžící doktorské práce:
Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive evolution of individual identity in animal signals (zadáno 2021)
Alexandra Průchová: Factors affecting the amount of vocal individuality in songs and calls (převzato po předchozím školiteli 2023)

Obhájené bakalářské práce:
Švůgrová, B. (2017). Individuální variabilita v hlasech šelem
Roreitnerová, D. (2016). Vokalizace kanců prasat a jejich potenciální role v pohlavním výběru
Zátková, M. (2016). Vztah mezi prasnicí a selaty – jak selata rozpoznávají hlas matky (FAPPZ ČZU)

Obhájené magisterské práce:
Ustyuzhanina, Y. (2023). Optimizing automatic detection of wolf howls in long-term passive recordings. (FŽP ČZU)
Hornátová, L. (2023). Detekce floaterů v populaci sýčka obecného pomocí pasivního akustického monitoringu.
Hornátová, L. (2022). Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě.
Khopkar, S. (2022). Comparison of individual identity information in vocaliations of african barbets.
Vidimská, T. (2017). Akustická detekce potencionálního predátora u koně domácího (Equus caballus), 2017 (FAPPZ ČZU)
Půtová, R. (2017). Rozlišuje prasnice vlastní, cizí, cizí-adoptovaná a vlastní-podvržená selata podle jejich hlasu? (FAPPZ ČZU)
Červenková, I. (2015). Kódování intenzity stresu v hlasech selat prasete domácího
Průchová, A. (2014). Individuální rozdíly ve zpěvu budníčka většího Phylloscopus trochilus a budníčka menšího Phylloscopus collybita
Pavel Jaška (2010). Zpěv jako signály kompetičního potenciálu u budníčka menšího

Obhájené doktorské práce:
Jaška, P. (2018). Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců

Publikační činnost

https://scholar.google.com/citations?user=XtZmsGIAAAAJ&hl=en

Členství v organizacích:

– Česká a Slovenská etologická společnost (člen výkonného výboru společnosti v letech 2014-18)
– Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea

Běžící spolupráce:

Tereza Petrusková (PřF UK, CZ), Martin Šálek (ÚBO, AVČR, CZ), Aleš Vorel (ČZU, CZ), Tomasz Osiejuk (Adam Mickiewicz University, PL), Dan Stowell (Tilburg University, Naturalis, NL), Daniel T. Blumstein (UCLA, USA)

Odkazy:

Evolution of identity signaling in vocalizations (Web page about Polonez 1 research project)
Online hra Match-Match Animal Individuals (akustické pexeso)
ID TREE – OWLS – interaktivní online přehled vokální individuality u studovaných druhů sov
Twitter Pavel Linhart @IDsignaling

Back To Top