skip to Main Content

RNDr. Pavel Linhart, Ph.D.

Research focus:

– behavioral ecology
– animal vocal communication
– acoustic monitoring of animals

Contact:

e-mail: linhap00@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 243
room: B 264

 

CV

Education:

– 2018: Vitae Polonez Training Programme; 60 hours of training on Personal Effectiveness, Working with Others, Management, Communication, and Intellectual Property
– 2014: PhD, Zoology; University of South Bohemia

Professional appointments:

– since 2020: Researcher – postdoc, USB Postdoc Position; Department of Zoology Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czechia
– 2019 – 2020: Researcher – postdoc, (0.5 and 0.3 FTE), Department of Behavioural Ecology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
– 2017 – 2018: Researcher – postdoc, Polonez Fellow (Marie Sklodowska-Curie Actions COFUND), Department of Behavioural Ecology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
– 2011– 2016: Research assistant / Researcher, Department of Ethology, Institute of Animal Science, Praha Uhříněves, Czechia

Internships and field experience:

– 2018 South Africa, field research
– 2018 University of California Los Angeles, Blumstein Lab, Prof. Daniel T. Blumstein
– 2017 University of California Los Angeles, Blumstein Lab, Prof. Daniel T. Blumstein
– 2012 Sussex University, UK, Mammal Vocal Communication and Cognition group, Prof. David Reby
– 2010 Leiden University, Netherlands, Institute of Biology, Dr. Hans Slabbekoorn
– 2009 Leiden University, Netherlands, Institute of Biology, Dr. Hans Slabbekoorn
– 2008 Madagascar, expedition “Sounds of Madagascar”

Fellowships and awards:

– 2021 – 2023: PI, Does intra-sexual selection drive evolution of individual identity in animal signals?, GAČR, 21-04023K
– 2017 – 2018: PI, Evolution of identity signaling in vocalizations, Polonez / Marie Sklodowska-Curie Fellowship, National Science Centre Poland and European Union’s
– Horizon 2020, UMO-2015/19/P/NZ8/02507

Teaching

PřF JU:
– Methods in Behavioral Research (KZO/275)
– Introduction to Bioacoustics (KZO/144)
– Bioacoustic Journal Club
– Week of Current Biology (talented secondary school students course)

Supervising

Master’s theses in prep.:
Siddharth Khopkar: Comparison of individual identity information in vocaliations of african barbets, magisterská (zadáno 2020)
Lucie Hornátová: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě (zadáno 2020)
Lucie Hornátová: Detekce floaterů v populaci sýčka obecného pomocí pasivního akustického monitoringu (zadáno 2020)
Yulia Ustyuzhanina: Optimizing automatic detection of wolf howls in long-term passive recordings (zadáno 2020, konzultant)

Doctoral theses in prep.:
Malavika Madhavan: Does intra-sexual selection drive evolution of individual identity in animal signals (zadáno 2021)

Bachelor’s theses:
Švůgrová, B. (2017). Individuální variabilita v hlasech šelem
Roreitnerová, D. (2016). Vokalizace kanců prasat a jejich potenciální role v pohlavním výběru
Zátková, M. (2016). Vztah mezi prasnicí a selaty – jak selata rozpoznávají hlas matky (FAPPZ ČZU)

Master’s theses:
Vidimská, T. (2017) Akustická detekce potencionálního predátora u koně domácího (Equus caballus), 2017 (FAPPZ ČZU, konzultant)
Půtová, R. (2017). Rozlišuje prasnice vlastní, cizí, cizí-adoptovaná a vlastní-podvržená selata podle jejich hlasu? (FAPPZ ČZU, konzultant)
Červenková, I. (2015). Kódování intenzity stresu v hlasech selat prasete domácího
Průchová, A. (2014). Individuální rozdíly ve zpěvu budníčka většího Phylloscopus trochilus a budníčka menšího Phylloscopus collybita
Pavel Jaška (2010). Zpěv jako signály kompetičního potenciálu u budníčka menšího (konzultant)

Doctoral theses:
Jaška, P. (2018). Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců (konzultant)

Publications

https://scholar.google.com/citations?user=XtZmsGIAAAAJ&hl=en

Membership in organizations:

– Česká a Slovenská etologická společnost (člen výkonného výboru společnosti v letech 2014-18)
– Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea

Current Collaborations:

Tereza Petrusková (PřF UK, CZ), Martin Šálek (ÚBO, AVČR, CZ), Aleš Vorel (ČZU, CZ), Tomasz Osiejuk (Adam Mickiewicz University, PL), Dan Stowell (Tilburg University, Naturalis, NL), Daniel T. Blumstein (UCLA, USA)

Links:

Evolution of identity signaling in vocalizations (Web page about Polonez 1 research project)
Online hra Match-Match Animal Individuals (akustické pexeso)
Twitter Pavel Linhart @IDsignaling

Back To Top