skip to Main Content

RNDr. Pavla Robovská, Ph.D.

Odborné zaměření:

– vývojová a funkční anatomie a morfologie obojživelníků
– hybridní zóna evropských kuněk

Kontakt:

e-mail: pavla.robovska@email.cz
tel: +420 387 772 238

 

 

 

CV

Narozena: 1978 v Sokolově, rozená Havelková

Vzdělání:

– 2002 – 2006: Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doktorandské studium, obor: Zoologie (Téma disertační práce: Ontogenetic development of the pectoral girdle in Anura)
– 2004 – 2006: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dálkové studium, obor: Učitelé odborných předmětů (Závěrečná práce: Zkušenosti s drogami u studentů Biologické fakulty JU)
– 2000 – 2002: Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, magisterské studium zoologie, obor: Zoologie (Téma diplomové práce: Genetická analýza hybridní zóny mezi Bombina bombina a B. variegata v předšumaví)
– 1996 – 2000: Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářské studium, obor: Biologie (Téma diplomové práce: Genetická analýza hybridní zóny kuňky obecné (Bombina bombina) a kuňky žlutobřiché (B. variegata) v předšumaví)

Zaměstnání:

– od r. 2016: lektorka kurzů pro ZŠ „VĚDA NÁS BAVÍ“
– od r. 2009: překladatelská a korektorská práce pro CABO s.r.o. (Košice, SK) (pořady pro NG, Discovery Chanel, Animal Planet, atd.)
– semestrální kurz na katedře zoologie BF (PřF) JU (Srovnávací anatomie a morfologie obratlovců) – zimní semestry 2003, 2005, 2008, 2011 a 2012
– ve školním roce 2007/2008 vyučující předmětu Základy ekologie II (v rozsahu 2 hodiny týdně) na Gymnáziu Jírovcova 8 v Českých Budějovicích
– 2006-2008: řešitelka juniorského badatelského grantového projektu GA AV ČR (B601410613) (Ontogenetický vývoj lopatkového pletence recentních obojživelníků (Caudata, Anura) v kontextu jejich evolučního vývoje) – v jeho rámci zaměstnána na Katedře zoologie BF JU jako vědecký pracovník
– 2005-2012: 10 % úvazek na katedře zoologie BF (PřF) JU (odborný pracovník, od 2008 jako odborný asistent)

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2006-2007: spoluřešitelka grantu Česko-vlámské spolupráce ve výzkumu a vývoji (1-2006-05) (Původ a evoluce lokomoce u žab a její anatomický kontext) – v jeho rámci celkově čtyřměsíční pracovní pobyt (2006 a 2007) v Laboratoři funkční morfologie (University of Antwerp)

Granty a ocenění:

– 2006-2008: řešitelka juniorského badatelského grantového projektu GA AV ČR (B601410613) (Ontogenetický vývoj lopatkového pletence recentních obojživelníků (Caudata, Anura) v kontextu jejich evolučního vývoje)
– 2006-2007: spoluřešitelka grantu Česko-vlámské spolupráce ve výzkumu a vývoji (1-2006-05) (Původ a evoluce lokomoce u žab a její anatomický kontext)

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Srovnávací anatomie a morfologie obratlovců (KZO/387)

Přednášky pro veřejnost a studenty SŠ:
– Obojživelníci České republiky
– Kryptozoologie, aneb lochneska, yetti a spol. pohledem zoologa
– pravidelná pedagogická činnost na krajských a celostátních kolech soutěže Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP „Zelená stezka – Zlatý list“ (od r. 2004) a KK Ekologické olympiády (od r. 2010)

Školitelství

Obhájené bakalářské práce:
Voska, V. (2013). Vliv vojenské činnosti na výskyt a chování plazů a obojživelníků v oblasti VVP Brdy
Pavlíková, L. (2013). Identifikace zdrojových populací želvy paprsčité (Astrochelys radiata) chovaných v lidské péči
Tíkalová, S. (2012). Ontogenetický vývoj lopatkového pletence vybraných druhů ocasatých obojživelníků
Holicová, T. (2012). Individuální značení obojživelníků – sledování pohybu jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis) na vybraných lokalitách
Straková, H. (2010). Nové metody studia hybridních zón obojživelníků
Vyhnalová, L. (2007). Ontogenetický vývoj kosterních elementů u želvy nádherné (Trachemys scripta) (Testudines: Emydidae)
Sovová, J. (2006). Popis morfologie bakula a os clitoridis u našich hlodavců (Rodentia)

Obhájené magisterské práce:
Holicová, T. (2015). Sledování dlouhodobého pohybu a věrnosti lokalitě u jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis)
Tíkalová, S. (2015). Peniální a bakulární morfologie vybraných rodů afrických hlodavců (konzultant)
Kutílková, P. (2009). Popis a porovnání svalového aparátu lopatkového pletence vybraných druhů žab
Straková, H. (2009). Ontogenetic development of the pectoral girdle in Pleurodeles waltl (Amphibia: Caudata: Salamandridae)
Sovová, J. (2009). Ontogenetický vývoj os penis a přítomnost os clitoridis u vybraných druhů hlodavců

Publikační činnost

Odborné články:

2014

Robovská-Havelková, P., Aerts, P., Roček, Z., Přikryl, T., Fabre, A-C., Herrel, A. (2014). Do all frogs swim alike? The effect of ecological specialization on swimming kinematics in frogs. The Journal of Experimental Biology 217, 3637–3644.

2010

Robovská-Havelková, P. (2010). How can ontogeny help us to understand the morphology of anuran pectoral girdle? Zoomorphology 129, 121–132.

2009

Přikryl, T., Aerts, P., Havelková, P., Herrel, A., Roček, Z. (2009). Pelvic and thigh musculature in frogs (Anura) and origin of anuran jumping locomotion. Journal of Anatomy 214, 100–139.

2007

Robovský, J., Audy, M.,  Schlögl, J., De Pascual, A.D., & Havelková, P. (2007). Additional report of brown-nosed coati (Nasua nasua vittata) on the tepuis – Chimantá massif, Churí tepui, Venezuela. Lynx, 38, 115-117.

2006

Havelková, P., Roček, Z. (2006). Transformation of the pectoral girdle in the evolutionary origin of frogs: insights from the primitive anuran Discoglossus. Journal of Anatomy 209, 1-11.

Havelková, P., Robovský, J., Audy, M., & De Pascual, A.D. (2006). Brown-nosed coati (Nasua nasua vittata) on the Roraima tepui (Carnivora: Procyonidae). Lynx, 37, 123–130.

Populární články:

Příspěvky v časopisech VesmírŽiva a Akva tera fórum

 

Konference:

– 2012: konference České herpetologické společnosti (Hluboká nad Vltavou)
– 2008: Zoologické dny (České Budějovice)
– 2007: 8th International Congress of Vertebrate Morphology (Paříž, Francie)
– 2005: 5th World Congress of Herpetology (Stellenbosch, JAR)
– 2005: konference České herpetologické společnosti (Horní Prysk)
– 2004: 7th International Congress of Vertebrate Morphology (Florida, USA)
– 2002: Zoologické dny (Brno)

Back To Top