skip to Main Content

RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– evoluce a fylogeneze savců
– morfologie savců
– genetika zoo-populací
– zvířata v lidské péči
– domestikace

Kontakt:

e-mail: JRobovsky@seznam.cz
tel: +420 387 772 254
místnost: B 254

 

CV

Vzdělání:

– 2004 – 2011: doktorské studium (RNDr., PhD.), Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
– 2002 – 2004: magisterské studium, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
– 1999 – 2002: bakalářské studium, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zaměstnání:

– od r. 2022: člen redakční rady Gazelly (Praha)
– od r. 2020: člen redakční rady Lynxu, n. s., (Praha)
– od r. 2020: člen redakční rady Vesmíru
– od r. 2020: člen Species Committee of the Urial EEP
– 2018 – 2020: co-chair EAZA Caprinae TAGu
– 2013 – 2020: koordinátor odborné komise pro Caprini při Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO)
– 2013 – 2017: člen redakční rady Acta Carpathica Occidentalis
– od r. 2011: externí vědecký zaměstnanec ZOO Liberec
– 2010 – 2017: externí člen odborné skupiny pro CITES
– od r. 2005: zaměstnanec, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2016: badatelská stáž – Australian National University in Canberra (Prof. Colin P. Groves)
– 2010 – 2015: cca týdenní sběry dat po přírodovědných muzeích (Berlin, London, Sankt-Petěrburg, Moskva, Askania Nova, München, Halle, Görlitz, Leiden)
– 2003: studijní stáž – University of Duisburg-Essen (Prof. Hynek Burda)

Granty a ocenění:

– 2011 – 2015: Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře/Biodiversity change during the Pleistocene-Holocene transition: modern analogues in relict ecosystems of Siberia, GA ČR – P504/11/0454

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Zvířata v lidské péči (KZO/372)
– Vertebratologická exkurze (KZO/378)
– Mammalogie (KZO/381)
– Genetika v ochraně přírody (KZO/146)
– Zoologie vyšších obratlovců (KZO/156)
– Zoogeografie obratlovců (KZO/369)
– Preparační techniky (KZO/146)

Přednášky pro veřejnost:
– Savci České republiky
– Domestikace a domácí zvířata
– Objevování nových druhů zvířat
– Kryptozoologie, aneb lochneska, yetti a spol. pohledem zoologa

Školitelství

Běžící magisterské práce:
Eliška Macháčková: Os cordis u savců (zadáno 2021, PřF UK)
Vojtěch Kovařík: Fylogenetická a taxonomická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců (zadáno 2022)
Veronika Zajícová: Barvozměna u krokodýlů (zadáno 2019, ZF JU)

Běžící doktorské práce:
Nela Nováková: Síla fylogenetického signálu pro behaviorální charakteristiky některých skupin obratlovců (zadáno 2017)
Tereza Holicová: Comparative phylogeography of the Mongolian region based on its mammals (zadáno 2015)
Sylvie Horáková: Peniální a bakulární morfologie savců; disertační práce (zadáno 2015)
Ludmila Pernerová: Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči (zadáno 2011)

Obhájené bakalářské práce:
Hrazánek, I. (2022): Somatické parametry jelenovitých – kritické zhodnocení
Kubíková, P. (2022): Morfologické srovnání nosorožce tuponosého a nosorožce Cottonova
Benešová, T. (2021): Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)
Kofránek, Z. (2020): Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus
Rollingerová, N. (2020). Odhad věku posledního divokého koně – koně Převalského (Equus przewalskii) (Fakulta pedagogická – centrum biologie, geověd a envigogiky, Západočeská univerzita v Plzni)
Hájková, P. (2019). Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny
Anděrová, V. (2018). Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae)
Špindlerová, A. (2017) Cvakavé zvuky při chůzi u turovitých (Bovidae)
Zajícová, V. (2017). Hybridizace krokodýlů v evolučním a ochranářském kontextu
Mrázková, N. (2016). Kritická analýza „Šesté masové extinkce“ na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost (konzultant)
Šural, J. (2016). Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů (konzultant)
Matějková, A. (2015), Jsou znaky savčího chování fylogeneticky hodnotné a jak moc?
Hurtová, D. (2015). Mění se somatické parametry divokých zástupců kočkovitých šelem v lidské péči?
Zajícová, Y. (2014). Uspořádání hřívy koňovitých ve vztahu k druhu, plemenné příslušnosti a vnějším faktorům (ZF, konzultant)
Hůlka, M. (2013). Taxonomická variabilita tarzálních žláz u savců
Sovová, J. (2008). Ontogenetický vývoj os penis a popis morfologie os clitoridis u našich hlodavců (konzultant)
Pohlová, L. (2008). Fylogeneze zeber se zvláštní pozorností k zebře bezhřívé
Voldřichová, M. (2007). Savčí srst – zdroj fylogeneticky cenných znaků?

Obhájené magisterské práce:
Kavanová, V. (2022). Svalbard reindeer and its interaction with extreme polar environment
Mucinová, D. (2021). História chovu Ceratotherium simum cottoni v zoologických záhradách (Slovenská Poľnohospodárská Univerzita v Nitre, Fakulta Agrobiológie a potravinových zdrojov, školitel-specialista)
Matějková, A. (2018). Genetické zhodnocení siků (Cervus nippon spp.) z ochranářského hlediska
Hůlka, M. (2015). Morfologie víčkových žláz savců v evolučním a funkčním kontextu
Novotná, A. (2015). Mění se somatické parametry divokých zástupců koňovitých v lidské péči?
Tíkalová, S. (2015) Peniální a bakulární morfologie vybraných rodů afrických hlodavců
Melichar, L. (2014). Taxonomické zhodnocení fenotypové variability zebry stepní (Equus quagga) (ČZU, konzultant)
Pintová, R. (2014). Potravní enrichment u vybraných zástupců čeledi Felidae (ZF)
Pojerová, L. (2014). Jak, čím a proč cvakají při chůzi někteří zástupci jelenovitých? (ZF)
Rochová, M. (2014). Jak, čím a proč cvakají při chůzi někteří zástupci turovitých (Bovidae)? (ZF)
Zunková, K. (2014). Mění se somatické parametry divokých zástupců (psovitých) šelem v lidské péči? (ZF)
Böhmová, Z. (2013). Coat pattern of Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) (ČZU, konzultant)
Pohlová, L. (2012). Fylogenetické vztahy recentních koňovitých
Lutovská, B. (2012). Taxonomic comparison of Derby eland and common eland (Taurotragus sp.) (ČZU, konzultant)
Voldřichová, M. (2011). Nese zbarvení srsti evoluční informaci?
Pavliska, P. (2010). Fylogeneze zbarvení srsti kočkovitých šelem (konzultant)

Publikační činnost

Odborné články:

2022

Zahradníčková V., Benda P., Robovský J., 2022. Sloni chovaní v Zoo Praha – soupis odborné literatury, diplomových prací a sbírkového materiálu (Elephants kept in Prague Zoo – list of scientific literature, theses and collection specimens). Gazella 47-48 (2020-2021): 187-191.

Pyszko, M., Němeček, P., Horák, O., Páral, V., Kotrba, R., Hoffmann. L. C., Robovský, J. (2022). Newly described anatomical opening on forelimb tendon in the artiodactyls and its relation to knee clicks. Sci. Rep. 12, 4362. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08303-z

2021

Gippoliti, S., Robovský, J., & Angelici, F. M. (2021). Taxonomy and translocations of African mammals: A plea for a cautionary approachConservation1(2), 121-138.

Krásová J., Mikula O., Šumbera R.Horáková S., Robovský J., Kostin D. S., Martynov A. A., Lavrenchenko L. A., & Bryja J. (2021). The Rufous Sengi is not Elephantulus – Multilocus reconstruction of evolutionary history of sengis from the subfamily Macroscelidinae. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 59(4), 918-932.

Nováková, N., & Robovský, J. (2021). Behaviour of cranes (family Gruidae) mirrors their phylogenetic relationshipsAvian Research, 1240. https://doi.org/10.1186/s40657-021-00275-4

Robovský J., Rookmaaker K., Groves C. P., 2021. Several zoological comments to depictions of jaguar and rhinoceros in the art of Roelandt Savery. Archivum Trebonense 15: 78-86.

2020

Axmanová I., Robovský J., Tichý L., Danihelka J., Troeva E., Protopopov A., 2020. Habitats of Pleistocene megaherbivores reconstructed from the frozen fauna remains. Ecography, 43(5), 703-713.

2019

Horáková, S., Šumbera, R., Sovová, J., & Robovský, J. (2019). The penial and bacular morphology of the solitary silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus, Bathyergidae) from Malawi and evolutionary patterns across the African mole-rat family. Mammalian Biology 99, 54-62.

Král P., Bukovský J., Pluháček J., Voldřichová M., Robovský J., 2019. A case of female‑perpetrated infanticide in captive white‑lipped deer (Cervus albirostris). Journal of Ethology, 37(3), 377-382.

Rookmaaker K., Robovský J., 2019. Bibliography of Colin Peter Groves (1942-2017), an anthropologist and mammalian taxonomist. Lynx, 49, 255-294.

2018

Holicová, T., Sedláček, F., Mácová, A., Vlček, J., & Robovský, J. (2018). New record of Microtus mystacinus in eastern Kazakhstan: phylogeographical considerations. ZooKeys, 781, 67-80.

Gippoliti, S., De Francesco, T., & Robovský, J. (2018). On the shoulders of giants: Reginald Innes Pocock and integrative mammal research in museums and zoos. Mammalia, 82(6), 529-539.

Gippoliti S., & Robovský J. (2018). Lorenzo Camerano (1856–1917) and his contribution to large mammal phylogeny and taxonomy, with particular reference to the genera Capra, Rupicapra and Rangifer. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 29(2), 443-451.

Gippoliti S. & Robovský J. (2018). Ex situ Sumatran rhinoceros conservation and the agony of choice. An integration with the Managament strategy proposed by Brandt et al. (2018). Journal of Heredity, 109(7), 830-831.

Jirků M., Dostál D., Robovský J., & Šálek M. (2018). Reproduction of the golden jackal (Canis aureus) outside current resident breeding populations in Europe: evidence form the Czech Republic. Mammalia, 82(6), 592-595.

Moodley, Y., Russo, I.-R. M., Robovský, J., Dalton, D. L., Kotzé, A., Smith, S., . . . Bruford, M. W. (2018). Contrasting evolutionary history, anthropogenic declines and genetic contact in the northern and southern white rhinoceros (Ceratotherium simum). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 285(1890). doi:10.1098/rspb.2018.1567

Pavelková-Řičánková, V., Horsák, M., Hais, M., Robovský, J., & Chytrý, M. (2018). Environmental correlates of the Late Quaternary regional extinctions of large and small Palaearctic mammals. Ecography, 41, 516-527.

Zrzavý, J., Duda, P., Robovský, J., Okřinová, I., & Řičánková, V. (2018). Phylogeny of the Caninae (Carnivora): Combining morphology, behaviour, genes and fossilsZoologica Scripta47(4), 373-389.

2017

Groves, C. P., Cotterill, F. P. D., Gippoliti, S., Robovský, J., Roos, C., Taylor, P. J., & Zinners, D. (2017). Species definitions and conservation: a review and case studies from African mammals. Conservation Genetics, 18, 1247-1256.

Král, P., & Robovský, J. (2017). Jelen bělohubý (Cervus albirostris) a jeho chov v ústecké ZOO (White-lipped deer (Cervus albirostris): the history of keeping and breeding at Ústí nad Labem ZOO. Fauna Bohemiae Septentrionalis, 41, 57-70.

Moodley, Y., Russo, I.-R. M., Dalton, D. L., Kotzé, A., Muya, S., Haubensak, P., Bálint, B., Munimanda, G. K., Deimel, C., Setzer, A., Dicks, K., Herzig-Straschil, B., Kalthoff, D. C., Siegismund, H. R., Robovský, J., O’Donoghue, P., Bruford, M. W. (2017). Extinctions, genetic erosion and conservation options for the black rhinoceros (Diceros bicornis). Scientific Reports, 7, 41417.

2015

Levý, E., Putnová, L., Štohl, R., Svobodová, K.,Matoušková, J., Robovský, J., Lamka, J., Vrtková, I., & Ernst, M. (2015). Utility of several microsatellite markers for the genetic characterisation of three ex situ populations of threatened caprine taxa (Capra aegagrus, C. cylindricornis and C. falconeri). Archives Animal Breeding, 58, 365-372.

Pavelková, V., Robovský, J., Riegert, J., & Zrzavý, J. (2015). Regional patterns of postglacial changes in the Palearctic mammalian diversity indicate retreat to Siberian steppes rather than extinction. Scientific Reports, 5, 12682. doi: 10.1038/srep12682.

Stachurska, A., Robovský, J., Bocian, K., & Janczarek, I. (2015). Changes of coat cover in primitive horses living on a reserve. Journal of Animal Science, 93(3), 1411-1417.

Robovský, J., Sleightholme, S. R., Vohralík, V., & Benda, P. (2015). Specimens of Thylacinus cynocephalus in collections of the Czech Republic (Mammalia: Thylacinidae). Journal of National Museum (Prague), Natural History Series, 184(2), 43-50.

2014

Pavelková Řičánková, V., Robovský,  J., & Riegert, J. (2014). Ecological Structure of Recent and Last Glacial Mammalian Faunas in Northern Eurasia: The Case of Altai-Sayan Refugium. PLoS ONE, 9(1), e85056. doi:10.1371/journal.pone.0085056.

Pohlová, L., Schepsky, P., Lehmann, T., Hochkirch, A., Masopustová, R., Šimek, J., Schoo, W., Vodička, R., & Robovský, J. (2014). Defining management units for European captive aardvarks. Zoo Biology, 33(5), 433-439.

Robovský, J., Novotná, A., Voldřichová, M., Bušta, J., Benda, P., & Kůs, E. (2014). Revised catalogue of the Equidae (Mammalia, Perissodactyla) in the collection of the Hippological Museum, Slatiňany and several other collections of domestic equids in the Czech Republic. Gazella, 41, 99-121.

Robovský, J., Novotná, A., Čulík, L., Kůs, L., & Benda, P. (2014). Revised catalogue of wild equids in the collection of the National Museum, Prague, and several other collections in the Czech Republic (Perissodactyla: Equidae). Lynx, 45, 97-138.

2012

Robovský, J. (2012). Muss die A-Linie des Przewalski-Pferdes Teil einer wissenschaftlich fundierten Erhaltungsstrategie der Art werden? ZGAP Mitteilungen, 28(2), 23-28.

Melichar, L., & Robovský, J. (2012). Defence formation in the captive group of golden takin (Budorcas bedfordi). Der Zoologische Garten, 81(4), 206-209.

Sleightholme, S. R., Robovský, J., & Vohralík, V. (2012). Description of four newly discovered Thylacine pouch young and a comparison with Boardman (1945). Australian Zoologist, 36(2), 232-238.

Suchomel, J., Hrabina, P., Lupták, P., & Robovský, J. (2012). Book review – Wilson D. E. & Mittermeier R. A.: Handbook of the Mammals of the World – vol. 2, Hoofed mammals. Folia Zoologica, 61(1), 95-96.

2011

Groves, C., & Robovský, J. (2011). African rhinos and elephants: biodiversity and its preservation. Pachyderm, 50, 69-71.

Mlíkovský, J., Benda, P., Moravec, J., Robovský, J., & Ekrt, B. (2011). Emil Holub´s collection of vertebrates in the National Museum in Prague, Czech Republic. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, 13, 113-163.

2010

Robovský J., 2010. Jelen bělohubý a sambar skvrnitý – je pro ně v našich zoo místo? The White-lipped Deer and the Visayan Spotted Deer – is there room for them in our zoos? Gazella (Zoo Praha), 37, 183-193.

Groves, C. P., Fernando, P., & Robovský, J., (2010). The sixth rhino: a taxonomic re-assessment of the critically endangered Northern white rhinoceros. PLoS ONE, 5(4), e9706. doi:10.1371/journal.pone.0009703.

Robovský, J., Anděra, M., & Benda, P. (2010). Revise catalogue of ceratomorph ungulates in the collection of the National museum Prague and several other collections in the Czech Republic (Perissodactyla: Rhinocerotidae, Tapiridae). Lynx, 41, 237-294.

Robovský, J., Muška, M., Nováková, M., Robovská-Havelková, P., Šoun, J., & Tušer, M. (2010). Poznámky k aktuálnímu výskytu morčáků velkých (Mergus merganser) na Otavě, jihozápadní Čechy. Sluka, 7, 97-102.

2009

Robovský, J. (2009). Przewalski horse: a review of controversies over its taxonomy, phylogeny and full-bloodedness. Equus (Zoo Praha), 3(1), 57-112.

Robovský, J., Gregorová, R., Hotový, J., & Benda, P. (2009). Addendum to the revised catalogue of cetaceans (Cetacea) in collections in the Czech Republic. Lynx, 40, 141-152.

2008

Robovský, J., Řičánková, V., & Zrzavý, J. (2008). Phylogeny of Arvicolinae (Mammalia, Cricetidae): utility of morphological and molecular data sets in a recently radiating clade. Zoologica Scripta, 37(6), 571-590.

2007

Robovský, J. (2007). Druhy, které jsou mezidruhovými kříženci – chránit je či nikoliv? Species that are interspecies crosses – to conserve them or not? Gazella (Zoo Praha), 34, 51-64.

Robovský, J., Audy, M.,  Schlögl, J., De Pascual, A.D., & Havelková, P. (2007). Additional report of brown-nosed coati (Nasua nasua vittata) on the tepuis – Chimantá massif, Churí tepui, Venezuela. Lynx, 38, 115-117.

2006

Robovský, J., & Benda, P. (2006). Catalogue of the cetaceans (Mammalia: Cetacea) in selected collections of the Czech Republic, with special respect to the collection of the National Museum, Praha. Journal of the National Museum, Natural History Series, 175(3-4), 107-123.

Havelková, P., Robovský, J., Audy, M., & De Pascual, A.D. (2006). Brown-nosed coati (Nasua nasua vittata) on the Roraima tepui (Carnivora: Procyonidae). Lynx, 37, 123–130.

2005

Robovský, J. (2005). Expozice zoologicky pozoruhodných savců ve Státním zámku Frýdlant v Čechách. Lynx, 36, 141-142.

2004

Robovský, J., Veselovský, Z., Gattermann, R., & Neumann, V. (2004). Profesor Ludwig Freund a jeho přínos pro mammaliologii. Lynx, 35, 281-288.

Populární články:

Články v časopisech Vesmír a Živa

Monografie:

2020

Damois, P., Robovský, J., Mueller, D, Penello, M., Zimmermann, M., Van der Meer, R., & Voorham, M. (Eds.) (2020). Regional Collection Plan for the EAZA Caprinae Taxon Advisory Group – First edition. EAZA Executive Office, Amsterdam.

2014

Čeněk, M., Voldřichová, M., & Robovský, J. (2014). Sallačova sbírka jelenovitých. Kritický katalog (Vilém Sallač’s collection of cervids – critical catalogue). Národní zemědělské muzeum Praha, Praha.

Dostál, D., Konvička, M., Čížek, L., Šálek, M., Robovský, J., Horčičková, E., & Jirků, M. (2014). Divoký kůň (Equus ferus) a pratur (Bos primigenius): klíčové druhy pro formování české krajiny. Česká krajina, Kutná Hora.

Kapitoly v monografiích:

2022

Robovský, J. and Jirků, M. (2022). Evolutionary origin of the European Bison, pp. 4-8. In: Olech W. and K. Perzanowski (eds.). European Bison (Bison bonasus) Strategic Species Status Review 2020. IUCN SSC Bison Specialist Group and European Bison Conservation Center, 141 pp. Available at https://www.iucn.org/commissions/ssc-groups/mammals/mammals-a-e/bison

2020

Robovský, J., Melichar, L., & Gippoliti, S. (2020)Zoos and conservation in the Anthropocene: opportunities and problems. Pp. 451-484. In Angelici, F. A., and Rossi, L. (Eds.) Problematic Wildlife II – new conservation and management challenge in the human-wildlife interactions. Springer Chasm.

2015

Ernst, M., Robovský, J., Svobodová, K., & Pohlová, L. (2015). Genetické analýzy krkonošské populace jelena evropského/Analizy genetyczne karkonoskiej populacji jelena szlachetnego. Pp. 77-82. In Šustr, P. et al. (Eds.) Jeleni v Krkonoších/Jeleniew Karkonoszach. Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra.

2010

Řičánková, V., Robovský, J., & Pokorný, P. (2010). Tundras and climate change: A mammalian perspective. Pp. 151-160. In Gutierrez, B., and Pena, C. (Eds.) Tundras: Vegetation, Wildlife and Climate Trends. Nova Science Publishers.

Konference:

– každoročně EAZA Annual Conference (od roku 2011)
– 2nd International Wild Equid Conference, Prague 2019
– International Conference on Ruminant Phylogenetics, Munich 2013
– International Wild Equid Conference, Vienna 2012
– 12th International Conference Rodens et Spatium, Zonguldak 2010
– 8th International Congress of Vertebrate Morphology, Paris 2007
– 4th European Congress of Mammalogy, Brno 2003
– 8th International Conference Rodens et Spatium, Louvain-la-Neuve 2002

Odkazy:

ResearchGate
Časopis Vesmír
Časopis Živa
ZOO Liberec

 

Back To Top