skip to Main Content

Mgr. Veronika Roubová

Školitel: Mgr. Martina Konečná, Ph.D.

Téma dizertační práce: Social Ecology of Barbary Macaques

Back To Top