Menu

Mgr. Michala Sábová

Školitel: RNDr. Radmila Čapková Frydrychová, Ph.D.

Téma dizertační práce: Study of telomeric homeostasis in insects