skip to Main Content

Mgr. Gabriel Šaffa

Školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Téma dizertační práce: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva

Back To Top