skip to Main Content

MSc. Kateřina Šandlová

Supervisor: Mgr. Martina Komárková, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Analýza sociálních interakcí koňovitých (Equidae) a jejich behaviorálního kontextu se zaměřením na interakce hřebec-hříbě.

Back To Top