skip to Main Content

Mgr. Jan Šklíba, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– biologie podzemních hlodavců

Kontakt:

e-mail: jskliba@yahoo.com
tel.: +420 607 929 513
místnost: B 257

 

 

 

CV

Vzdělání:

– 2001 – 2007: Doktorské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Doktorská práce: Ekologie rypoše stříbřitého v jeho přirozeném prostředí. Školitel: Radim Šumbera

– 1999 – 2001: Magisterské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Biotopové preference a prostorová aktivita chřástala polního na Šumavě. Školitel: Roman Fuchs

– 1995 – 1999: Bakalářské studium Biologie; Katedra Zoologie, Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita. Bakalářská práce: Stanovení populační hustoty jelenovitých v podhorské oblasti Šumavy. Školitel: František Sedláček

Zaměstnání:

– od r. 2016: Vedoucí studií, i2L Research Ltd., organizační složka
– od r. 2007: Výzkumný pracovník, Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
– 2016: Výzkumný pracovník, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR
– 2004 – 2005: Kurátor, zoolog, Jihomoravské muzeum ve Znojmě
– 2001: Pomocný dělník, The Groundskeeper, Tuscon, Arizona

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2013 – 2014: Terénní výzkum v Etiopii (4 měsíce)
– 2011 – 2012: Terénní výzkum v Izraeli (3 měsíce) ve spolupráci s Institute of Evolution, University of Haifa
– 2009 – 2010: Terénní výzkum v Zambii (6 měsíců)
– 2005 – 2008: Terénní výzkum v Malawi (12 měsíců) ve spolupráci s Chancellor College, University of Malawi

Granty a ocenění:

– 2011 – 2015: GAČR (P506/11/1512) Into the underground: Comparative study of rodents with different level of adaptation to subterranean life, člen řešitelského týmu
– 2010 – 2014: GAČR (P506/10/0983) Comparative phylogeography of Zambezian region in Southeastern Africa using small mammals as a model, člen řešitelského týmu
– 2008 – 2010: GAAV (KJB601410826) Activity and foraging ecology of the African mole-rats (Bathyergidae), řešitel
– 2000: FRVŠ (G40370) Biotopové preference a prostorová aktivita chřástala polního na Šumavě, spoluřešitel

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Cvičení ze zoologie obratlovců (KZO/157)
– Ekologie savců (KZO/366)
– Praktikum z mammalogie (KZO/381)

Publikační činnost

Odborné články:

2017

Šklíba J., Vlasatá, T., Lovy, M., Hrouzková, E., Meheretu, Y., Sillero-Zubiri, C., & Šumbera, R. (2017). Ecological role of the giant root‐rat (Tachyoryctes macrocephalus) in the Afroalpine ecosystem. Integrative zoology12(4), 333-344.

Vlasatá, T., Šklíba, J., Lövy, M., Meheretu, Y., Sillero‐Zubiri, C., & Šumbera, R. (in press). Daily activity patterns in the giant root rat (Tachyoryctes macrocephalus), a fossorial rodent from the Afro‐alpine zone of the Bale Mountains, Ethiopia. Journal of Zoology.

Lövy, M., Šklíba, J., Šumbera, R., & Nevo, E. (in press). Soil preference in blind mole rats in an area of supposed sympatric speciation: do they choose the fertile or the familiar?. Journal of Zoology.

2016

Šklíba J, Lövy M, Koeppen SCW, Pleštilová L, Vitámvás M, Nevo E, Šumbera R. 2016. Activity of free-living subterranean blind mole rats Spalax galili (Rodentia: Spalacidae) in an area of supposed sympatric speciation. Biological Journal of the Linnean Society, 2016, 118, 280–291.

Šklíba J, Jirků M, Šumbera R (2016). Burrow systems of mole-rats as refuges for frogs in the Miombo woodlands of south-east Africa. Journal of Tropical Ecology 32: 158-161.

2015

Lövy M, Šklíba J, Hrouzková E, Dvořáková V, Nevo E, Šumbera R (2015) Habitat and burrow system characteristics of the blind mole rat Spalax galili in an area of supposed sympatric speciation. PLOS ONE 10: e0133157

2014

Šklíba J, Lövy M, Hrouzková E, Kott O, Okrouhlík J, Šumbera R (2014). Social and environmental influences on daily activity pattern in free-living subterranean rodents: the case of a eusocial bathyergid. Journal of Biological Rhythms 29:203-214.

2013

Lövy M, Šklíba J, Šumbera R (2013). Spatial and temporal activity patterns of the free-living giant mole-rat (Fukomys mechowii), the largest social bathyergid. PLOS ONE 8: e55357.

Patzenhauerová H, Šklíba J, Bryja J, Šumbera R. (2013). Parentage analysis of Ansell’s mole-rat family groups indicates a high reproductive skew despite relatively relaxed ecological constraints on dispersal. Molecular Ecology 22:4988–5000.

Hadid Y, Tzur S, Pavlíček T, Šumbera R, Šklíba J, Lövy M, Fragman-Sapir O, Beiles A, Arieli R, Raz S, Nevo E (2013). A possible incipient sympatric ecological speciation in blind mole rats, Spalax. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110: 2587–2592.

Odkazy:

ResearchGate

Back To Top