skip to Main Content

RNDr. František X. J. Sládeček, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– Ekologie společenstev obývajících efemérní habitaty
– Mechanismy udržující diverzitu koprofilních společenstev

Kontakt:

e-mail: franzsladecek@gmail.com
tel.: +420 606 420 548
místnost: 127 A

 

 

CV

Vzdělání:

– Ph.D. (2013-2017): Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Téma práce: „Community ecology of insects inhabiting ephemeral habitats“, školitel doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
– RNDr. (2013): Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Téma práce: „Interplay of succession and seasonality reflects resource utilization in an ephemeral habitat“, školitel doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
– Mgr. (2010-2013): Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Téma práce: „Heterotrophic succession of dung insect communities of the warmer part of European temperate region“, školitel doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
– Bc. (2007-2010): Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Téma práce: „Sukcese společenstev koprofágních brouků“, školitel Mgr. Jan Hrček

Zaměstnání:

– Od r. 2018, odborný pracovník na katedře Zoologie PřF JU
– Od r. 2013, odborný pracovník na Entomologickém ústavu AV ČR

Stáže a výzkumné pobyty:

– University of Pretoria, JAR, 2014-2015 (3 měsíce)
– University of Salzburg, 2014-2016 (celkem 1 měsíc)

Pedagogická činnost

PřF JU:
– KZO 151 Cvičení ze zoologie bezobratlých
– KZO 153 Chov bezobratlých
– KZO 154 Speciální zoologie bezobratlých
– KZO 155 Zoologie bezobratlých
– KZO 390 Entomologické praktikum

Publikační činnost

Odborné články:

2018

Buse J, Slachta M, Sladecek FXJ, Carpaneto G (2018) A summary of the morphological and ecological traits of Central European dung beetles. Entomological Science. in press.

2017

Sladecek FXJ, Segar ST, Lee C, Wall R, Konvicka M (2017) Temporal segregation between dung-inhabiting beetles and flies. PLOS ONE 12(1): 1-19. DOI: 10.1371/journal.pone.0170426.

Sladecek FXJ, Sulakova H, Konvicka M. (2017) Temporal segregations in the surface community of an ephemeral habitat: time separates the potential competitors of coprophilous Diptera. Entomological Science 20(1): 111-121.

2015

Bezdek A, Kral D, Sladecek FXJ (2015) Oniticellus (Liatongus) boucomonti Balthasar, 1932 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Oniticellini) – clarification of its taxonomic status by lectotype designation. Zootaxa 3974(1): 145-147.

Buse J,; Slachta, M; Sladecek FXJ, Pung M, Wagner T, Entling MH (2015) Relative importance of pasture size and grazing continuity for the long-term conservation of European dung beetles. Biological Conservation 187 (112-119).

2013

Sladecek FXJ, Hrcek J, Klimes P, Konvicka M (2013) Interplay of succession and seasonality reflects resource utilization in an ephemeral habitat. Acta Oecologica 46: 17-24.

2012

Bezdek A, Sladecek F (2012) Platyonitis oberthueri Janssens, 1942 and Epionitis tarsatus Balthasar, 1942 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onitini) — synonymy confirmed. Zootaxa 3267: 65-68.

Populární články:

Sládeček FXJ (2014) Jen trochu blíže, Hrdobci… Aneb ne každý hovnivál válí. Živa 5: 227-229.

Konference:

– ENTO‘ 16 (2016), Royal Entomological Society, UK, Harper Adams University

Odkazy:

ResearchGate

Back To Top