Menu

RNDr. František Sládeček

Školitel: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Téma dizertační práce: Ekologie společenstev hmyzu obývajících efemérní habitaty