Menu

Mgr. Tereza Stašková

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Téma dizertační práce: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu