skip to Main Content

Mgr. Tomáš Štětina

Školitel: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Téma dizertační práce: Poškození hmyzích tkání nízkou teplotou a jeho náprava

Back To Top