skip to Main Content

MSc. Tomáš Štětina

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Doctoral thesis topic: Poškození hmyzích tkání nízkou teplotou a jeho náprava

Back To Top