skip to Main Content

prof. MSc. Radim Šumbera, Ph.D.

Research focus:

– ecology of mammals
– ecophysiology and behavioral ecology of fossorial mammals
– social behavior of rodents
– phylogeography of small African mammals

Contact:

e-mail: sumbera@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 240
room: B 263

 

CV

Education:

– 2010: Prof., Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
– 2010: Assoc. Prof., Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice
– 2003: Ph.D., Faculty of Biology, University of South Bohemia in České Budějovice
– 1998: MSc., Ecology and ethology of vertebrates, specialization mammalogy, Faculty of Biology, University of South Bohemia in České Budějovice
– 1995: MSc., Biology and chemistry teaching, Faculty of Science, University of Ostrava

Professional appointments:

– since 2003: researcher, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice

Internships and field experience:

Field trips in East Africa focused on ecology, ethology and phylogeography of small mammals:
– 2022: Ghana
– 2022: Field museum, Chicago
– 2021: South Africa
– 2017: South Africa
– 2013: Tanzania (one month, Sokoine University)
– 2012: Ethiopia (one month, Mekele University)
– 2011: Izrael (one month, Institute of Evolution)
– 2011: Kenya (one month, Museums of Kenya)
– 2010: Kenya (six weeks, Museums of Kenya)
– 2009: Zambia (three months)
– 2008: Malawi a Tanzánia (three months, Chancelor College a Sokoine University)
– 2007: Zambia (two months)
– 2005: Malawi (two months, Chancellor College)
– 2000: Malawi (five months, Museums of Malawi, Blantyre)

Fellowships and awards:

– 2020-2022 Fylogeneze, adaptace a evoluce sociality rypošovitých; modelové skupiny pro evoluční a biomedicínský výzkum  (GAČR, řešitel)
– 2020-2022 Drobní savci východoafrických hor: evoluce rozmanitosti a endemismu v jednom z celosvětově nejdůležitějších center biodiversity (GAČR bilaterální, spoluřešitel)
– 2018-2020: Evolution at steep elevational gradients: assessing the role of genetic and ecological factors in speciation process (GAČR, spoluřešitel)
– 2017-2019: Problems and solutions of thermoregulation in subterranean mammals (GAČR, hlavní řešitel)
– 2011-2015: Do podzemí: srovnávací studie hlodavců s různou úrovní adaptací k podzemnímu způsobu života (GAČR, hlavní řešitel)
– 2010-2014: Srovnávací fylogeografie jihovýchodní Afriky (region Zambezi) na modelu drobných savců (GAČR, spoluřešitel)
– 2008-2009: Biologie rypošovitých s rozdílnými sociálními systémy (PPP DAAD)
– 2008-2011: Biologie rypošovitých z mezických oblastí Afriky (GAAV)
– 2004-2006: Rypošovití (Bathyergidae, Rodentia) jako modelová skupina pro studium evoluce sociality a adaptací na život v podzemním ekotopu (post-doc GAČR)
– 2000-2001: Biologie solitérního rypoše střibřitého (Heliophobius argenteocinereus) (DAAD, short-term research)
– 2000-2001: Ekoetologie solitérního podzemního hlodavce, rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) GAČR

Teaching

PřF JU:
– Biologie chování živočichů (KZO/159)
– Biologie rozmnožování obratlovců (KZO/391)
– Ekologie smyslového vnímání (KZO/374)
– Chov savců (KZO/385)
– Mammalogie (KZO/381)
– Praktikum z mammalogie (KZO/378)
– Seminář behaviorálních věd (KZO/056)

Supervising

Bachelor’s theses in prep.:

Zíková B. Fylogeografie rypoše damarského (Fukomys damarensis) (since 2022)
Hrnčířová Z. Reprodukční kasta u rypošů. Jeden z dalších mýtů v biologii rypošů? (since 2022)

Master’s theses in prep.:

Koucká A. Morfologie sluchového aparátu u hlodavců podřádu Hystricomorpha (since 2023)

Doctoral theses in prep.:

Uhrová Michaela: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých
Krause Andrea B.M: Bite force and digging apparatus in African mole-rats (since 2019)
Vavrušková Zuzana: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách (since2017)
Dovičicová Lenka: Populačno-genetické analýzy vybraných druhů afrických hlodavcov (since 2016)

Bachelor’s theses:

Koucká A. (2022) Je ucho podzemních hlodavců skupiny Hystricomorpha specializované na podzemní prostředí? (consultant)
Bendová, E. (2021). Genetická diverzita afrických plchů rodu Graphiurus (Rodentia, Gliridae) (consultant)
Zemanová, Š. (2019). Proč je společný výskyt podzemních hlodavců ojedinělý a co ho ovlivňuje
Vejmělka, F. (2016). Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii
Englová, T. (2016). Dělba a polyethismus v koloniích sociálních rypošů
Šolcová, L. (2014). Reprodukční systémy krypticky žijících savců se zaměřením na podzemní hlodavce.
Rýpalová, K. (2013). Faktory ovlivňující cirkadiánní aktivitu podzemních savců
Plánka, L. (2012). Partnerská preference u bodlinatky sinajské Acomys dimidiatus v závislosti na reprodukční zkušenosti partnera
Bublincová, E. (2011). Chov vlka hřivnatého (Chrysocyon brachyurus) v českých zoologických zahradách (ZF)
Wiedenová, P. (2011). Denní energetický metabolismus podzemního hlodavce rypoše Fukomys darlingi v závislosti na velikosti skupiny a teplotě
Vitámvás, M. (2010). Čichové schopnosti podzemních savců při lokalizaci potravy: náhodné či nenáhodné vyhledávání?
Jerkovičová, D. (2010). Reproduční biologie rypoše Fukomys darlingi z jižní Malawi
Tučková, V. (2009). Tetičkovské chování savců se zaměřením na vybrané druhy rodu Acomys
Strnad, D. (2008). Agrese podzemních hlodavců v kontextu vývoje jejich sociálního života
Zemanová, M. (2007). Bionergetika reprodukce a postnatálního vývoje dvou sociálních druhů rypoše rodu Fukomys
Kott, O. (2006). Detekce světla o solitérního rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) a eusociálního rypoše obřího (Fukomys mechowii)
Mazoch, V. (2006). Srovnání navigačních schopností dvou druhů rypošů s odlišným sociálním systémem
Charvátová, V. (2005). Poměr pohlaví a velikosti vrhu u myši sinajské (Acomys dimidiatus)
Vašáková, B. (2004). Sociální interakce u Acomys dimidiatus a A. cilicicus
Biesoková, J. (2004). Testování čichových schopností rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) při lokalizaci potravy
Zelová, J. (2003). Ekofyziologie rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus)
Řičánková, V. (2000). Vliv známosti na sociální interakce hraboše polního (Microtus arvalis)

Master’s theses:

Uhrová M. (2020). Phylogeny and genetic diversity of two solitary African mole-rat genera Heliophobius and Georychus
Englová, T (2019). Testing variation of locomotor activity and work within families of a social African mole-rat (Fukomys darlingi), using the Trovan technology electronic identification system
Vejmělka, F. (2019). The detection of thermal windows in fossorial rodents with varied sociality degree
Rýpalová, K. (2016). Light or temperature; That is the question. The circadian rhythm of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus), s J. Okrouhlíkem
Plánka, L. (2016). Srovnání exploračního chování tří druhů podzemních savců, s V. Mazochem
Krásová, J. (2015). Phylogeny of Grey-bellied pygmy mouse (Mus triton) complex
Dvořáková, V. (2014). Individual features in vocalisation of Mashona mole-rat (Fukomys darlingi), s E. Hrouzkovou
Wiedenová, P. (2014). Social thermoregulation in the subterranean Mashona mole-rat (Fukomys darlingi): the role of socio-physiological effect
Pleštilová, L. (2013). Ear morphology in Chinese bamboo rat (Rhizomys sinensis): Hearing adaptations to subterranean environment
Vítámvás, M. (2013). Sensory abilities and food localisation in four species of African mole-rats with diverse social organisation
Zemanová, M. (2010). Vliv sociální termoregulace na bioenergetiku mláďat rypošů r. Fukomys
Kott, O. (2008). Light perception in two mole-rat species, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus) and the giant mole-rat (Fukomys mechowii)
Mazoch, V. (2008). Exploratory and spatial learning abilities in two African mole-rats with different social system
Vašáková, B. (2007). Vliv simulované imigrace na sociální chování u bodlinatky sinajské (Acomys dimidiatus)
Zelová, J. (2005). The energetics in the solitary subterranean rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus), supports the allometry rule also in African mole-rats (Bathyergidae)

Doctoral theses:

Krásová, J. (2023). Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky
Pleštilová, L. (2021). What happens to ear morphology on the way underground?
Vlasatá, T. (2019). Ecology and behaviour of an enigmatic fossorial rodent, the giant root-rat (Tachyoryctes macrocephalus), endemic to Afroalpine habitat in the Bale Mountains, Ethiopia
Mazoch, V. (2019). Diversity, evolution, and distribution of selected African rodents, with focus on East African savannahs
Kott, O. (2015). Visual capabilities in subterranean rodents
Okrouhlík, J. (2014). Mammalian enegetic savings in subterranean environment. The case of African mole-rats
Padyšáková, E. (2014). Role of sunbirds in Afromontane polination systems (co-supervisor)
Konvičková, H. (2013). Bathyergid rodents of mesic tropical regions: phylogeography, kinship structure and mating systems, MU (co-supervisor)
Čížková, B. (2012). Reproductive strategies and group dynamics in the genus Acomys
Lövy, M. (2011). Ecology and activity of mesic Afrotropic mole-rats
Zelová, J. (2010). Energetics of African mole-rats (Bathyergidae) from mesic tropics
Šklíba, J. (2007). Ecology of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus) in its natural habitat

Publications

Research papers: 

2023

Lövy M, Boratynski Z, Okrouhlík J, Svačinová L, Meheretu Y, R Šumbera (2023) Alternative highland adaptations: organ masses and fur insulation in Afroalpine rodents. Journal of Zoology 319: 119–130.

Šumbera R, Uhrová M, Begall S, Caspar KR, Jerkovičová D, Van Daele P, Chitaukali WN, Faulkes CG, Bennett NC, Johannes, C, Burda H, O. Mikula (2023) The biology of an isolated Mashona mole-rat population from southern Malawi, with implications for the diversity and biogeography of the genus Fukomys Organisms Diversity and Distributions

2022

Uhrová M, Mikula O, Bennett N.C., Van Daele P, Piálek L, Bryja J, Visser JH, Jansen van Vuuren B, Šumbera R (2022) Species limits and phylogeographic structure in two genera of solitary African mole-rats Georychus and Heliophobius Molecular Phylogenetics and Evolution 167: 107337

Cuypers LN, Sabuni C, Šumbera R, Aghová T, Lišková E, Leirs H, Baird SJE, Goüy de Bellocq J, J Bryja (2022) Biogeographical importance of the Livingstone Mountains in southern Tanzania: Comparative genetic structure of small non-volant mammals Frontiers in Ecology and Evolution 9: 742851.

Krásová J, Mikula O, Lavrenchenko LA, Šumbera R, Meheretu Y, J Bryja (2022) A new rodent species of the genus Mus (Rodentia: Muridae) confirms a biogeographical uniqueness of the isolated forests in southern Ethiopia Organisms Diversity & Evolution 22 (2), 491-509.

Montoya-Sanhueza G, Šumbera R, Bennett NC, Chinsamy A (2022) Developmental plasticity in the ossification of the proximal femur of Heterocephalus glaber (Bathyergidae, Rodentia) Journal of Mammalian Evolution 29(3), 663-675.

Kraus A, Lövy M, Mikula O, Okrouhlík J, Bennett NC, Herrel A, R Šumbera (2022) Bite force in the strictly subterranean rodent family of African mole-rats (Bathyergidae): the role of digging mode, social organisation, and ecology. Functional Ecology 36 (9), 2344-2355.

Montoya-Sanhueza G, Šaffa G, Šumbera R, Chinsamy A, Jarvis JUM, NC Bennett (2022) Fossorial adaptations in African mole-rats (Bathyergidae) and the unique appendicular phenotype of naked mole-rats. Communication Biology 5(1), 526.

Vavrušková Z, Okrouhlík J, R Šumbera (2022) Together or alone? Huddling energetic savings in three social mole-rat species of genus Fukomys. Dispersal perspective. Journal of Thermal Biology 110: 103385.

Dammann P, Šaffa G, R Šumbera (2022) Longevity of a solitary silvery mole-rat and its implications for the assumed link between sociality and longevity in African mole-rats. Biology Letters 18(11): 20220243

Montoya-Sanhueza G, Bennett NC, Chinsamy A, R Šumbera (2022) Functional anatomy and disparity of the postcranial skeleton of African mole-rats (Bathyergidae). Frontiers in Ecology and Evolution 10: 857474.

Okrouhlík J, Zemanová M, Plánková P, R Šumbera (2022) Unexplored aspects of thermal biology: Daily energy expenditure and development of thermoregulation in Fukomys darlingi (Rodentia: Bathyergidae) Lynx 53: 65–78.

Dammann P, Begall S, R Šumbera (2022) Analysis of ageing and longevity in African mole-rats – digging deeper than before (Rodentia: Bathyergidae) Lynx 53: 125–133.

Mikula O, Krásová J, R Šumbera, J Bryja (2022) Taxonomic position and biogeography of Mus callewaerti, the largest species of the subgenus Nannomys (Rodentia: Muridae) Lynx 53: 271–290.

2021

Braude, S., Holtze, S., Begall, S., Brenmoehl, J., Burda, H., Dammann, P., del Marmol, D., Gorshkova, E., Henning, Y., Hoeflich, A., Hohn, A., Jung, T., Hamo, D., Sahm, A., Shebzukhov, Y., Šumbera, R., Miwa, S., von Zglinicki, T., Averina, O., Vysokikh, M. & T. Hildebrandt (2021). Surprisingly long survival of pre-mature conclusions about naked mole-rat biology Biological Reviews 96(2): 376-393.

Hánová, A., Konečný, A., Nicolas, V., Denys, C., Granjon, L., Lavrenchenko, L.A., Šumbera, R., Mikula, O. & J. Bryja (2021). Multilocus phylogeny of African striped grass mice (Lemniscomys): stripe pattern only partly reflects evolutionary relationships. Molecular Phylogenetics and Evolution 155: 107007.

Okrouhlík, J., Šumbera, R., Gardner, B., Schoemann, K., Lövy, M. & N.C. Bennett  (2021). Are southern African solitary mole-rats homeothermic or heterothermic under natural field conditions? Journal of Thermal Biology  95: 102810.

Vejmělka, F., Okrouhlík, J., Lövy, M., Šaffa, G., Nevo, E., Bennett, N.C. & R. Šumbera (2021). Heat dissipation in subterranean rodents: The role of body region and social organisation Scientific Reports 11: 2029.

Mikula, O., Nicolas, V., Šumbera, R., Konečný, A., Denys, C., Verheyen, E., Bryjová, A., Lemmon, A.R., Lemmon, E.M. & J. Bryja (2021). Nuclear phylogenomics, but not mitogenomics, resolves the  most successful Late Miocene radiation of African mammals (Rodentia: Muridae: Arvicanthini). Molecular Phylogenetics and Evolution 157: 107069.

Krásová, J., Mikula, O., Šumbera, R., Horáková, R., Robovský, J., Kostin, D.S., Martynov, A.A., Lavrenchenko, L.A. & J. Bryja (2021). The Rufous Sengi is not Elephantulus – multi-locus reconstruction of evolutionary history of sengis from the subfamily Macroscelidinae. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 59(4): 918-932.

Komarova, V.A., Kostin, D.S., Bryja, J., Mikula, O., Bryjová, A., Čížková, D., Šumbera, R., Meheretu, Y. & L.A. Lavrenchenko (2021). Complex reticulate evolution of speckled brush-furred rats (Lophuromys) in the Ethiopian centre of endemism. Molecular Ecology 30(10): 2349-2365.

Pleštilová, L., Hrouzková, E., Burda, H., Meheretu, Y., R. Šumbera (2021). Ear morphology in two root-rat species (genus Tachyoryctes) differing in the degree of fossoriality. Journal of Comparative Physiology A-Neuroethology Sensory Neural and Behavioural Physiology 207:469–478.

Luna, F., Okrouhlík, J., McKechnie, A., Bennett, N.C. & R. Šumbera (2021). Non-shivering thermogenesis in four species of African mole-rats differing in their sociality. Journal of Zoology 315: 58-68.

Voelker, G., Huntley, J.W., Bryja, J., Denys, C., Šumbera, R., Demos, T.C., Lavrenchenko, L., Nicolas, V., Gnoske, T.P. & J.C. Kerbis Peterhans (2021). Molecular systematics and biogeographic history of the African climbing-mouse complex (Dendromus). Molecular Phylogenetics and Evolution 161: 107166.

Reuber, V.M., Rey-Iglesia, A., Westbury, V.M., Cabrera, A.A., Farwig, N., Skovrind, M., Šumbera, R., Wube, T., Opgenoorth, L., Schabo, D.G. & E.D. Lorenzen (2021). Complete mitochondrial genome of the Ethiopian giant root-rat (Tachyoryctes macrocephalus). Mitochondrial DNA part B 6(8): 2191-2163.

Nicolas, V., Mikula, O., Lavrenchenko, L.A., Šumbera, R., Bartáková, V., Bryjová, A., Meheretu, Y., Verheyen, E., Missoup, A.D., Lemmon, A.R., E.M. Lemmon & J. Bryja, (2021). Phylogenomics of African radiation of Praomyini (Muridae: Murinae) rodents: first fully resolved phylogeny and delimitation of extant genera. Molecular Phylogenetics and Evolution 163: 107263.

Krásová, J., Mikula, O., Bryja, J., Baptista, N.L., António, T., Aghová, T. & R. Šumbera (2021). Biogeography of Angolan rodents: The first glimpse based on phylogenetic evidence. Diversity and Distributions 27: 2571-2583.

Hánová, A., Konečný, A., Mikula, O., Bryjová, A., Šumbera, R. & J. Bryja (2021). Diversity, distribution and evolutionary history of the most studied African rodents, multimammate mice of the genus Mastomys: An overview after a quarter of century of using DNA sequencing. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 59(8): 2500-2518.

2020

Šklíba J, Vlasatá T, Lövy M, Hrouzková H, Meheretu Y, Sillero-Zubiri C, R Šumbera (2020) The giant that makes do with little: small and easy-to-leave home ranges found in the giant root-rat, an endemic fossorial rodent from the Bale Mountains, Ethiopia. Journal of Zoology 310:64-70

Lövy M, Šumbera R, Heth G, E Nevo (2020) Presumed ecological speciation in blind mole rats: does soil type influence mate preferences? Ethology, Ecology & Evolution 32(1): 46-59

Carotenuto AR, Guarracino F, Šumbera R, Fraldi M (2020) Burrowing bellowground: Interaction between soil mechanics and evolution of subterranean mammals. Journal of the Royal Society Interface 17:162, 20190521

Pleštilová L, Okrouhlík J, Burda H,,Sehadová H, Valesky EM, R Šumbera (2020) Functional histology of the skin in the subterranean African giant mole-rat: Thermal windows are determined solely by the pelage characteristics PeerJ  8:e8883

Luna F, Šumbera R, Okrouhlík J, Mladěnková N, CD Antenucci (2020) Evaporative water loss in seven species of fossorial rodents: Does effect of fossoriality and sociality exist? Journal of Thermal Biology 89: 102564

Lövy M, Lavrenchenko LA, Kostin DA, Martynov AA, Šumbera R, Bryja J, J Okrouhlík (2020) The effect of elevation on haematocrit in Ethiopian rodents Journal of Vertebrate Biology (in press)

Mizerovská D, Mikula O, Meheretu Y, Bartáková V, Bryjová A, Kostin DS, Šumbera R, Lavrenchenko LA, J Bryja (2020) Integrative taxonomic revision of the Ethiopian endemic rodent genus Stenocephalemys (Muridae: Murinae: Praomyini) with the description of two new species Journal of Vertebrate Biology (in press)

Šumbera R, Lövy M, Marino J, Šimek M, J Šklíba (2020) Gas composition and its daily changes within burrows and nests of an Afroalpine fossorial rodent, the giant root-rat Tachyoryctes macrocephalus, Zoology (in press)

2019

Krásová, J., Mikula, O., Mazoch, V., Bryja, J., Říčan, O. & R. Šumbera (2019). Evolution of the Grey-bellied pygmy mouse group (Mus triton): highly structured molecular diversity with predictable ranges but morphological crypsis. Molecular Phylogenetics and Evolution, 130: 143-155.

Šumbera, R. (2019). Thermal biology of a strictly subterranean mammalian family, the African mole-rats (Bathyergidae, Rodentia). Journal of Thermal Biology. 79: 166-189.

Pleštilová, L., Hrouzková, E., Burda, H., Hua, L. & R. Šumbera (2019). Additional row of outer hair cells – the unique pattern of the Corti organ in a subterranean rodent, the Gansu zokor (Eospalax cansus). Mammalian Biology. 94: 11-17.

Aghová, T., Palupčíková, K., Šumbera, R., Frynta, D., Lavrenchenko, L.A., Meheretu, Y., Sádlová, J., Votýpka, J.,  Mbau, J.S., Modrý, D. & J. Bryja (2019). Multiple radiations of spiny mice (Rodentia: Acomys) in dry open habitats of Afro-Arabia: evidence from multi-locus phylogeny. BMC Evolutionary Biology. 19:69.

Van Daele, P.A.A.G., Desmet, N., Šumbera, R. & D. Adriaens (2019). Work behaviour and biting performance in the cooperative breeding Micklem’s mole-rat – Fukomys micklemi (Bathyergidae, Rodentia). 94:69-76.

Bryja, J., Colangelo, C., Lavrenchenko, L.A., Meheretu, Y., Šumbera, R., Bryjova, A., Verheyen, E., Leirs, H. & R. Castiglia (2019). Diversity and evolution of African grass rats (Muridae: Arvicanthis) – from radiation in East Africa to repeated colonization of north-western and south-eastern savannahs. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 57(4): 970-988.

Mizerovská, D., Nicolas, V., Demos, T.D., Akaibe, D., Colyn, M., Denys, C., Kaleme, P.K., Katuala, P., Kennis, J., Peterhans, J.C., Laudisoit, A., Missoup, A.D., Šumbera, R., Verheyen, E. & J. Bryja (2019). Genetic variation of the most abundant forest-dwelling murid rodents in Central Africa (Praomys jacksoni complex): evidence for Pleistocene refugia in both montane and lowland forests. Journal of Biogeography, 46(7): 1466-1478.

Bryja, J., Meheretu, Y., Šumbera, R. & L.A. Lavrenchenko (2019). Annotated check-list, taxonomy and distribution of rodents in Ethiopia Folia Zoologica. 68(3): 117-213.

Horáková, S., Šumbera, R., Sovová, J. & J. Robovský (2019). The penial and bacular morphology of the solitary Silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus, Bathyergidae) from Malawi and evolutionary patterns across the mole-rat family Mammalian Biology, 99: 54-62.

2018

Bryja, J., Konvičková, H., Bryjová, A., Mikula, O., Makundi, R., Chitaukali, W.N. & R. Šumbera (2018). Differentiation underground: range-wide multilocus genetic structure of the silvery mole-rat does not support current taxonomy based on mitochondrial sequences. Mammalian Biology 93: 82-92.

Bryja, J., Kostin, D., Meheretu, Y., Šumbera, R., Bryjová, A., Kasso, M., Mikula, O. & L.A. Lavrenchenko (2018). Reticulate Pleistocene evolution of Ethiopian rodent genus along remarkable altitudinal gradient Molecular Phylogenetics and Evolution 118: 75-98.

Hrouzková E, Šklíba J, Pleštilová L, Hua L, Meheretu Y, Sillero-Zubiri C, R Šumbera (2018) Seismic communication in spalacids: signals in the giant root-rat and Gansu zokor. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 29(2): 243-245.

Kverková, K., Bělíková, T., Olkowicz, S., Pavelková, Z., O’Riain, M.J., Šumbera ,R., Burda, H., Bennett, N.C.  & P. Němec (2018). Sociality does not drive the evolution of large brains in the African mole-rats. Scientific Reports 8: 9203

Malewski, S., Burda, H., Sedláček, F., Šumbera, R., Caspar, K.R., Malkemper, E.P. & S. Begall (2018). Attracted by a magnet: Exploration behaviour of rodents in the presence of magnetic objects. Behavioural Processes 151: 11-15.

Mazoch, V., Mikula, O., Bryja. J., Konvičková, H., Russo, I.R., Verheyen, E. R. Šumbera (2018) Phylogeography of a widespread sub-Saharan murid rodentAethomys chrysophilus: the role of geographic barriers and paleoclimate in Zambezian region. Mammalia 82(4): 373-387.

Petružela, J., Šumbera, R., Aghová, T., Bryjová, A., Katakweba, A.S., Sabuni, C.A. & J. Bryja (2018). Spiny mice of the Zambezian bioregion – phylogeny, biogeography and ecological differentiation within the Acomys spinosissimus complex Mammalian Biology 91: 79-90.

Sabuni, C., Aghová, T., Bryjová, A., Šumbera, R. & J. Bryja (2018). Biogeographic implications of small mammals from Northern Highlands in Tanzania with first data from the volcanic Mount Kitumbeine Mammalia 82(4): 360-372.

Šumbera, R., Krásová, J., Lavrenchenko, L.A., Mengistu, S., Bekele, A., Mikula, O. & J. Bryja (2018). Ethiopian highlands as a cradle of the African fossorial root-rats (genus Tachyoryctes), the genetic evidence Molecular Phylogenetics and Evolution 126: 105-115.

Wiedenová, P., Šumbera, R. & J. Okrouhlík (2018). Social thermoregulation and socio-physiological effect in the subterranean Mashona mole-rat (Fukomys darlingiJournal of Thermal Biology 78: 367-373.

2017

Bryja, J., Šumbera, R., Peterhans, J.C.K., Aghová, T., Bryjová, A., Mikula, O., Nicolas, V., Denys, C., Verheyen, E. (2017). Evolutionary history of the Thicket rats (genus Grammomys) mirrors the evolution of African forests since late Miocene. Journal of Biogeography 44, 182-194.

Šklíba, J., Vlasatá, T., Lövy, M., Hrouzková, E., Meheretu, Y., Sillero-Zubiri, C., Šumbera, R. (2017). Impact of the giant root-rat (Tachyoryctes macrocephalus) on the Afroalpine ecosystem. Integrative Zoology 12(4), 333-344.

Vlasatá, T., Šklíba, J., Lövy, M., Meheretu, Y., Sillero-Zubiri, C., Šumbera, R. (2017). Daily activity patterns in the giant root rat (Tachyoryctes macrocephalus), a fossorial rodent from the Afro-alpine zone of the Bale Mountains, Ethiopia. Journal of Zoology. 302(3), 157-163.

Aghová, T., Šumbera, R., Piálek, L., Mikula, O., McDonough, M., Lavrenchenko, L.A., Meheretu, Y., Mbau, J.S., Bryja, J. (2017). Multilocus phylogeny of East African gerbils (Rodentia, Gerbilliscus) reveals the history of the Somali-Masai savannah Journal of Biogeography 44(10), 2295-2307.

Lövy, M., Šklíba, J., Šumbera, R., Nevo, E. (2017). Soil preference in the blind mole rats Spalax galili in an area of supposed sympatric speciation: Do they choose the fertile or the familiar? Journal of Zoology 303(4), 291-300.

2016

Mikula, O., Šumbera, R., Aghová, T., Mbau, J., & Bryja, J. (2016). Evolutionary history and species diversity of African Pouched Mice of the genus Saccostomus (Rodentia: Nesomyidae: Cricetomyinae). Zoologica Scripta 45(6), 595-617.

Dvořáková, V., Hrouzková, E., & Šumbera, R. (2016). Vocal repertoire of the social Mashona mole-rat (Fukomys darlingi) and how it compares with other mole-rats. Bioacoustics 25(3), 253-266.

Gryseels, S., Goüy de Bellocq, J., Makundi, R., Vanmechelen, K., Broeckhove, J., Mazoch, V., Šumbera, R., Zima, J. jr., Leirs, H., & Baird, S.J.E. (2016). Genetic distinction between contiguous urban and rural multimammate mice in Tanzania despite gene flow. Journal of Evolutionary Biology 29(10), 1952-1967.

Šklíba J, Lövy M, Burda H, Šumbera, R. (2016) Variability of space-use patterns in a free living eusocial subterranean rodent, Ansell’s mole-rat indicates age-based rather than caste polyethism Scientific Reports 6, 37497.

Šklíba, J., Jirků, M., & Šumbera, R. (2016). Burrow systems of mole-rats as refuges for frogs in the miombo woodlands of southeast Africa. Journal of Tropical Ecology, 32(2), 158-161.

Kott, O., Němec, P., Fremlová, A., Mazoch, V., & Šumbera, R. (2016). Behavioural tests reveal severe visual deficits in the strictly subterranean African mole-rats (Bathyergidae) but efficient vision in the fossorial rodent coruro (Spalacopus cyanus, Octodontidae) Ethology, 122(8), 682-694.

Rodrigues, G.H., Šumbera, R., & Hautier, L. (2016). Life in burrows channelled the morphological evolution of the skulls in rodents: the case of African mole-rats (Bathyergidae, Rodentia). Journal of Mammalian Evolution, 23(2), 175-189.

Tučková, V., Čížková, B., & Šumbera, R. (2016). Alloparental behaviour in Sinai spiny mice Acomys dimidiatus: A case of misdirected parental care? Behavioural Ecology and Sociobiology, 70(3), 437-447.

Pleštilová, L., Hrouzková, E., Burda, H., & Šumbera, R. (2016). Does the morphology of the ear of the Chinese bamboo rat (Rhizomys sinensis) show ‘subterranean’ characteristics? Journal of  Morphology, 277(5), 275-284.

2015

Bohoussou, K.H., Cornette, R., Akpatou, B., Colyn, M., Peterhans, J.K., Kennis, J., Šumbera, R., Verheyen, E., N’Goran, E., Katuala, P., & Nicolas, V. (2015). The phylogeography of the rodent genus Malacomys suggests multiple Afrotropical Pleistocene lowland forest refugia. Journal of Biogeography, 42(11), 2049-2061.

McDonough, M.M., Šumbera, R., Mazoch, V., Ferguson, A.W., Phillips, C.D., & Bryja, J. (2015). Multilocus phylogeography of a widespread savanna-woodland adapted rodent reveals the influence of Pleistocene geomorphology and climate change in Africa’s Zambezi region Molecular Ecology, 24(20), 5248-5266.

Rodrigues, H. G., & Šumbera, R. (2015). Dental peculiarities in the silvery mole-rat: an original model for studying the evolutionary and biological origins of continuous dental generation in mammals. PeerJ, 3, e1233.

Lövy, M., Šklíba, J., Hrouzková, E., Dvořáková, V., Nevo, E., & Šumbera, R. (2015). Habitat and burrow system characteristics of two abutting populations of the blind mole rat Spalax galili likely subjected to sympatric speciation. PLOS One, 10(7), e0133157.

Kaňuch, P., Aghová, T., Meheretu, Y., Šumbera, R., & Bryja, J. (2015). New discoveries on the ecology and echolocation of the heart-nosed batCardioderma cor with a contribution to the phylogeny of Megadermatidae. African Zoology, 50(1), 53-57.

Meheretu, Y., Šumbera, R., & Bryja, J. (2015). Enigmatic Ethiopian endemic rodent Muriculus imberbis (Rüppell 1842) represents a separate lineage within genus MusMammalia, 79(1), 15-23.

Okrouhlík, J., Burda, H., Kunc, P., Knížková, I., & Šumbera, R. (2015). Surprisingly low risk of overheating during digging in two subterranean rodents. Physiology and Behaviour, 138, 236-241.

2014

Bryja, J., Mikula, O., Šumbera, R., Meheretu, Y., Aghová, T., Lavrenchenko, L.A., Mazoch, V., Oguge, N., Mbau, J.S., Welegerima, K., Amundala, N., Colyn, M., Leirs, H., & Verheyen, E. (2014). Pan-African phylogeny of Mus (subgenus Nannomys) reveals one of the most successful mammal radiations in Africa. BMC Evolutionary Biology, 14(1), 1.

Fang, X., Seim, I., Huang, Z., Gerashchenko, M.V., Xiong, Z., Turanov, A.A., Zhu, Y., Lobanov, A.V., Fan, D., Yim, S.H., Yao, X., Ma, S., Yang, L., Lee, S.G., Kim, E.B., Bronson, R.T., Šumbera, R., Buffenstein, R., Zhou, X., Krogh, A., Park, TJ., Zhang, G., Wang, J., & Gladyshev, V.N. (2014). Adaptations to a Subterranean Environment and Longevity revealed by the Analysis of Mole Rat Genomes. Cell Reports, 8, 1-11.

Kott, O., Moritz, R.E., Šumbera, R., Burda, H., & Němec, P. (2014). Light propagation in burrows of subterranean rodents: tunnel system architecture but not photoreceptor sensitivity limits light sensation range. Journal of Zoology, 294, 68-76.

Šklíba, J., Lövy, M., Hrouzková, E., Kott, O., Okrouhlík, J., & Šumbera, R. (2014). Social and environmental influences on daily activity pattern in free-living subterranean rodents. The case of a eusocial bathyergid. Journal of Rhytm Research, 29(3), 203-214.

Bryja, J., Mikula, O., Patzenhauerová, H., Oguge, N., Šumbera, R., & Verheyen, E. (2014). The role of dispersal and vicariance in the Pleistocene history of an East African mountain rodent, Praomys delectorum. Journal of Biogeography, 41(1), 196-208.

2013

Patzenhauerová, H., Šklíba, J., Bryja, J., & Šumbera, J. (2013). Parentage analysis of Ansell’s mole-rat family groups indicates a high reproductive skew despite relatively relaxed ecological constraints on dispersal. Molecular Ecology, 22(19), 4988-5000.

Hrouzková, E., Dvořáková, V., Jedlička, P., & Šumbera, R. (2013). Seismic communication in Demon African mole rat Tachyoryctes daemon from Tanzania. Journal of Ethology, 31(3), 255-259.

Hadid, Y.,Tzur, S., Pavlicek, T., Šumbera, R., Šklíba, J., Lövy, M., Fragman-Sapir, O., Beiles, A., Arieli, R., Raz, S., & Nevo, E. (2013). Possible incipient sympatric ecological speciation in blind mole rats (Spalax). Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(7), 2587-25892.

Lövy, M., Šklíba, J., & Šumbera, R. (2013). Spatial and Temporal Activity Patterns of the Free-Living Giant Mole-Rat (Fukomys mechowii), the Largest Social Bathyergid. PLoS ONE, 8(1), e55357.

Bednářová, R., Knotková, E., Sedláček, F., Burda, H., & Šumbera, R. (2013). Vocalization of the giant mole-rat (Fukomys mechowii), subterranean rodent with the richest vocal repertoire. Bioacoustics, 22(2), 87-107.

2012

Šklíba, J., Mazoch, V., Patzenhauerová, H., Hrouzková, E., Lövy, M., Kott, O., & Šumbera, R. (2012). A maze-lover’s  dream: Burrow architecture, natural history and habitat characteristics of Ansell’s mole-rat (Fukomys anselli). Mammalian Biology, 77(6), 420-427.

Bryja, J., Mazoch, V., Patzenhauerová, H., Mateke, C., Zima, jr., Šklíba, J., & Šumbera, R. (2012). Revised occurrence of rodents from the tribe Praomyini (Muridae) in Zambia based on mitochondrial DNA analyses: implications for biogeography and conservation. Folia Zoologica, 61(3-4), 270-287.

Zemanová, M., Šumbera, R., &  Okrouhlík, J. (2012). Poikilotermic traits in Mashona mole-rats (Fukomys darlingi). Reality or myth? Journal of Thermal Biology, 37(7), 485-489.

Lövy, M., Šklíba, J., Burda, H., Chitaukali, W.N., &  Šumbera, R., (2012). Ecological characteristics in habitats of two African mole-rat species with different social systems in an area of sympatry: implications for the evolution of mole-rat sociality. Journal of Zoology, 286(2), 145-153.

Šumbera, R., Mazoch, V., Patzenhauerová, H., Lövy, M., Šklíba, J., Bryja, J., &  Burda, H. (2012). Burrow architecture, family composition and habitat characteristics of the largest social African mole-rat; the giant mole-rat constructs really giant burrow systems. Acta Theriologica, 57(2), 121-130.

2011

Šklíba, J., Šumbera, R., & Vítámvás, M. (2011). Resource characteristics and foraging adaptations in the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus), a solitary Afrotropical bathyergid. Ecological Research, 26(6), 1081-1088.

Frynta, D., Petrů, M., Šklíba, J., Šumbera, R., Krása, A., & Marešová, J. (2011). Cross-cultural agreement in perception of animal beauty: Boid snakes viewed by people from three continents Human Ecology, 39(6), 829-834.

Frynta, D., Fraňková, M., Čížková, B., Skarlantová, H., Galeštoková, H., Průšová, K., Šmilauer, P., &  Šumbera, R. (2011). Social and life history correlates of litter size in captive colonies of precocial spiny mice (Acomys). Acta Theriologica, 56(3), 289-295.

Dammann, P., Šumbera, R., Maßmann, C., Scherag, A., &  Burda, H. (2011). Extended longevity of reproductives appears to be common in Fukomys mole-rats (Rodentia, Bathyergidae). PLOS One, 6(4), e18757.

Čížková, B., Šumbera, R.,  & Frynta, D. (2011). A new member or an intruder: How do Sinai spiny mouse (Acomys dimidiatus) families respond to a male newcomer? Behaviour, 148(8), 889-908.

Rodrigues, H.G., Marangoni, P., Šumbera, R., Tafforeau, P., Wendelen, W., & Viriot, L. (2011). Continuous dental replacement in a hyper chisel-tooth digging rodent. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(42), 17355-17359.

Zelová, J., Šumbera, R., Okrouhlík, J., Šklíba, J., Lovy, M., & Burda, H. (2011). A seasonal differences of daily energy expenditure in a free-living subterranean rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus, Bathyergidae). Comparative Biochemistry and Physiology A, 158(1), 17-21.

2010

Zelová, J., Šumbera, R., Okrouhlík, J., &  Burda, H. (2010). Cost of digging is determined by intrinsic factors rather than by substrate quality in two subterranean rodent species. Physiology and Behaviour, 99(1), 54-58.

Nováková, M., Vašáková, B., Kutalová, H., Galeštoková, K., Průšová, K., Šmilauer, P., Šumbera, R., Frynta, D. (2010). Secondary sex ratios do not support maternal manipulation: extensive data from laboratory colonies of spiny mice (Muridae: Acomys). Behavioural Ecology and Sociobiology, 64(3), 371-379.

Patzenhauerová, H., Bryja, J., &  Šumbera, R. (2010). Kinship structure and mating system in a solitary subterranean rodent, the silvery mole-rat. Behavioural Ecology and Sociobiology, 64(5), 757-767.

Šklíba, J., Šumbera, R., &  Chitaukali, W.N. (2010). What determines the way of deposition of excavated soil? Acta Theriologica, 55(3), 271-277.

Kott, O., Šumbera, R., & Němec, P. (2010). Light perception in two strictly subterranean rodents: Life in dark or blue? PLOS One, 5(7), e118101.

2009

Seney, M.L., Kelly, D.A., Goldman, B.D., Šumbera, R., &  Forger, N.G. (2009). Social Structure Predicts Genital Morphology in African Mole-Rats. PLoS ONE, 4(10), e7477.

Svobodová, P., Pejčoch, M., Heroldová, M., Pavlíček, T., Nevo, E., Šumbera, R., &  Hubálek, Z. (2009). Examination of rodents (Rodentia) for emmonsiosis in the Czech Republic, Israel and Africa. Czech Mycology, 61(1), 99-106.

Šklíba, J., Šumbera, R., Chitaukali, W.N., &  Burda, H. (2009). Home-range dynamics in a solitary subterranean rodent. Ethology, 115(3), 217-226.

Knotková, E., Veitl, S., Šumbera, R., Sedláček, F., & Burda, H. (2009). Vocalization of the silvery mole-rat, comparison of vocal repertoir in subterranean rodents with different social systems. Bioacustics, 18(3), 241-257.

Barčiová, L., Šumbera, R., & Burda, H. (2009). Variation in the digging apparatus of the subterranean silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus (Rodentia, Bathyergidae): the role of ecology and geography. Biological Journal of Linnean Society, 97(4): 822-831.

2008

Šumbera, R., Šklíba, J., Elichová, M., Chitaukali, W.N., & Burda, H. (2008). Natural history and burrow system architecture of the silvery mole-rat from Brachystegia woodland. Journal of Zoology, London, 274(1), 77-84.

Šklíba, J., Šumbera, R., & Chitaukali, W.N. (2008). Reactions to disturbances in the context of antipredatory behaviour in a solitary subterranean rodent. Journal of Ethology, 26(2), 249-254.

2007

Říčánková, V., Šumbera, R., & Sedláček, F. (2007). Familiarity and partner preferences in female common voles, Microtus arvalis. Journal of Ethology, 25(1), 95-98.

Zelová, J., Šumbera, R., Sedláček, F., & Burda, H. (2007). Energetics in the solitary subterranean rodent, the silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus, and the allometry of RMR in African mole-rats (Bathyergidae). Comparative Biochemistry and Physiology A, 147(2), 412-419.

Šklíba, J., Šumbera, R., Chitaukali, W.N., & Burda, H. (2007). Determinants of daily activity patterns in the free living Afrotropical solitary subterranean rodent. Journal of Mammalogy, 88(4), 1009-1016.

Šumbera, R., Zelová, J., Kunc, P., Knížková, I., & Burda H., (2007). Patterns of surface temperatures in two mole-rats (Bathyergidae) with different social systems as revealed by IR-thermography. Physiology and Behaviour, 92, 526–532.

Šklíba, J., Šumbera, R., & Benda, B. (2007) Bocage΄s fruit bat (Lissonycteris angolensis), a new species for Malawi. Nyala, 24, 61-63.

2006

Grim, T., & Šumbera, R. (2006). A new record of the endangered white winged nightjar (Eleothreptus candidans) from Beni, Bolivia. The Wilson Journal of Ornithology, 118(1), 109-112.

2005

Modrý, D., Jirků, M., & Šumbera, R. (2005). Three new species of Eimeria (Apicomplexa: Eimeridae) from the silvery mole-rats Heliophobius argenteocinereus, Peters, 1846 (Rodentia: Bathyergidae) from Malawi. Journal of Parasitology, 91(5), 1200-1203.

Burda. H., Šumbera, R., CHitaukali, W.N., & Dryden, G.L. (2005). Taxonomic status and remarks on ecology of the Malawian mole-rat Cryptomys whytei (Rodentia, Bathyergidae). Acta Theriologica, 50(4), 529-536.

Hubálek, Z., Burda, H., Scharff, A., Heth, G., Nevo, E., Šumbera, R., Peško, J., &  Zima, J. (2005). Emmonsiosis of subterranean rodents (Bathyergidae, Spalacidae) in Africa and Israel. Medical Mycology, 43, 691-697.

2004

Šumbera, R., Chitaukali, W.N., Elichová, M., Kubová, J., & Burda, H. (2004). Microclimatic stability in burrows of an Afrotropical solitary bathyergid rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus). Journal of Zoology, London, 263, 409-416.

2003

Šumbera, R., Baruš, V., & Tenora, F. (2003). Heavy metals in the silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus (Bathyergidae, Rodentia) from Malawi. Folia Zoologica, 52(2), 149-153.

Šumbera, R., Burda, H., & Chitaukali, W.N. (2003). Reproductive biology of a solitary subterranean bathyergid rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus). Journal of Mammalogy, 84(1), 278-287.

Tenora, F., Baruš, V., Prokeš, M., Šumbera, R., & Koubková, B. (2003). Helminths parasitizing the silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus (Rodentia: Bathyergidae) from Malawi. Helminthologia, 40(3), 153-160.

Šumbera. R., Burda, H., Chitaukali, W.N., & Kubová, J. (2003). The silvery mole-rats (Heliophobius argenteocinereus, Bathyergidae) change their burrow architecture seasonally. Naturwissenschaften, 90(8), 370-373.

Baruš, V., Tenora, F., & Šumbera, R. (2003). Relative concentrations of four heavy metals in the parasites Protospirura muricola (Nematoda) and Inermicapsifer arvicanthidis (Cestoda) in their definitive host silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus: Rodentia). Helminthologia, 40(4), 227-232.

2000

Koudela, B., Šumbera, R., & Sedláček, F. (2000). Eimeria burdai sp. n. (Apicomplexa: Eimeriidae), a new parasite species from subterranean silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus, Peters, 1846. Folia Parasitologica, 47, 97-99.

 

Populár science articles:

2021

Šumbera, R. (2021). O myších (v podzemí) a lidech. Vesmír 100, 556-569.

2018

Šumbera, R. a Bryja, J. (2018). Obludy vysoko v horách: Evoluce endemických hlodavců v Etiopské vysočině. Vesmír 97, 734-737.

2006

Šumbera, R. a Robovský, J. (2006). Pohaslá sláva savců. Vesmír 85, 557-559.

2005

Šumbera, R. a Grim, T. (2005). Pantanal – na otevřené scéně. Živa 53(2), 93–96.

Šumbera, R. (2005). Pantanal dvou tváří. Lidé a Země. 54(2), 38-43.

2004

Grim, T. a Šumbera, R. (2004). Solné pouště Bolívie – Na Marsu nebo na Zemi? Vesmír 83, 620-627.

2003

Šumbera, R. (2003). Sanové v Dračích horách. Země světa IX, 27-29.

2002

Šumbera, R. (2002). Savci. Vyřešeno? Nové kapitoly o starých savčích událostech. Vesmír 81: 318-325.

 

Monographs:

Burda H., Begall S. & R. Šumbera (2018). Graumulle – Cryptomys und FukomysDie Neue Brehm-Bücherei. Pp. 460.

 

Chapters in monographs:

2023

Gomes Rodrigues H, Šumbera R, Hautier L, A Herrel (2023) Digging up convergence in fossorial rodents: insights into burrowing activity and morpho-functional specializations of the masticatory apparatus Pp. 37–63. In: Bels V and Legreneur P (eds.): Convergent Evolution, Fascinating Life Sciences.  Springer Nature Switzerland AG.

2007

Burda, H., Šumbera, R., & Begall, S. (2007). Microclimate in burrows of subterranean rodents – revisited. Pp. 21-34 In Begall, S., Burda, H., and Schleich, C. (Eds.) News from underground. Springer-Verlag.

Šumbera, R., Chitaukali, W.N., & Burda, H. (2007). Biology of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus)Why study a neglected subterranean rodent species? Pp. 221-236. In Begall. S., Burda, H., and Schleich, C. (Eds.) News from underground. Springer-Verlag.

2001

Šumbera, R. (2001). The mating behaviour of the silvery mole-rat. Pp. 353–364 In: African small mammals (C. Denys, L. Granjon, and A. Poulet, eds.). Collection colloques et séminaires, IRD Editions, Paris.

 

Links:

ResearchGate

Back To Top