skip to Main Content

Mgr. Gabriela Urbánková

Školitel: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Téma dizertační práce: Vnitrodruhová variabilita v chování hlodavců a faktory působící na vývoj osobnostních projevů jedince

Back To Top