skip to Main Content

MSc. Gabriela Urbánková

Supervisor: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Vnitrodruhová variabilita v chování hlodavců a faktory působící na vývoj osobnostních projevů jedince

Back To Top