skip to Main Content

MSc. Zuzana Vavrušková

Supervisor: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzi u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách

Back To Top