skip to Main Content
Menu

Bc. František Vejmělka

Výzkumné zaměření:

– ekofyziologie podzemních hlodavců
– adaptace srsti podzemních savců

Kontakt:

e-mail: frvej@seznam.cz
tel.: +420 739 553 824
místnost: B 257

 

 

CV

Narozen: 1994 v Třebíči

Vzdělání:

– 2013 – 2016: Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Biologie
Téma práce: Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii

Zaměstnání:

– od r. 2017: Odborný pracovník na katedře zoologie PřF JU, České Budějovice

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2017: University of Pretoria, Jihoafrická Republika (Výzkum povrchové teploty a tělního pokryvu místních rypošovitých) (1 měsíc)
– 2017: Terénní výzkum, Angola (Fylogeografie drobných savců Angoly) (3 týdny)

Konference:

– 2016: Vejmělka F., Šumbera R. (2016). Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii. Zoologické dny 2016 v Českých Budějovicích (poster).

 

Back To Top