skip to Main Content

MSc. František Vejmělka

Research focus:

– diversity and ecology of Australian and Oceanic mammals
– ecophysiology of fossorial rodents
– fur adaptations of fossorial mammals

Contact:

e-mail: frvej@seznam.cz
tel.: +420 739 553 824
room: B 257

 

 

CV

Born: 1994 in Třebíč, Czech Republic

Education:

– since 2019: Ph.D. in Zoology, University of South Bohemia 
Doctoral thesis: Non-volant mammal diversity along tropical atitudinal gradients of Papua New Guinea
Supervisor: Mgr. Matěj Lövy Ph.D., Consultant: prof. RNDr Vojtěch Novotný, CSc.

– 2016 – 2019: MSc. in Zoology, University of South Bohemia, with honors.
Master’s thesis: The detection of thermal windows in subterranean rodents with varied degree of sociality
Supervisor: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

– 2013 – 2016: BSc. in Biology, University of South Bohemia.
Bachelor’s thesis: Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii
Supervisor: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Professional appointments:

– since 2019: Researcher, Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, České Budějovice, Czech Republic
– 2017-2018: Researcher, Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic

Internships and field experience:

– 2017: Debrecen, Maďarsko (Účast na záchranném programu kriticky ohroženého slepce Nannospalax leucodon transsylvanicus (1 week)
– 2017: University of Pretoria, Jihoafrická Republika (Výzkum povrchové teploty a tělního pokryvu místních rypošovitých) (1 month)
– 2017: Terénní výzkum, Angola (Fylogeografie drobných savců Angoly) (3 weeks)

Conferences:

– 2019: Vejmělka F., Okrouhlík J., Lövy M., and Šumbera R. The detection of thermal windows in subterranean rodents with varied degree of sociality. Zoologické dny 2019 in Brno (talk)
– 2018: Vejmělka F. Thermal insulation of subterranean rodents ‑ complex approach and preliminary results. Subterranean Rodent Workshop and 7th European Ground Squirrel Meeting in Budapest (talk)
– 2018: Vejmělka F. Thermal insulation of chtonic rodents – can we observe the phenomenon of social thermoregulation? Inter-University Seminar 2018 in Mohelno (talk)
– 2016: Vejmělka F., Šumbera R. (2016). Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii. Zoologické dny 2016 v Českých Budějovicích (poster)

 

Back To Top