skip to Main Content
Menu

Mgr. Lukáš Vejřík

Školitel: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Téma dizertační práce: Biologie dravých druhů ryb v uměle vytvořených nádržích a jezerech

Back To Top