skip to Main Content

Mgr. Anna Vlašánková

Školitel: Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.

Téma dizertační práce: Komplementarita morfologických znaků v interakcích mezi rostlinami a živočichy

Back To Top