skip to Main Content

Mgr. Marie Voldřichová

Školitel: doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Téma dizertační práce: Evoluce morfologických a behaviorálních znaků v čeledi Bovidae a Cervidae

Back To Top